Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 439

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6915 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr 123/XV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2019 6914 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr 122/XV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2019 6913 2019-10-03 Uchwała Uchwała Nr 120/XV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 27 września 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 6578 2019-09-16 Uchwała Uchwała Nr 119/XIV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 9 września 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 6249 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr 117/XIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 6247 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr 102/XIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014 roku zmienionej uchwałą Nr 139/XLII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko.
2019 6246 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr 101/XIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Łącko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6245 2019-09-05 Uchwała Uchwała Nr 100/XIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 5682 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr 99/XII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 69/XXXV/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
2019 5681 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr 96/XII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 5680 2019-07-26 Uchwała Uchwała Nr 95/XII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 4848 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr 93/XI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 4847 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr 84/XI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2019 4846 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr 83/XI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2019 4845 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr 82/XI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2019 4844 2019-06-27 Uchwała Uchwała Nr 81/XI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – obejmującego tereny położone w miejscowościach Brzyna, Jazowsko, Łącko
2019 4513 2019-06-12 Uchwała Uchwała Nr 77/X/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 46/VII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 140/XLII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Łącko, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 4220 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr 71/IX/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 4219 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr 70/IX/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łącko.
2019 4218 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr 67/IX/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z parków oraz fontann i terenów przy fontannach w Gminie Łącko.
2019 4217 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr 64/IX/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.
2019 3768 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr 62/VIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 3767 2019-05-09 Uchwała Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.
2019 2936 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr 56/VII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 2935 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr 54/VII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko.
2019 2934 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr 49/VII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Projektu Socjalnego pod nazwą „Utworzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin w kryzysie” oraz utworzenie Punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin w kryzysie.
2019 2933 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr 48/VII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 69/XXXV/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
2019 2932 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr 47/VII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, a także w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2019 2931 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr 46/VII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 140/XLII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Łącko, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2019 2930 2019-04-12 Uchwała Uchwała Nr 45/VII/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 w tym określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
2019 2358 2019-03-19 Uchwała Uchwała Nr 43/VI/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok Nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1697 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 42/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łazy Brzyńskie
2019 1696 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 41/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Brzyna
2019 1695 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 40/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Obidza
2019 1694 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 39/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kicznia
2019 1693 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 38/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Piskulina
2019 1692 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 37/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Kosnowa
2019 1691 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 36/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zagorzyn
2019 1690 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 35/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czarny Potok
2019 1689 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 34/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szczereż
2019 1688 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 33/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Kadcza
2019 1687 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 32/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jazowsko
2019 1686 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 31/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Maszkowice
2019 1685 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 30/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zarzecze
2019 1684 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 29/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Zabrzeż
2019 1683 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 28/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czerniec.
2019 1682 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 27/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łącko
2019 1681 2019-03-04 Uchwała Uchwała Nr 26/V/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 97/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łącko.
2019 1023 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 17/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2019 rok nr 28/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1022 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 9/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 69/XXIII/2012 z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 3/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku.
2019 1021 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 7/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2019 1020 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 6/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2019 1019 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 5/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2019 1018 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 4/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2019 1017 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 3/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 69/XXXV/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2019 1016 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 2/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/XLIV/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2019 1015 2019-02-05 Uchwała Uchwała Nr 1/IV/2019 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Łącko Ośrodka Wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+
2019 270 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr 28/III/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na 2019 rok
2019 269 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr 25/III/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2019 268 2019-01-09 Uchwała Uchwała Nr 21/III/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia obsługi kasowej jednostek budżetowych Gminy Łącko.
2019 91 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr 20/III/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Programu osłonowego Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkole na lata 2019-2023.
2019 90 2019-01-04 Uchwała Uchwała Nr 19/III/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 9172 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr 23/III/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 50/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2018 9171 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr 22/III/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości stawek tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 8683 2018-12-17 Uchwała Uchwała Nr 10/II/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – obejmującego tereny położone w miejscowościach Zabrzeż i Szczereż
2018 8634 2018-12-14 Uchwała Uchwała Nr 13/II/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 7423 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr 94/LI/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 19 października 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 7422 2018-10-31 Uchwała Uchwała Nr 91/LI/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łącko”.
