Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 350

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6881 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019r.
2019 6880 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łapanów.
2019 6879 2019-10-02 Uchwała Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/75/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2019 6868 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapanów usytuowanych w ciągu dróg powiatowych
2019 6867 2019-10-01 Uchwała Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapanów usytuowanych w ciągu dróg gminnych
2019 5916 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łapanów.
2019 5915 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Zbydniowie .
2019 5914 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce .
2019 5913 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/79/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w  Tarnawie
2019 5912 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/78/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Sobolowie
2019 5911 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Łapanowie
2019 5910 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Grabiu
2019 5909 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/73/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapanów usytuowanych w ciągu dróg powiatowych
2019 5908 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/72/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapanów usytuowanych w ciągu dróg gminnych
2019 5907 2019-08-12 Uchwała Uchwała Nr XIII/71/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019r.
2019 5051 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/70/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019r.
2019 5050 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/67/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 w sprawie Programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
2019 5049 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/69/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapanów, a także inne organy oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5048 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/66/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2019 5047 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/64/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2019 5046 2019-07-04 Uchwała Uchwała Nr XII/62/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminów obiektów zlokalizowanych na terenie Ośrodka w  Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym „ZALEW” w Łapanowie
2019 4769 2019-06-25 Uchwała Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Łapanów
2019 4715 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019r.
2019 4717 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XI/55/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/244/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków
2019 4716 2019-06-24 Uchwała Uchwała Nr XI/53/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019r.
2019 4027 2019-05-21 Uchwała Uchwała Nr X/51/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019r.
2019 3093 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i  odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łapanów.
2019 3092 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/40/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2019 roku.
2019 3091 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/39/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2018 RG Łapanów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3090 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr VII/38/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/234/18 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2019 2846 2019-04-10 Uchwała Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019r.
2019 2449 2019-03-22 Uchwała Uchwała Nr VI/30/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łapanów na 2019 r. ustalonym uchwałą Nr KI-411/82/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 27 lutego 2019 r.
2019 1595 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/235/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 1594 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/234/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2019 1593 2019-02-27 Uchwała Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyznaczenia parkingu płatnego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
2019 367 2019-01-10 Uchwała Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXIV/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 9177 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na 2019 r.
2018 8842 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/251/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2018 8841 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc gminy Łapanów w zakresie zapewnienia posiłku” na lata 2019 –2023.
2018 8840 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 8839 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2018 8838 2018-12-19 Uchwała Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 8778 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 8328 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 8327 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Łapanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2018 8326 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łapanów
2018 8325 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2018 8324 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na 2019 r.
2018 8323 2018-12-10 Uchwała Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2019 r.
2018 7179 2018-10-25 Uchwała Uchwała Nr XLVII/264/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łapanów
2018 7100 2018-10-24 Uchwała Uchwała Nr XLVII/263/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 7018 2018-10-23 Uchwała Uchwała Nr XLVI/259/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 6994 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVI/261/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łapanów Nr XXIX/229/13 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2018 6993 2018-10-22 Uchwała Uchwała Nr XLVI/262/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 5740 2018-08-28 Uchwała Uchwała Nr XLV/256/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 5730 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XLIII/250/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 5729 2018-08-27 Uchwała Uchwała Nr XLV/257/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/250/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2018 5315 2018-07-24 Uchwała Uchwała Nr XLIII/251/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania
2018 5290 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XLIV/255/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 5289 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/247/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 5286 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/252/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/71/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Łapanów.
2018 5285 2018-07-23 Uchwała Uchwała Nr XLIII/253/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/193/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2018 4987 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/236/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 4960 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/246/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Łapanów innym instrumentem płatniczym.
2018 4959 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/244/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2018 4958 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/241/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Łapanów.
