Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 338

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7155 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/18 Rady Gminy w Łużnej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnych funduszy
2019 7154 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/110/19 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 7153 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Łużnej" oraz nadania mu statutu
2019 7152 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/116/19 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/99/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna.
2019 7151 2019-10-14 Uchwała Uchwała Nr XIII/115/19 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6675 2019-09-18 Uchwała Uchwała Nr XII/108/19 Rady Gminy Łużna z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 6200 2019-09-04 Uchwała Uchwała Nr XI/100/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 6049 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XI/99/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna.
2019 6048 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XI/96/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka "Zakątek Malucha" w Łużnej oraz ustalenia jego Statutu
2019 6047 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XI/94/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/19 w sprawie uchwalenia statutu sołectw Łużna, Biesna, Mszanka, Wola Łużańska i Szalowa.
2019 6046 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XI/93/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/77/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/19 w sprawie uchwalenia statutu sołectw Łużna, Biesna, Mszanka, Wola Łużańska i Szalowa
2019 6045 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XI/92/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVIII/339/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna" oraz Uchwały Nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna".
2019 6044 2019-08-29 Uchwała Uchwała Nr XI/87/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 5291 2019-07-10 Uchwała Uchwała Nr X/84/19 Rady Gminy Łużna z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4741 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Łużna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/61/19 w sprawie zmiany Uchwały nr VII/54/19 w sprawie uchwalenia statutu sołect Łużna, Biesna, Mszanka, Wola Łużańska i Szalowa.
2019 4740 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/75/19 Rady Gminy Łużna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Łużna ”
2019 4739 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/71/19 Rady Gminy Łużna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 4738 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/77/19 Rady Gminy Łużna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr VII/54/19 w sprawie uchwalenia statutu sołectw Łużna, Biesna, Mszanka, Wola Łużańska i Szalowa.
2019 4737 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/78/19 Rady Gminy Łużna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4736 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/79/19 Rady Gminy Łużna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna od dnia 1 września 2019 roku.
2019 4735 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr IX/83/19 Rady Gminy Łużna z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad nieodpłatnego nabywania przez Gminę Łużna nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi.
2019 3858 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VII/54/19 w sprawie uchwalenia statutu sołectw Łużna, Biesna, Mszanka, Wola Łużańska i Szalowa
2019 3857 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3856 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczania inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3855 2019-05-14 Uchwała Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 2569 2019-04-01 Uchwała Uchwała Nr VII/49/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku
2019 2485 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VII/55/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w  sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łużna
2019 2484 2019-03-27 Uchwała Uchwała Nr VII/51/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019 - 2022"
2019 2452 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr VII/54/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw Łużna, Biesna, Mszanka, Wola Łużańska i Szalowa.
2019 1605 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019 - 2022"
2019 1604 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Łużnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Łużna
2019 1603 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/45/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łużna w 2019 roku
2019 1602 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Łużna z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 1047 2019-02-07 Uchwała Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Łużna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – działka Nr 527/13 w Biesnej, część działki Nr 1949/5 w Łużnej, działka Nr 1561/14 w Łużnej, działka Nr 967/1 w Szalowej, część działki Nr 794/11 w Szalowej, działka Nr 634/2 w Szalowej, część działki Nr 1471 w Szalowej, część działek Nr 139/3 i 139/4 w Mszance
2019 983 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Łużna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na rok 2019
2019 982 2019-02-01 Uchwała Uchwała Nr V/33/19 Rady Gminy Łużna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu „ na rok 2019
2019 185 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Łużna
2019 184 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/28/18 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 183 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/24/18 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie nadania statutów sołectwom
2019 182 2019-01-08 Uchwała Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 r.
2019 181 2019-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 r. na rok 2019
2018 8525 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Łużna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 8524 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr III/12/18 Rady Gminy Łużna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 8523 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Łużna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia wysokości opłaty za pojemnik
2018 8515 2018-12-13 Uchwała Uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Łużna z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łużna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
2018 7952 2018-11-22 Uchwała Uchwała Nr LI/413/18 Rady Gminy Łużna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 7283 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/427/18 Rady Gminy Łużna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 7282 2018-10-29 Uchwała Uchwała Nr LIII/426/18 Rady Gminy Łużna z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łużna
2018 6934 2018-10-18 Uchwała Uchwała Nr LII/424/18 Rady Gminy Łużna z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 6853 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LI/418/18 Rady Gminy Łużna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łużna oraz regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Łużna.