2018 6664 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr 86/L/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 56/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łącko.
2018 6665 2018-10-04 Uchwała Uchwała Nr 88/L/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 25 września 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 5678 2018-08-20 Uchwała Uchwała Nr 73/XLIX/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok Nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 5677 2018-08-20 Uchwała Uchwała Nr 70/XLIX/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Łącko maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2018 5676 2018-08-20 Uchwała Uchwała Nr 69/XLIX/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Część "B" - obejmującego teren działki ewidencyjnej nr 420 w Kadczy
2018 5675 2018-08-20 Uchwała Uchwała Nr 68/XLIX/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Część "A" obejmującej działkę ewidencyjną nr 3/2 w Woli Piskulinej
2018 5674 2018-08-20 Uchwała Uchwała Nr 63/XLIX/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, a także w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2018 5673 2018-08-20 Uchwała Uchwała Nr 62/XLIX/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łącko.
2018 4905 2018-07-10 Uchwała Uchwała Nr 60/XLVIII/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 4033 2018-06-06 Uchwała Uchwała Nr 51/XLVII/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 3710 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr 32/XLVI/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – część „B” dla działki Nr 1774 i części działek Nr 974 i 975 w Obidzy
2018 3709 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr 31/XLVI/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” w miejscowości Jazowsko
2018 3708 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr 30/XLVI/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2018 3707 2018-05-15 Uchwała Uchwała Nr 29/XLVI/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2018 3472 2018-05-07 Uchwała Uchwała Nr 41/XLVI/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 2117 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr 19/XLV/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko.
2018 2116 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr 27/XLV/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 2115 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr 18/XLV/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Łącko.
2018 2114 2018-03-20 Uchwała Uchwała Nr 17/XLV/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łącko na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 976 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr 15/XLIV/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2018 rok nr 143/XLII/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
2018 975 2018-02-05 Uchwała Uchwała Nr 1/XLIV/2018 Rady Gminy Łącko z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2018 306 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr 149/XLIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2018 305 2018-01-10 Uchwała Uchwała Nr 148/XLIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łącko na lata 2018-2022.
2017 9311 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr 143/XLII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na 2018 rok
2017 9310 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr 142/XLII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 9309 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr 140/XLII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Łącko, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
2017 9308 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr 139/XLII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko.
2017 8219 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr 136/XLI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 8218 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr 133/XLI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, a także w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2017 8217 2017-12-08 Uchwała Uchwała Nr 131/XLI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 117/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łącko.
2017 7934 2017-12-01 Uchwała Uchwała Nr 138/XLI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 120/XL/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji z budżetu Gminy Łącko w projekcie pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko” w ramach programu: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”
2017 7275 2017-11-10 Uchwała Uchwała Nr 120/XL/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania dotacji z budżetu Gminy Łącko w projekcie pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Łącko” w ramach programu: „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR oraz poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji - paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”
2017 7022 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 116/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 7021 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 112/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 63/XXXIV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola, przyjęcia aktu założycielskiego oraz nadania statutu.
2017 7020 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 111/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 64/XXXIV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku.
2017 7019 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 110/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wilkowicza w Łącku wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Wilkowicza w Łącku wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku.
2017 7018 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 109/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy.
2017 7017 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 108/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czarnym Potoku wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku.
2017 7016 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 107/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zagorzynie w skład, którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zagorzynie.
2017 7015 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 106/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Jazowsku w skład, którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jazowsku.
2017 7014 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 105/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zarzeczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zarzeczu.
2017 7013 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 104/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zabrzeży w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zabrzeży.
2017 7012 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 103/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Szczereżu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szczereżu.
2017 7011 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 102/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Prof. Kazimierza Sosnowskiego w Obidzy.
2017 7010 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 101/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Maszkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Maszkowicach.
2017 7009 2017-11-07 Uchwała Uchwała Nr 100/XXXIX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kiczni w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kiczni.