2018 4957 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr XLII/240/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie usytuowania na terenie gminy Łapanów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 4422 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/235/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2018 4421 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/234/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2018 4420 2018-06-20 Uchwała Uchwała Nr XLI/233/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXIV/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 3966 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XL/228/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXIV/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 3965 2018-06-04 Uchwała Uchwała Nr XL/232/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych położonych na terenie Gminy Łapanów
2018 3842 2018-05-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/227/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Łapanów
2018 3799 2018-05-19 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/226/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/148/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. Rady Gminy Łapanów, zmienionej Uchwałą Nr XXX/189/17 z dnia 26 października 2017 r. Rady Gminy Łapanów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów
2018 2988 2018-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/224/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łapanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2953 2018-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/221/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXIV/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 1777 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/214/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2018 roku.
2018 1776 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/216/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2018 1775 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/217/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łapanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 1774 2018-03-09 Uchwała Uchwała Nr XXXV/218/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/278/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Komunalnyz siedzibą w Kobylcu 64A.
2018 1459 2018-03-01 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/212/18 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 r. Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017r.
2018 663 2018-01-19 Uchwała Uchwała Nr XXXII/201/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łapanów”
2018 621 2018-01-18 Uchwała Uchwała Nr XXXII/203/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Budżetu Gminy Łapanów na 2018 r.
2018 445 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/206/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Łapanów publicznych i  niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówek, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2018 444 2018-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXII/202/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany   Uchwały Budżetowej na 2017 r Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z  dnia 28  grudnia 2016 r
2017 8221 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/199/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2017 8220 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr XXXI/196/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 7242 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr XXX/189/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/148/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów
2017 6992 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/188/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na 2018 r.
2017 6991 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/194/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2017 6990 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/193/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach, przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2017 6989 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/187/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2018 r.
2017 6988 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr XXX/186/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 6040 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/180/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 6039 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/181/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łapanów
2017 6038 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/183/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/154/17 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2017 roku.
2017 6037 2017-09-28 Uchwała Uchwała Nr XXIX/184/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/83/08 Rady Gminy Łapanów z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania statutu Centrum Kultury Gminy Łapanów .
2017 4855 2017-07-19 Uchwała Uchwała Nr XXVII/176/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 4207 2017-06-27 Uchwała Uchwała Nr XXVI/167/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 3814 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 2655 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/157/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania
2017 2654 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/156/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w Statucie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie
2017 2653 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/154/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2017 roku.
2017 2652 2017-04-11 Uchwała Uchwała Nr XXIV/151/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016 r.
2017 2624 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/160/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego gmina Łapanów
2017 2623 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/159/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapanów, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2622 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXIV/158/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łapanów jest organem prowadzącym
2017 1083 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/144/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łapanów.
2017 1082 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr XXII/143/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016r.
2017 1011 2017-02-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/148/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów
2017 419 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXI/138/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Łapanów na rok 2017
2017 64 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2016 7846 2016-12-20 Uchwała Uchwała Nr XX/133/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XIII/82/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 6298 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania w miejscowości Łapanów oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2016 6297 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/128/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
2016 6296 2016-11-07 Uchwała Uchwała Nr XIX/126/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XIII/82/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 5569 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na wziesienie obelisku i tablic upamiętniających.
2016 5557 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2016 5556 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapanów
2016 5555 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 5554 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/119/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2016 5553 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/118/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na 2017 r.
2016 5552 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 5551 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2017 r.
2016 5550 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2016 5549 2016-10-03 Uchwała Uchwała Nr XVIII/114/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 22 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XIII/82/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3948 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/109/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 3947 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/108/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 3946 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/107/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 3945 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/106/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2016 3944 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/105/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapanów
2016 3943 2016-07-05 Uchwała Uchwała Nr XVII/102/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XIII/82/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 3121 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/99/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/75/15 w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2016 3120 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/98/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w miejscowości Łapanów oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2016 3119 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/97/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie.
2016 3118 2016-05-18 Uchwała Uchwała Nr XVI/95/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XIII/82/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 1563 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/92/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/278/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Kobylcu 64 A.
2016 1562 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/90/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2016 roku.
2016 1561 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XV/87/16 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 r. Nr XIII/82/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015 r.
2016 640 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr XIII/82/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Łapanów na 2016 r.