2018 6852 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LI/417/18 Rady Gminy Łużna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
2018 6851 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LI/423/18 Rady Gminy Łużna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łużna
2018 6850 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LI/421/18 Rady Gminy Łużna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działek Nr 465/1, 465/3, 466/1 (466/5 wg nowego podziału), 466/3, 470/2, 471/4, 664/1 w Woli Łużańskiej
2018 6849 2018-10-15 Uchwała Uchwała Nr LI/420/18 Rady Gminy Łużna z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działek Nr 512 i 513 (działki Nr 512/1 i 513/1 wg nowego podziału) w Biesnej, część działek Nr 2180/1 i 2180/3 w Łużnej, działka Nr 143/18 w Mszance, działki Nr 504/1, 504/2, część działki Nr 508/4 (działka Nr 508/6 wg nowego podziału) w Woli Łużańskiej, część działki Nr 76/4 w Biesnej
2018 5861 2018-09-06 Uchwała Uchwała Nr L/409/18 Rady Gminy Łużna z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 5363 2018-07-31 Uchwała Uchwała Nr XLIX/396/18 Rady Gminy Łużna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 5109 2018-07-13 Uchwała Uchwała Nr XLIX/402/18 Rady Gminy Łużna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łużna oraz regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Łużna.
2018 4164 2018-06-08 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/391/18 Rady Gminy Łużna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 3976 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/395/18 Rady Gminy Łużna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2018 3975 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/394/18 Rady Gminy Łużna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łużna oraz zasad usytuowania na terenie gminy Łużna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3974 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/393/18 Rady Gminy Łużna z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 3716 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr XLVII/386/18 Rady Gminy Łużna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/367/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 3704 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLVII/390/18 Rady Gminy Łużna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2017-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łużna
2018 3703 2018-05-14 Uchwała Uchwała Nr XLVII/384/18 Rady Gminy Łużna z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 3310 2018-04-25 Uchwała Uchwała Nr XLVI/382/18 Rady Gminy Łużna z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku
2018 2346 2018-03-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/366/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 2156 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/381/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej.
2018 2155 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/367/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 2154 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/368/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/362/18 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej obejmującego w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR i Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 2153 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/369/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
2018 2152 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/377/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łużna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,  numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2151 2018-03-21 Uchwała Uchwała Nr XLV/378/18 Rady Gminy Łużna z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i  numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łużna.
2018 1684 2018-03-08 Uchwała Uchwała Nr XLIII/349/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 1054 2018-02-08 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna
2018 1023 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/362/18 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej obejmującego w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR i Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
2018 1022 2018-02-07 Uchwała Uchwała Nr XLIV/358/18 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2018 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2018 Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 roku.
2018 686 2018-01-22 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XLIII/357/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 263 2018-01-09 Uchwała Uchwała Nr XLIII/352/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek prowadzonych na terenie Gminy Łużna, trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2017 8935 2017-12-21 Uchwała Uchwała Nr XLII/334/17 Rady Gminy Łużna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 7192 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/328/17 Rady Gminy Łużna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 7191 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/329/17 Rady Gminy Łużna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia wysokości opłaty za pojemnik
2017 7190 2017-11-09 Uchwała Uchwała Nr XLI/325/17 Rady Gminy Łużna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 roku
2017 6474 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XL/317/17 Rady Gminy Łużna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 914/27 w Mszance
2017 6473 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XL/318/17 Rady Gminy Łużna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 84/1 w Biesnej
2017 6472 2017-10-16 Uchwała Uchwała Nr XL/314/17 Rady Gminy Łużna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6263 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr XL/323/17 Rady Gminy Łużna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017” i uchylenia uchwały Nr XXXII/255/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2017 roku
2017 5788 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/307/17 Rady Gminy Łużna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5781 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/312/17 Rady Gminy Łużna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działek Nr 364/15, 364/32, 364/33, działki Nr 364/34, 364/35, 364/50 położonych w Szalowej.