2017 6253 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 98/XXXVIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 6252 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 96/XXXVIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na obszarze gminy Łącko
2017 6251 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 95/XXXVIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na obszarze gminy Łącko
2017 6250 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 94/XXXVIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Łącko.
2017 6249 2017-10-09 Uchwała Uchwała Nr 93/XXXVIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łącko.
2017 5575 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr 86/XXXVII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok Nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 5574 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr 84/XXXVII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2017 5573 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr 83/XXXVII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2017 5572 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr 80/XXXVII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Gminy Łącko za pomocą instrumentu płatniczego, innego niż polecenie przelewu, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 5571 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr 79/XXXVII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie; zmiany Uchwały Nr 85/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Łącko o nazwie „Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko” i nadania jej statutu zmienionej Uchwałą Nr 7/XXX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/XXV/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Łącko nazwie „Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko” i nadania jej statutu.
2017 5570 2017-09-06 Uchwała Uchwała Nr 78/XXXVII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia świadczenia pieniężnego „Małopolska Niania” dla rodzin z dziećmi do lat 3.
2017 5017 2017-07-31 Uchwała Uchwała Nr 77/XXXVI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4868 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr 75/XXXV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4867 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr 73/XXXV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2008 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych.
2017 4866 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr 72/XXXV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Łącko
2017 4865 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr 71/XXXV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: powierzenia obsługi kasowej jednostki budżetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
2017 4864 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr 70/XXXV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2017 4863 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr 69/XXXV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
2017 4160 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr 60/XXXIV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok Nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 4149 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr 62/XXXIV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powrotnego przejęcia Szkoły Podstawowej w Zarzeczu wraz z oddziałem przedszkolnym.
2017 4132 2017-06-21 Uchwała Uchwała Nr 63/XXXIV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia publicznego przedszkola, przyjęcia aktu założycielskiego oraz nadania statutu.
2017 4112 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr 68/XXXIV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 49/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013  r. w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Łącko za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięte wyniki sportowe.
2017 4111 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr 65/XXXIV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Łącko publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2017 4110 2017-06-20 Uchwała Uchwała Nr 64/XXXIV/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku.
2017 3810 2017-06-05 Uchwała Uchwała Nr 54/XXXIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok Nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3787 2017-06-01 Uchwała Uchwała Nr 53/XXXIII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łącko, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
2017 3435 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr 44/XXXII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: Regulaminu targowiska handlu codziennego „Mały Rynek” w Gminie Łącko.
2017 3434 2017-05-12 Uchwała Uchwała Nr 43/XXXII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie: Regulaminu placu targowego „Targowica pod Jeżową” w Gminie Łącko.
2017 3358 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr 50/XXXII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok Nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 3357 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr 38/XXXII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Część "B" obejmującej część działki ewidencyjnej nr 438/2 w Kadczy oraz część działki ewidencyjnej nr 395/1 w Zarzeczu
2017 3356 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr 37/XXXII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Część "A" obejmującej część działki ewidencyjnej nr 620/1 w Kiczni oraz część działki ewidencyjnej nr 1123 w Zabrzeży
2017 3355 2017-05-10 Uchwała Uchwała Nr 36/XXXII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2017 3262 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr 45/XXXII/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę - w miejscowości Łazy Brzyńskie, przysiółek Zawodzie, w okresie od dnia 25 maja 2017 r.do dnia 24 maja 2018 r.
2017 2673 2017-04-12 Uchwała Uchwała Nr 20/XXXI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 14/XIX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łącko
2017 2164 2017-03-30 Uchwała Uchwała Nr 18/XXXI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 2109 2017-03-28 Uchwała Uchwała Nr 31/XXXI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok Nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 2086 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr 27/XXXI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko.
2017 2085 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr 22/XXXI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
2017 2084 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr 21/XXXI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu.
2017 2083 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr 17/XXXI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Łącko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 2082 2017-03-27 Uchwała Uchwała Nr 16/XXXI/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łącko.