2016 451 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/84/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łapanów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 450 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XIII/81/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 8206 2015-12-16 Uchwała Uchwała Nr XI/76/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Łapanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 8189 2015-12-15 Uchwała Uchwała Nr XI/72/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 8117 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XI/75/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2015 8033 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XI/77/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/62/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2016 r.
2015 8032 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XI/71/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Łapanów.
2015 8031 2015-12-11 Uchwała Uchwała Nr XI/70/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 6683 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 września 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsca wydobycia kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
2015 6502 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/67/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/260/06 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w miejscowości Łapanów oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.
2015 6501 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/66/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Łapanów.
2015 6500 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/65/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2015 6499 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/64/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na 2016 r.
2015 6498 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/63/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 6497 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/61/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 r. na obszarze Gminy Łapanów.
2015 6496 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/62/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2016 r.
2015 6495 2015-11-09 Uchwała Uchwała Nr X/60/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5977 2015-10-15 Uchwała Uchwała Nr IX/49/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 września 2015r. W SPRAWIE „ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAPANÓW”
2015 5576 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr IX/54/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie.
2015 5575 2015-09-28 Uchwała Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4708 2015-07-31 Uchwała Uchwała Nr VIII/45/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4077 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr VII/35/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4076 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr VII/40/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 4075 2015-07-06 Uchwała Uchwała Nr VII/41/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/32/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2015 3267 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących gminę Łapanów w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych
2015 3266 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2015 3265 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3264 2015-05-27 Uchwała Uchwała Nr VI/27/2015 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 2396 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2395 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2015 2394 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAPANÓW NA 2015 r.
2015 2375 2015-04-16 Uchwała Uchwała Nr V/19/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 2028 2015-04-07 Uchwała Uchwała Nr V/24/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2015 roku.
2015 1954 2015-04-02 Uchwała Uchwała Nr IV/13/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r. Nr III/11/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 886 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/17/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łapanów
2015 885 2015-02-19 Uchwała Uchwała Nr IV/16/15 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium studentom
2014 6274 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr XLIII/324/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 r. na obszarze Gminy Łapanów.
2014 6273 2014-11-12 Uchwała Uchwała Nr LXIII/322/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5627 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/317/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 5626 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/316/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2015 r.
2014 5625 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/314/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2014 5624 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/315/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na rok 2015 r.
2014 5623 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/312/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego w celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zamieszkujących Gminę Łapanów
2014 5622 2014-10-09 Uchwała Uchwała Nr XLII/310/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4605 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XLI/309/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4282 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XL/308/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/296/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łapanów przez inne niż Gmina Łapanów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 4281 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XL/305/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Łapanów na okręgi wyborcze.
2014 4280 2014-08-05 Uchwała Uchwała nr XL/304/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3994 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/296/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łapanów przez inne niż Gmina Łapanów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 3699 2014-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/302/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 3392 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/300/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 3391 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa
2014 3390 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/295/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapanów
2014 3389 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/294/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2782 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/285/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2693 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów  z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2686 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 r. Nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów  z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 2060 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/281/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łapanów
2014 2031 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/282/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2014 roku
2014 2030 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/61/2011 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łapanów
2014 1728 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/266/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Łapanów na 2014 r.
2014 1727 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2014 1182 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/268/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1141 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/268/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1140 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2014 1139 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/274/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Łapanów
2014 1138 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/273/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz ustalenia kryterium uprawniającego do przyznania tych samych świadczeń w ramach zadania własnego gminy
2014 1137 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/14 Rady Gminy Łapanów z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2013 7647 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 7400 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/263/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/278/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Kobylcu 64 A
2013 6273 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na rok 2014 r.
2013 6272 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/253/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków.
2013 6271 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 6276 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 r. na obszarze Gminy Łapanów.
2013 6275 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/256/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 6274 2013-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/255/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2014 r.