2017 5780 2017-09-13 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/313/17 Rady Gminy Łużna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działek Nr 228/1, 228/2 położonych w Łużnej
2017 5716 2017-09-11 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/309/17 Rady Gminy Łużna z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/102/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna.
2017 4465 2017-07-06 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/295/17 Rady Gminy Łużna z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4093 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/285/17 Rady Gminy Łużna z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3770 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/288/17 Rady Gminy Łużna z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie utraty mocy Uchwały Nr VII/62/15 Rady Gminy Łużna z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
2017 3769 2017-05-31 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/290/17 Rady Gminy Łużna z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej
2017 3493 2017-05-15 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/275/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3237 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/261/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3236 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/279/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 185/1 (część działki Nr 185/4 wg nowego podziału) w Biesnej, działka Nr 1006/8 w Łużnej, część działki Nr 614/1 w Mszance, część działki Nr 1372/1 (działka Nr 1372/4 wg nowego podziału) i działka Nr 1372/3 w Szalowej
2017 3235 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/281/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 3234 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/277/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/261/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3040 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/267/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 138 w Biesnej, część działki Nr 480/1, część działki Nr 2118/4, część działki Nr 580 w Łużnej, część działki Nr 140/1 w Mszance
2017 3030 2017-04-25 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/266/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – działka Nr 1501/5 w Szalowej
2017 2282 2017-04-03 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/269/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie gminy Łużna
2017 2160 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/262/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łużna
2017 2159 2017-03-29 Uchwała Uchwała Nr XXXIII/259/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 2098 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr XXXII/255/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017”.
2017 1527 2017-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXII/250/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2017 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2017 Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 908 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/245/17 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banera, flagi stolikowej, pieczęci, sztandaru Gminy Łużna.
2017 907 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXI/246/17 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zasad używania herbu, flagi, banera, flagi stolikowej, pieczęci, sztandaru Gminy Łużna.
2017 750 2017-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr XXX/243/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2017 ROK
2017 749 2017-01-26 Uchwała Uchwała Nr XXX/228/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 461 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/238/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
2017 460 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/236/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łużna
2017 459 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/237/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy Łużna.
2017 458 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/234/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2017-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łużna
2017 443 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXX/235/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna
2016 7866 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr XXIX/215/16 Rady Gminy Łużna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7608 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr XXIX/219/16 Rady Gminy Łużna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łużna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2016 7328 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXIX/222/16 Rady Gminy Łużna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2017-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łużna.
2016 6379 2016-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/206/16 Rady Gminy Łużna z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 roku
2016 6337 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/208/16 Rady Gminy Łużna z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łużna
2016 6139 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/212/16 Rady Gminy Łużna z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia wysokości opłaty za pojemnik
2016 6138 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/211/16 Rady Gminy Łużna z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 6071 2016-11-02 Uchwała Uchwała Nr XXVII/198/16 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5761 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVII/204/16 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2016 4741 2016-08-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/185/16 Rady Gminy Łużna z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4716 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIV/191/16 Rady Gminy Łużna z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 4708 2016-08-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/179/16 Rady Gminy Łużna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 4070 2016-07-07 Uchwała Uchwała Nr XXIII/183/16 Rady Gminy Łużna z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 833/3 w Łużnej
2016 3317 2016-06-01 Uchwała Uchwała Nr XXII/178/16 Rady Gminy Łużna z dnia 27 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/173/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej.
2016 3184 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr XXI/170/16 Rady Gminy Łużna z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2814 2016-05-05 Uchwała Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Gminy Łużna z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łużna oraz regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Łużna.