2017 1162 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr 15/XXX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie : zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2017 rok nr 132/XXIX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
2017 1161 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr 8/XXX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2017 1160 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr 7/XXX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 85/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Łącko o nazwie „Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko” i nadania jej statutu.
2017 1159 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr 6/XXX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Łącko w miejscowości Łazy Brzyńskie.
2017 1158 2017-02-14 Uchwała Uchwała Nr 5/XXX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko.
2017 1087 2017-02-10 Uchwała Uchwała Nr 2/XXX/2017 Rady Gminy Łącko z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.
2017 746 2017-01-26 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa Nr 132/XXIX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy na 2017 rok
2017 635 2017-01-23 Uchwała Uchwała Nr 126/XXIX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2017 98 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr 129/XXIX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok Nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2017 97 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr 128/XXIX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
2016 7871 2016-12-21 Uchwała Uchwała Nr 123/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok Nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 7620 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr 116/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łącko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2016 7619 2016-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Zespołu Świetlic Środowiskowych w Łącku
2016 7618 2016-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku
2016 7617 2016-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2016 7616 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr 103/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2016 7615 2016-12-14 Uchwała Uchwała Nr 102/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Część „A”
2016 7345 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr 121/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 7344 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr 120/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łącko.
2016 7343 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr 117/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łącko
2016 7342 2016-12-08 Uchwała Uchwała Nr 112/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie:  zmiany Uchwały NR 94/XXVII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 19 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko
2016 6011 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr 96/XXVII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok Nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 rok
2016 5947 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr 94/XXVII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 19 października 2016r. w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko
2016 5946 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr 93/XXVII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 19 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
2016 5121 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr 87/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 5120 2016-09-08 Uchwała Uchwała Nr 75/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2016 5111 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr 85/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Gminy Łącko o nazwie „Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko” i nadania jej statutu.
2016 5110 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr 84/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowych w Łącku.
2016 5109 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr 83/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5025 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr 82/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łącko.
2016 5024 2016-09-05 Uchwała Uchwała Nr 76/XXV/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/XI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łącko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2016 3787 2016-06-30 Uchwała Uchwała Nr 53/XXIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2016 3721 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr 61/XXIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok Nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3720 2016-06-23 Uchwała Uchwała Nr 57/XXIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łącko.
2016 3324 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 51/XXII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok Nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 3323 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 37/XXII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 20 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2016 3322 2016-06-03 Uchwała Uchwała Nr 36/XXII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 20 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - Część „A”
2016 3185 2016-05-25 Uchwała Uchwała Nr 32/XXI/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2135 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr 30/XX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 2051 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 22/XX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z późn. zmianami.
2016 2050 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 20/XX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
2016 2049 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr 19/XX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 22 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko
2016 1722 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 17/XIX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok Nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1721 2016-03-14 Uchwała Uchwała Nr 14/XIX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łącko
2016 1675 2016-03-11 Uchwała Uchwała Nr 13/XIX/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łącko.
2016 1009 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr 5/XVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2016 rok Nr 111/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
2016 1004 2016-02-08 Uchwała Uchwała Nr 111/XVII/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na 2016 rok
2016 990 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr 12/XVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2016 989 2016-02-05 Uchwała Uchwała Nr 3/XVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów oraz punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez gminę Łącko do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 638 2016-01-25 Uchwała Uchwała Nr 108/XVII/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2016 148 2016-01-08 Uchwała Uchwała Nr 103/XVI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 8507 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr 107/XVI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 93/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015 w sprawie: określenia wzorów formularzy „IN-1 Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” i „ DN-1 Deklaracji na podatek od nieruchomości”.
2015 8506 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr 106/XVI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały 90/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 8505 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr 105/XVI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
2015 8504 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr 102/XVI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
2015 7804 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr 97/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok Nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 7803 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr 95/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy "IL-1 Informacji w sprawie podatku leśnego” i „DL-1 Deklaracji na podatek leśny”
2015 7802 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr 94/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy "IR-1 Informacji w sprawie podatku rolnego” i „DR-1 Deklaracji na podatek rolny”
2015 7801 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr 93/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy „IN-1 Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” i „ DN-1 Deklaracji na podatek od nieruchomości”
2015 7584 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 96/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łącko.