2013 5584 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXi/243/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 5582 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/250/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 września 2013r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa
2013 5581 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/249/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 września 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5580 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/264/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminę Łapanów oraz przyznawania zwolnienia od realizacji tych zajęć
2013 5579 2013-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 13 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/240/13 dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXXV/229/09 w sprawie: Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli.
2013 5223 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXX/237/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2013r. W SPRAWIE ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAPANÓW”
2013 5214 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXX/239/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łapanów oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2013 5213 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXX/240/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/229/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli.
2013 5212 2013-08-19 Uchwała Uchwała nr XXX/238/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4947 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 roku
2013 4777 2013-07-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r.  Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 4466 2013-07-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/229/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
2013 4164 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/212/13 dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 4163 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/231/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/211/13 dotyczącej ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2929 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r.  Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 2528 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2013 r. Nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012 r.
2013 2290 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2013 roku.
2013 2289 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/207/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Łapanów.
2013 2288 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie utworzenia targowiska gminnego w Łapanowie.
2013 2240 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/215/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 2239 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/214/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Łapanów
2013 2238 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2237 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 2236 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2235 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 8 marca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Łapanów
2013 901 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/189/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. BUDŻET GMINY ŁAPANÓW NA 2013 rok
2013 669 2013-01-17 Uchwała Uchwała nr XXV/181/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2012 r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2013 588 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/188/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Łapanów
2013 587 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/186/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji
2013 586 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/185/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 585 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/183/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/115/93 Rady Gminy w Łapanowie z dnia 9 października 1993 r w sprawie utworzenia targowisk we wsiach Łapanów oraz Kobylec
2013 580 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/192/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/175/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny składanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
2013 579 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/187/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 578 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXV/184/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie gminy Łapanów.
2012 7323 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2012 r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 6969 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny  składanych przez Agencje Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
2012 6858 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Łapanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6857 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXIII/167/12 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2013 rok
2012 5906 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół Podstawowych i Placówek Publicznych w Łapanowie.
2012 5898 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 października 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków
2012 5587 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2012 r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 5578 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na rok 2013 rok
2012 5577 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2013 r.
2012 5576 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 5575 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na obszarze Gminy Łapanów
2012 5507 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/161/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Łapanowie.
2012 5508 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXII/160/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łapanów
2012 5042 2012-10-15 Uchwała Uchwała nr XXII/157/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2012 r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 4878 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr XXII/159/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Łapanów na okręgi wyborcze .
2012 4217 2012-08-30 Uchwała Uchwała nr XXI/151/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2012 r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3205 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr XX/144/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Łapanów na 2012 r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 3114 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XX/149/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 czerwca 2012r. o zmianie Uchwały Nr XIX/143/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łapanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Łapanów.
2012 3074 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XIX/143/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łapanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Łapanów
2012 3073 2012-07-02 Uchwała Uchwała nr XIX/142/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin.
2012 2939 2012-06-25 Uchwała Uchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Łapanów na 2012 r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 r.
2012 2668 2012-06-05 Uchwała Uchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapanów
2012 2391 2012-05-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Łapanów.
2012 1694 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łapanów w 2012 roku.
2012 1661 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVII/125/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012 – 2017 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
2012 1224 2012-03-21 Uchwała Uchwała nr XVII/119/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2012 rok Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 rok
2012 877 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XVI/118/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łapanów.
2012 477 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr XVI/116/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2012r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011r.
2012 413 2012-01-30 Uchwała Uchwała nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁAPANÓW NA 2012r.
2012 348 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/108/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2012 156 2012-01-16 Uchwała Uchwała nr XV/114/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2011 7031 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/103/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 7032 2011-12-21 Uchwała Uchwała nr XIV/104/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIII/94/11 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2012r.
2011 6146 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/94/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2012 r.
2011 6145 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/93/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 r. na obszarze Gminy Łapanów.
2011 6144 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/91/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 6147 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/95/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6150 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/102/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/55/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2011 6149 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/99/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2011 6148 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XIII/96/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na rok 2012 r.