2016 2681 2016-04-27 Uchwała Uchwała Nr XX/157/16 Rady Gminy Łużna z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2493 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/165/16 Rady Gminy Łużna z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 742 w Szalowej
2016 2492 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/167/16 Rady Gminy Łużna z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna
2016 2491 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/166/16 Rady Gminy Łużna z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – działki Nr 966/8, 966/11, 970/3 w Szalowej, działki Nr 22/1, 22/2 w Łużnej, część działek Nr 163/4, 164 w Woli Łużańskiej
2016 2490 2016-04-15 Uchwała Uchwała Nr XX/168/16 Rady Gminy Łużna z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 376/3 (część działek Nr 376/6, 376/7 wg nowego podziału) w Biesnej
2016 2420 2016-04-11 Uchwała Uchwała Nr XX/164/16 Rady Gminy Łużna z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Łużna”.
2016 1517 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/149/16 Rady Gminy Łużna z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1464 2016-03-01 Uchwała Uchwała Nr XIX/152/16 Rady Gminy Łużna z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016
2016 1008 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XVIII/141/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2016 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2016 Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1003 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr XVII/133/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 956 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/144/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łużna.
2016 955 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/143/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – działka Nr 1333/1 w Łużnej
2016 954 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVIII/142/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Łużna w zakresie dożywiania” na rok 2016.
2016 938 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/140/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁUŻNA NA 2016 ROK
2015 7248 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/127/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego
2015 7247 2015-12-03 Uchwała Uchwała Nr XV/121/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 rok
2015 6939 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XV/126/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 6938 2015-11-26 Uchwała Uchwała Nr XV/125/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2015 6927 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XV/124/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 6926 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr XV/128/15 Rady Gminy Łużna z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 6730 2015-11-18 Uchwała Uchwała Nr XIII/110/15 Rady Gminy Łużna z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5934 2015-10-13 Uchwała Uchwała Nr XII/96/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5859 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/103/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5856 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/98/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Łużna lub jej jednostkom podległym
2015 5855 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/102/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna
2015 5854 2015-10-09 Uchwała Uchwała Nr XII/101/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Łużna oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 4964 2015-08-26 Uchwała Uchwała Nr XI/90/15 Rady Gminy Łużna z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4113 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X/85/15 Rady Gminy Łużna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Łużna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 4112 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X/88/15 Rady Gminy Łużna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Łużna na lata 2015-2018
2015 4111 2015-07-07 Uchwała Uchwała Nr X/77/15 Rady Gminy Łużna z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3814 2015-06-26 Uchwała Uchwała Nr IX/68/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3460 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/71/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/61/2015 Rady Gminy Łużna z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3459 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/72/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/15 Rady Gminy Łużna z dnia 17 kwietnia 2015 w sprawie opłaty targowej
2015 3458 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/75/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łużna Nr XLIV/307/14 z dnia 27 stycznia 2014 r w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łużna oraz regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Łużna
2015 3457 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr IX/70/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/60/15 Rady Gminy Łużna z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 3159 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VIII/63/15 Rady Gminy Łużna z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3158 2015-05-22 Uchwała Uchwała Nr VI/51/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 2651 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Gminy Łużna z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – działki Nr 1648/13, 1648/14, 1648/15, 1648/16, 1648/17 w Łużnej
2015 2650 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Gminy Łużna z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2015 roku Nr VI/59/15 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015
2015 2637 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr V/38/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 2636 2015-04-30 Uchwała Uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2015 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2015 Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 2480 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy Łużna z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2479 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/62/15 Rady Gminy Łużna z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 2478 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VII/60/15 Rady Gminy Łużna z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 2064 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/59/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015
2015 1993 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/57/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/278/13 Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 1992 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr VI/53/15 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łużna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji
2015 1952 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr III/30/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁUŻNA NA ROK 2015
2015 1641 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V/47/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna –działka Nr 763 w Szalowej
2015 1640 2015-03-24 Uchwała Uchwała Nr V/46/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działek Nr 801/9, 805/4, 801/18 w Łużnej
2015 1261 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/45/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łużna
2015 1260 2015-03-09 Uchwała Uchwała Nr V/44/15 Rady Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Łużna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 199 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III/24/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna - działka Nr 1749/3 w Łużnej
2015 198 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III/23/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna - część działki Nr 842/4 w Szalowej
2015 197 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III/22/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna - część działki Nr 803 w Szalowej
2015 196 2015-01-13 Uchwała Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 111 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/21/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/168/08 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łużna, zmienionej Uchwałą Nr XXI/179/09 Rady Gminy Łużna z dnia 30 stycznia 2009 roku
2015 110 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/25/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Łużna w zakresie dożywiania" na rok 2015 
2015 109 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/26/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2015 108 2015-01-09 Uchwała Uchwała Nr III/27/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 7261 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Łużna z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 7126 2014-12-12 Uchwała Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Łużna z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