2015 7583 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 92/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko
2015 7582 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 91/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2015 7581 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 90/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 7580 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 89/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 7579 2015-12-07 Uchwała Uchwała Nr 86/XV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Targowiska „Mój Rynek” w Łącku
2015 6900 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr 74/XIV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6893 2015-11-25 Uchwała Uchwała Nr 81/XIV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 5945 2015-10-14 Uchwała Uchwała Nr 70/XIII/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok Nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 rok
2015 5564 2015-09-25 Uchwała Uchwała Nr 68/XIII/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 23 września 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łącko
2015 4949 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr 63/XI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4948 2015-08-20 Uchwała Uchwała Nr 61/XI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łącko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 4595 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr 52/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2015 4594 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr 51/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2015 4593 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr 55/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 4592 2015-07-24 Uchwała Uchwała Nr 50/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 4393 2015-07-14 Uchwała Uchwała Nr 49/X/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3899 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr 42/IX/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3816 2015-06-26 Uchwała Uchwała Nr 41/VIII/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 3470 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr 36/VIII/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2015 3469 2015-06-09 Uchwała Uchwała Nr 35/VIII/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Łącko w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek" polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2015 rok
2015 3139 2015-05-21 Uchwała Uchwała Nr 33/VII/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1944 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr 25/VI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1943 2015-04-01 Uchwała Uchwała Nr 19/V/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1855 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr 24/VI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 24 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko
2015 1854 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr 20/VI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2015 1850 2015-03-30 Uchwała Uchwała Nr 26/VI/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 24 marca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 15/V/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2015 1216 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr 17/V/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 1215 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr 16/V/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr 20/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009 w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z późn. zmianami
2015 1214 2015-03-06 Uchwała Uchwała Nr 15/V/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 90/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2015 1012 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr 3/IV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2015 rok Nr 99/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.
2015 1005 2015-02-27 Uchwała Uchwała Nr 99/III/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na 2015 rok
2015 630 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr 2/IV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2015 629 2015-02-09 Uchwała Uchwała Nr 1/IV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2015 522 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr 4/IV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2015 521 2015-02-02 Uchwała Uchwała Nr 5/IV/2015 Rady Gminy Łącko z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2015 62 2015-01-07 Uchwała Uchwała Nr 97/III/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok Nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 7390 2014-12-30 Uchwała Uchwała Nr 93/II/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok Nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 6209 2014-11-07 Uchwała Uchwała Nr 79/XLVIII/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok Nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5910 2014-10-22 Uchwała Uchwała Nr 73/XLVII/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok Nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5247 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr 60/XLV/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5244 2014-09-24 Uchwała Uchwała Nr 46/XLIII/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 5164 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr 68/XLVI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 11 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”.
2014 5163 2014-09-22 Uchwała Uchwała Nr 67/XLVI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 11 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
2014 5111 2014-09-18 Uchwała Uchwała Nr 66/XLVI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 11 września 2014r. w sprawie: przyjęcia Programu osłonowego Gminy Łącko w zakresie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu „Pierwszy dzwonek" polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych na 2014 rok.