2011 5859 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaoptrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2011 5541 2011-11-18 Uchwała Uchwała nr XII/89/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 5234 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 września 2011r. w sprawiew zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Tarnowie stanowiącym zasób mieszkaniowy gminy Łapanów.
2011 5235 2011-11-09 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 września 2011r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Zbydniowie stanowiącym zasób mieszkaniowy gminy Łapanów.
2011 4805 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011 r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 4742 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 4478 2011-09-30 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/264/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminę Łapanów, oraz przyznawania zwolnienia od realizacji tych zajęć.
2011 4168 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2011 3723 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 3651 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawiew ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łapanów.
2011 3652 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 3546 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ZMIANY „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAPANÓW”
2011 3054 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/44/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Łapanów.
2011 3055 2011-07-18 Uchwała Uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011 r w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat z zakresu zadań własnych gminy (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 roku Nr 131, poz.1086).
2011 2806 2011-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/42/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010 r.
2011 1776 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/229/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli.
2011 1777 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łapanowie
2011 1778 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Kultury Gminy Łapanów
2011 1573 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2011r. Nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r.
2011 1399 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia do aprobującej wiadomości oraz upublicznienia opinii ekspertów dotyczących obszarów na terenie których stwierdzono czynne osuwiska.
2011 1085 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łapanów Nr XXXIII/235/06 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 1086 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat z zakresu zadań własnych gminy.
2011 1087 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie wyznaczeia obszarów, na których nastapilo zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowalnych odbywa się na szczególnych warunkach.
2011 831 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr V/30/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/66/07 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wysokości inkasa.
2011 600 2011-02-23 Uchwała Uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r. UCHWAŁA BUDŻETWA GMINY ŁAPANÓW NA 2011 r.
2011 420 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr I/3/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Łapanów.
2011 421 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie
2011 197 2011-01-21 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. – Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2011 48 2011-01-13 Uchwała Uchwała nr I/6/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. – Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 5375 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLV/292/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. – Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 5376 2010-12-07 Uchwała Uchwała nr XLV/293/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/174/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łapanów.
2010 5306 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów".
2010 5056 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/284/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
2010 5057 2010-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/291/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie
2010 4638 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/274/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania Statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Sobolowie.
2010 4639 2010-11-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/278/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Kobylcu 64A i uchwalenia statutu tej jednostki.
2010 4563 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/285/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na 2011 r.
2010 4562 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/281/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. – Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 4565 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/288/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2011 r. na obszarze Gminy Łapanów.
2010 4564 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLIV/287/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łapanów na rok 2011 r.
2010 4269 2010-10-27 uchwala Uchwała nr XLIII/270/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. – Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 4043 2010-10-18 uchwala Uchwała nr XLIII/272/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 września 2010r. w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapanów".
2010 3703 2010-09-24 uchwala Uchwała nr XLII/269/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. - Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 3263 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XL/262/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. – Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 3264 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLI/266/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. - Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 3265 2010-08-31 Uchwała Uchwała nr XLI/267/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXXVII/ 247/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie gm. Łapanów
2010 3161 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XL/264/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminę Łapanów oraz przyznawania zwolnienia od realizacji tych zajęć.
2010 3162 2010-08-25 Uchwała Uchwała nr XL/265/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy szkolnego.
2010 2230 2010-06-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010 r. - Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 1814 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/91/04 Rady Gminy Łapanów dotyczącej ustalenia zasad przyznawania stypendium studentom.
2010 1815 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sobolowie gm. Łapanów
2010 1583 2010-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. - Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 1070 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2010r. - Nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r.
2010 873 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/235/10 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Łapanów na 2010 r.
2010 870 2010-04-12 Uchwała Budżetowa na rok 2010 Uchwała budżetowa na rok 2010 nr XXXV/228/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Łapanów na 2010 r.
2010 332 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/229/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu ustalania niektórych składników wynagradzania oraz dodatków dla nauczycieli.
2010 335 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego – Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Kobylcu 64A.
2010 333 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/230/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łapanów.
2010 331 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Łapanów na 2009 r.
2010 334 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/231/09 Rady Gminy Łapanów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy w Łapanowie.