2014 7062 2014-12-10 Uchwała Uchwała Nr LIV/368/14 Rady Gminy Łużna z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6059 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/365/14 Rady Gminy Łużna z dnia 22 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 6058 2014-11-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/362/14 Rady Gminy Łużna z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5642 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr LII/357/14 Rady Gminy Łużna z dnia 1 października 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5246 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLIX/343/14 Rady Gminy Łużna z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5245 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/337/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5243 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVII/328/14 Rady Gminy Łużna z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5242 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr XLVI/320/14 Rady Gminy Łużna z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5177 2014-09-23 Uchwała Uchwała Nr XLV/309/14 Rady Gminy Łużna z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4850 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LI/355/14 Rady Gminy Łużna z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Łużna w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 rok w ramach projektu „Pierwszy dzwonek"
2014 4232 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/341/14 Rady Gminy Łużna z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie podziału Gminy Łużna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 4231 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr XLIX/342/14 Rady Gminy Łużna z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie podziału Gminy Łużna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 3809 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XLVIII/339/14 Rady Gminy Łużna z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna"
2014 3015 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/14 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2014 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2014 Nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2346 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/14 Rady Gminy Łużna z dnia 31 marca 2014r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łużna w 2014 r.
2014 1808 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/293/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2013 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2013 Nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012 roku
2014 1807 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/299/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁUŻNA NA ROK 2014
2014 731 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/14 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łużna oraz regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Łużna
2014 675 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLI/304/14 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc Gminy Łużna w zakresie dożywiania".
2014 674 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/14 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 673 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/14 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 355 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/280/13 Rady Gminy Łużna z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2013 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2013 Nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 118 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/297/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin a także nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze
2014 117 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/296/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie podziału Gminy Łużna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 116 2014-01-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/298/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Łużna
2013 7428 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/285/13 Rady Gminy Łużna z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
2013 7427 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/286/13 Rady Gminy Łużna z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6878 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/278/13 Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 6877 2013-11-22 Uchwała Uchwała nr XLI/277/13 Rady Gminy Łużna z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna
2013 6430 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/274/13 Rady Gminy Łużna z dnia 29 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 6429 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/273/13 Rady Gminy Łużna z dnia 29 października 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna
2013 6428 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/270/13 Rady Gminy Łużna z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2013 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2013 Nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 6139 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/262/13 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2013 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2013 Nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5266 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/13 Rady Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2013 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2013 Nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5265 2013-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/13 Rady Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna".
2013 5247 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/13 Rady Gminy Łużna z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łużna na zadania związane z ochroną wód poprzez realizację "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łużna".
2013 4829 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXV/242/13 Rady Gminy Łużna z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2013 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2013 Nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4344 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/245/13 Rady Gminy Łużna z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łużna w 2013 r.
2013 3394 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/236/13 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3393 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/229/13 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2013 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2013 Nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 2742 2013-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXiII/213/13 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2013 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2013 Nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 2554 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łużna w 2013 roku
2013 2553 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/13 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2552 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/13 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2551 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/219/13 Rady Gminy Łużna z dnia 22 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" w Szalowej
2013 948 2013-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/212/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁUŻNA NA ROK 2013
2013 896 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/12 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 7253 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/199/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 rok
2012 6894 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/204/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łużna.
2012 6727 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/203/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik
2012 6292 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/191/12 Rady Gminy Łużna z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 6278 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/195/12 Rady Gminy Łużna z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Łużna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6246 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XXX/194/12 Rady Gminy Łużna z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 5530 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/187/12 Rady Gminy Łużna z dnia 16 października 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej.