2014 5067 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr 63/XLVI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 11 września 2014r. w sprawie: liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, ustalenia zasad usytuowania dla terenu Gminy Łącko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 5066 2014-09-16 Uchwała Uchwała Nr 69/XLVI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 11 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2014 4680 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 39/XLII/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4679 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 33/XLI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2014 4371 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr 24/XL/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 4248 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr 22/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2014 rok nr 111/XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 2624 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 36/XLII/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 61/VIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łącko
2014 2181 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 30/XLI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 28 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko
2014 2180 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 29/XLI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmienionej Uchwałą Nr 18/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010, zmienionej Uchwalą Nr 35 /VI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 31 marca 2011r w sprawie: przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmienionej Uchwalą Nr 21/XVII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2012r w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmienionej Uchwałą Nr 21/XXII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli
2014 2179 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 28/XLI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 28 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania zryczałtowanych dodatków energetycznych
2014 2178 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr 27/XLI/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2014 1972 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 111/XXXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na 2014 rok
2014 1074 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 17/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1072 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 8/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2014 1068 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 21/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko
2014 1067 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 19/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2014 1066 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 18/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji ustanowionego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania’" na lata 2014 – 2020
2014 1065 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 16/XXXIX/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020
2014 461 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr 109/XXXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok Nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku
2014 305 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr 1/XXXVIII/2014 Rady Gminy Łącko z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7890 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 108/XXXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2013 7889 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 107/XXXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 7844 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 103/XXXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2013 7843 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 102/XXXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2013 7840 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr 100/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok Nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku
2013 7074 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 99/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 7073 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 98/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7072 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 97/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łącko.
2013 7071 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 96/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7070 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 94/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łącku obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Łącko.
2013 7069 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 95/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 9/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 7068 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 91/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko
2013 7067 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr 90/XXXV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
2013 6412 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 87/XXXIV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok Nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku
2013 6211 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 86/XXXIV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko – Część B w zakresie określonym uchwałą Nr 19/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r.
2013 6210 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 85/XXXIV/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” we wsi Kadcza
2013 6117 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 83/XXXIII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 7 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
2013 6116 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 78/XXXIII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 7 października 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 5566 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr 77/XXXII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
2013 5542 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr 67/XXXI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
2013 5237 2013-08-22 Uchwała Uchwała nr 64/XXX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
2013 4828 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 61/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 rok
2013 4407 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 38/XXVIII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 28 maja 2013r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
2013 4343 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 57/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Łącko.
2013 4342 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 56/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łącko.
2013 4341 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 55/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łącko na lata 2013 - 2017
2013 4340 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 54/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łącko.
2013 4339 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 53/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku
2013 4338 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 49/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Łącko za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięte wyniki sportowe.
2013 4337 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 48/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łącko.
2013 4336 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 47/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wypłacania tych świadczeń.
2013 4335 2013-07-05 Uchwała Uchwała nr 46/XXIX/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku.
2013 4098 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr 43/XXVIII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku.
2013 4059 2013-06-18 Uchwała Uchwała nr 35/XXVIII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 28 maja 2013r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
2013 3061 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr 31/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2013 rok Nr 1/XXVI/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku
2013 2661 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 27/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko
2013 2660 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 25/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2013 2630 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 29/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Łącku.
2013 2629 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 28/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku
2013 2628 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 21/XXVII/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmienionej Uchwałą Nr 18/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. zmienionej Uchwałą nr 35 /VI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmienionej Uchwałą Nr 21/XVII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2013 1407 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 1/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na 2013 rok
2013 1051 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 8/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łącku obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Gminy Łącko
2013 1005 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 12/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 82/XXV/2012 Rady Gminy Łącko w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2013 1004 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 10/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Łącko na stałe obwody głosowania.
2013 1003 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 9/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie upoważnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2013 1002 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 7/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi
2013 1001 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 6/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1000 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 5/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łącko
2013 999 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 4/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 998 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 3/XXVI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łącko.
2013 47 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr 85/XXV/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Łącko – Część „A”
2012 7757 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 83/XXV/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko  na 2012 rok nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 7715 2012-12-28 Uchwała Uchwała nr 82/XXV/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko oraz ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2012 7707 2012-12-27 Uchwała Uchwała nr 81/XXV/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łącku
2012 7301 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 77/XXIV/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 74/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów na rok 2013
2012 7076 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 71/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2012 rok Nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011 rok
2012 7074 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 68/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B” - teren eksploatacji powierzchniowej surowców w Maszkowicach.
2012 6507 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 75/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 6506 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 73/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie:  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko  na rok 2013
2012 6505 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 67/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2012 6504 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr 66/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
2012 6461 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr 74/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości , zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów na rok 2013
2012 6460 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr 69/XXIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 3/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 stycznia 2009r.  w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą  Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku.
2012 5534 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 65/XXII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko  na 2012 rok nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 5479 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 60/XXII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Łącko na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic okręgów wyborczych i liczby radnych w okręgu
2012 4315 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 52/XX/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku.
2012 3959 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 49/XX/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2012 rok nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 3812 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 34/XIX/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2012 rok nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 3811 2012-08-01 Uchwała Uchwała nr 33/XIX/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Gminy Łącko
2012 3219 2012-07-05 Uchwała Uchwała nr 24/XVII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2012 rok Nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011 rok
2012 2553 2012-05-24 Uchwała Uchwała nr 26/XVIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 r. Szkoły Podstawowej w Brzynie
2012 2354 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 28/XVIII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie: zmian w budzecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2012 rok Nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011r.
2012 2340 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 21/XVII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr 20/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zmienionej Uchwałą Nr 18/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010, zmienionej Uchwałą Nr 35/VI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 31 marca 2011r w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2012 2339 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr 19/XVII/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko
2012 1249 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr 11/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmian w uchwale budżetowej Gminy Łącko na 2012 rok nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011 r.
2012 948 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 2/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2012 947 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr 8/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 21/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko, zmienionej uchwałą Rady Gminy w Łącku Nr 30/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjącia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko
2012 837 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr 3/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2012 792 2012-03-01 Uchwała Uchwała nr 1/XVI/2012 Rady Gminy Łącko z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
2012 621 2012-02-13 Uchwała Uchwała nr 130/XV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ŁĄCKO NA 2012 rok
2011 7366 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 118/XIV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz stawek za zajęcie powierzchni nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łącko.
2011 7367 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 121/XIV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Łącko i określenia zasad zwrotu poniesionych wydatków
2011 7368 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr 122/XIV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 7244 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 125/XIV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 115/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku rolnego” i „Deklaracji na podatek rolny”.
2011 7243 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 124/XIV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 113/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów
2011 7246 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 127/XIV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 117/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” i „Deklaracji na podatek od nieruchomości”.
2011 7245 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr 126/XIV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 116/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku leśnego” i „Deklaracji na podatek leśny”.
2011 7190 2011-12-28 Uchwała Uchwała nr 104/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr 10/2008 Rady Gminy Łącko z dnia 28 marca 2008r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych
2011 6967 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 105/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku
2011 6037 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 113/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.
2011 6036 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 112/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Łącko.
2011 6035 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 110/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 6038 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 114/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łącko na rok 2012
2011 6041 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 117/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. określenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości” i „Deklaracji na podatek od nieruchomości”
2011 6040 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 116/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku leśnego” i „Deklaracji na podatek leśny”
2011 6039 2011-12-05 Uchwała Uchwała nr 115/XIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku rolnego” i „Deklaracji na podatek rolny”
2011 5273 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr 100/XII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 14 października 2011r. zmiany treści uchwały Nr 15/2000 Rady Gminy w Łącku z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz utraty mocy Uchwały Nr 66/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 20.08.2010 r. w sprawie zmiany treści uchwały Nr 15/2000 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% Rady Gminy w Łącku z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz utraty mocy Uchwały Nr 4/2005 Rady Gminy w Łącku z dnia 11 lutego 2005 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2011 5085 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr 97/XII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 5086 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr 98/XII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 14 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 103/2007 Rady Gminy w Łącku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr 86/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r., uchwałą Nr 22/V/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2011 roku oraz Uchwałą Nr 49/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011 r.
2011 5087 2011-11-04 Uchwała Uchwała nr 99/XII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 14 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 75/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, zmienionej uchwałą Nr 90/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 10 listopada 2010 r., Uchwałą Nr 23/V/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2011r. oraz Uchwałą Nr 50/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011r.
2011 4354 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr 88//XI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 8 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
2011 4356 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr 89/XI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 8 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”.