2012 5529 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/188/12 Rady Gminy Łużna z dnia 16 października 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy  Łużna.
2012 5312 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/12 Rady Gminy Łużna z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Łużna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5311 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/12 Rady Gminy Łużna z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 4686 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/12 Rady Gminy Łużna z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 4610 2012-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/12 Rady Gminy Łużna z dnia 5 września 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna
2012 4314 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2012 4214 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 4090 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/173/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej
2012 3740 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 3344 2012-07-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 3307 2012-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/165/12 Rady Gminy Łużna z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2012 3244 2012-07-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/12 Rady Gminy Łużna z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Łuzna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierajacych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa).
2012 3134 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XXV/160/12 Rady Gminy Łużna z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 rok
2012 2921 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/12 Rady Gminy Łużna z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 2359 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 rok
2012 2280 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łużna
2012 2279 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łużna w 2012r.
2012 2278 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/153/12 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy Łużna.
2012 1727 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXII/142/12 Rady Gminy Łużna z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 1688 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XXI/138/12 Rady Gminy Łużna z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Łużna.
2012 1218 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XXI/136/12 Rady Gminy Łużna z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2012 Nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 497 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIX/132/12 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 776/3 w Łużnej
2012 496 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIX/131/12 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 1013/2 w Łużnej
2012 495 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIX/129/12 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – działki Nr 601/1, 601/2 w Biesnej, działki Nr 843/1, 843/2, część działki Nr 843/3 (działka Nr 843/5 po podziale), część działki Nr 844/2 (działka Nr 844/5 po podziale) w Łużnej, działka Nr 1603/1 w Łużnej, część działki Nr 780/1 w Mszance, część działki Nr 227 (część działek Nr 227/3, 227/4, 227/5, 227/6 wg nowego podziału) w Mszance, działka Nr 391/1 w Szalowej, działki Nr 1519/1, 1520/3 w Szalowej, część działki Nr 284 w Szalowej, działki Nr 794/2, 794/3 w Szalowej
2012 494 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XIX/125/12 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Gminy Łużna.
2012 478 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/130/12 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna.
2012 476 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/133/12 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna –działka Nr 1747/2 w Łużnej
2012 475 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/134/12 Rady Gminy Łużna z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – działki Nr 399, 401/1 w Szalowej
2012 417 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Łużna na rok 2012
2012 219 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/11 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2012 218 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 7033 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XVII/112/11 Rady Gminy Łużna z dnia 9 grudnia 2011r. zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 6370 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/104/11 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łużna obowiązków w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych oraz ustalenia zryczałtowanej opłaty rocznej.
2011 6369 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/103/11 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku Rady Gminy Łużna dotyczącej ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna
2011 6371 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/109/11 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łużnej.
2011 6373 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/111/11 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Łużańskiej.
2011 6372 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XVI/110/11 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mszance.
2011 6151 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/99/11 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 6152 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XVI/102/11 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
2011 5492 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/91/11 Rady Gminy Łużna z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 5493 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/92/11 Rady Gminy Łużna z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5494 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr XV/93/11 Rady Gminy Łużna z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 5232 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr XV/90/11 Rady Gminy Łużna z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku
2011 4830 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XII/78/11 Rady Gminy Łużna z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r
2011 4831 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 4832 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XIV/89/11 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/54/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna.
2011 3873 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Łużna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 3874 2011-09-02 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 3851 2011-09-01 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
2011 3379 2011-08-03 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Łużna z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/63/11 Rady Gminy Łużna z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łużna szkołom publicznym i niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, oraz przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Łużna
2011 2751 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Łużna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łużna szkołom publicznym i niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, oraz przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Łużna
2011 2646 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/54/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna.
2011 2647 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Łużna z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 2260 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Łużna z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 1796 2011-04-29 Uchwała Uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastapiło uszkodzenie lub zniszczenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia sie ziemi w roku 2010.
2011 1508 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Łużna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok.
2011 1370 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łużna na lata 2011 - 2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2011 1213 2011-03-28 Budżet Budżet nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Łużna na 2011 rok
2011 1215 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łużna na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2011 Nr IV/19/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 r.
2011 1174 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łużna z dnia 7 listopada 2008r. Nr XVIII/156/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 1175 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Łużna z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Łużna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 1048 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łużna
2011 941 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Łużnej.
2011 942 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/22/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/03 z dnia 17 marca 2003 roku w sprawie statutu sołectw Biesna, Łużna, Mszanka, Szalowa i Wola Łużańska, zmienionej: Uchwałą Rady Gminy w Łużnej Nr V/37/03 z 28 kwietnia 2003 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/217/06 z 20 lutego 2006 roku
2011 943 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
2011 754 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010r
2011 755 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Łużna z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Łużna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2010 5951 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/10 Rady Gminy Łużna z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 5530 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2010r. zmiany Uchwały Nr XXXVII/293/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Łużna oraz jej jednostkom organizacyjnym.
2010 5431 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/342/10 Rady Gminy Łużna z dnia 12 listopada 2010r. przejęcia przez Gminę Łużna obowiązków w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty rocznej na 2011 rok.
2010 4709 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/328/10 Rady Gminy Łużna z dnia 29 października 2010r. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 4710 2010-11-22 Uchwała Uchwała nr XLVI/338/10 Rady Gminy Łużna z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łużna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2011
2010 4324 2010-11-02 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bieśniku
2010 4025 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLIV/326/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2010r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ”.
2010 4024 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLIV/320/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 3777 2010-09-30 uchwala Uchwała nr XLIII/313/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 3089 2010-08-20 Uchwała Uchwała nr XLII/312/10 Rady Gminy Łużna z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 2749 2010-08-03 Uchwała Uchwała nr XLI/311/10 Rady Gminy Łużna z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 2696 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/302/10 Rady Gminy Łużna z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 2697 2010-08-02 Uchwała Uchwała nr XL/307/10 Rady Gminy Łużna z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania
2010 2187 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/293/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określenia szczegółowychzasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Łużna oraz jej jednostkom organizacyjnym
2010 2209 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/296/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/255/09 Rady Gminy Łużna z dnia 30 października 2009 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Łużna obowiązków w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych oraz ustalenia opłaty rocznej na 2010 r.
2010 1859 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010 r.
2010 1672 2010-05-21 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010r.
2010 1675 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/10 Rady Gminy Łużna z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budzetowej Gminy Łużna na 2010 rok Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010r.
2010 1676 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/280/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2010 Nr XXXV/275/10 Rady Gminy Łużna z dnia 22 stycznia 2010r.
2010 1281 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/289/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna 2 – część działki Nr 1/2 (1/5 wg nowego podziału), działka Nr 17/9, działki Nr 267/4, 268, część działki Nr 372, część działki Nr 906/3, działka Nr 947/2 w Mszance, działka Nr 553, część działki Nr 808/2, działka Nr 1171/2 w Szalowej, część działki Nr 540/1 w Woli Łużańskiej
2010 1280 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/288/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna 1 – część działki Nr 423/1, działka Nr 847/1, działka Nr 872, działki Nr 866/1, 866/2, 876/2, część działek Nr 1371/1, 1371/2 i działka Nr 1372/1, część działki Nr 1552/5, część działki Nr 1614, część działki Nr 1841/4, część działki Nr 2098/5, część działki Nr 2171/3 (działka 2173/5 wg projektu podziału), część działki Nr 1561/1, działka Nr 1006/7, działka Nr 394/5, działka Nr 1817/1, część działek Nr 1641/8 i Nr 1641/9 w Łużnej
2010 1283 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna 4 – działki Nr 778/3, 779/13 i część działek Nr 777, 778/2, 778/6, 779/15 w Łużnej
2010 1282 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/290/10 Rady Gminy Łużna z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna 3 – część działki 1785 i część działki 1786, działki Nr 1747/4 i 1749/3 w Łużnej, działka 232/1 w Mszance
2010 27 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/09 Rady Gminy Łużna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2009 rok.