2011 4357 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr 90/XI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 8 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
2011 4075 2011-09-12 Uchwała Uchwała nr 87/X/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 3917 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 78/IX/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 3820 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 3746 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 3747 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łącko.
2011 3748 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 2644 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 46/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011r. w s p r a w i e : wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
2011 2645 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 55/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o rożnym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łącko.
2011 2257 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 103/2007 Rady Gminy w Łącku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr 86/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r. oraz uchwałą Nr 22/V/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2011 roku.
2011 2258 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr 50/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 75/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, zmienionej uchwałą nr 90/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 10 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr 23/V/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2011 roku.
2011 2259 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr 54/VII/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 4 maja 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 1837 2011-05-05 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 20/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009r. w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2011 1701 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 32/VI/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 1592 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr 29/V/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: ustalania oraz zasad udzielania zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli.
2011 1208 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr 9/IV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na 2011 r
2011 1210 2011-03-28 Uchwała Uchwała nr 26/V/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 r. Nr 9/IV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2011 r.
2011 1173 2011-03-24 Uchwała Uchwała nr 30/V/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łącko.
2011 1117 2011-03-21 Uchwała Uchwała nr 10/V/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”.
2011 1105 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr 22/V/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 103/2007 Rady Gminy w Łącku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, zmienionej uchwałą Nr 86/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r.
2011 1106 2011-03-18 Uchwała Uchwała nr 23/V/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 75/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, zmienionej uchwałą nr 90/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 10 listopada 2010 r.
2011 930 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr 2/IV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
2011 722 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 3/IV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
2011 733 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr 1/IV/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
2010 6180 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 105/III/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 5959 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr 98/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
2010 5672 2010-12-10 Uchwała Uchwała nr 92/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 5428 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 73/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Łącko lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 5224 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 89/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łącko na rok 2011
2010 5225 2010-12-03 Uchwała Uchwała nr 90/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 75/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa, oraz wyznaczenia inkasentów
2010 4171 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr 66/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany treści uchwały Nr 15/2000 Rady Gminy w Łącku z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz utraty mocy Uchwały Nr 4/2005 Rady Gminy w Łącku z dnia 11 lutego 2005 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
2010 4189 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 74/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2010 4168 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 81/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Łącko z tymi organizacjami i podmiotami.
2010 4170 2010-10-22 Uchwała Uchwała nr 48/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 15/2000 Rady Gminy w Łącku z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2010 4192 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 86/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 103/2007 Rady Gminy w Łacku z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 4193 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 87/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 września 2010r. zmiany uchwały nr 62/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.
2010 4190 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 75/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.
2010 4191 2010-10-22 uchwala Uchwała nr 78/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 3507 2010-09-13 Uchwała Uchwała nr 70/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2604 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr 53/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 2605 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr 64/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie: podziału Gminy Łącko na okregi wyborcze
2010 2603 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr 52/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 czerwca 2010r. zmiany Uchwały Nr 46/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 2372 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 29/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 2369 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 2/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 2368 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 1/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2370 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 25/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 1/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 2374 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 46/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 29 grudnia 2009 r.
2010 2373 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 35/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 30 kwietnia 2010r. zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. Nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r.
2010 2371 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr 28/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2010 r. nr 84/2009 Rady Gminy w Łącku z 29 grudnia 2009 r
2010 2185 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr 30/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. zmiany uchwały Nr 21/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łącko.
2010 2186 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr 31/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód.
2010 1957 2010-06-08 Uchwała Uchwała nr 18/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. zmiany uchwały nr 20/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 30 marca 2009r w sprawie przyznawania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2010 1083 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 3/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/2009 Rady Gminy w Łącku , z dnia 18 grudnia 2009 roku, w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łącko przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 979 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr 23/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. w sprawie: zmiany określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łącko na rok 2010.
2010 935 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 9/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”
2010 936 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 10/2010 Rady Gminy Łącko z dnia 19 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „B”
2010 580 2010-03-19 Uchwała Uchwała nr 84/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Łącko na rok 2010
2010 71 2010-01-29 Uchwała Uchwała nr 82/2009 Rady Gminy Łącko z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok