Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 327

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6817 2019-09-27 Uchwała Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Trzyciąż
2019 6790 2019-09-26 Uchwała Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
2019 6420 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 6419 2019-09-10 Uchwała Uchwała Nr XV/110/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
2019 5805 2019-08-07 Uchwała Uchwała Nr XIV/102/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
2019 5769 2019-08-05 Uchwała Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/234/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Trzyciąż zaliczanych do sektora finansów publicznych
2019 5600 2019-07-24 Uchwała Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
2019 5569 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzyciąż
2019 5568 2019-07-23 Uchwała Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzyciąż oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4234 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 4216 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/179/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Trzyciąż dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
2019 4215 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Jangrot
2019 4214 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zniżek godzin dla dyrektorów szkół i innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzyciąż
2019 4213 2019-05-30 Uchwała Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
2019 4154 2019-05-28 Uchwała Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzyciąż
2019 3627 2019-05-06 Uchwała Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
2019 3089 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019”.
2019 3088 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 marca 2019 r. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2019 roku.
2019 3087 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Trzyciąż
2019 3086 2019-04-16 Uchwała Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
2019 2290 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie: założenia Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Trzyciążu – w Gminie Trzyciąż.
2019 2289 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzyciąż.
2019 2282 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/280/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzyciąż
2019 2281 2019-03-15 Uchwała Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019.
2019 2199 2019-03-14 Uchwała Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutów Sołectw Gminy Trzyciąż
2019 1512 2019-02-21 Uchwała Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawe zmian w Uchwale budzetowej na rok 2019.
2019 1511 2019-02-21 Uchwała Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Statutach Sołectw Gminy Trzyciąż.
2019 1287 2019-02-13 Uchwała Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
2018 9046 2018-12-31 Uchwała Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 grudnia 2018 r. BUDŻET GMINY TRZYCIĄŻ NA ROK 2019
2018 8935 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr IV/33/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia Gminy Trzyciąż do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu
2018 8934 2018-12-21 Uchwała Uchwała Nr IV/32/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 8412 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018
2018 8411 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2019”
2018 8410 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2018 8409 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budzetowej na rok 2018
2018 8408 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2018 8407 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 8406 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2018 8405 2018-12-11 Uchwała Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2018 7752 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LVII/479/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018
2018 7751 2018-11-16 Uchwała Uchwała Nr LVII/478/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr LVI/472/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 października 2018 r.
2018 6945 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr LVI/477/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Trzyciąż
2018 6944 2018-10-19 Uchwała Uchwała Nr LVI/472/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 października 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018
2018 6429 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr LV/465/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 12 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/241/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta oraz określenia wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
2018 6428 2018-09-27 Uchwała Uchwała Nr LV/467/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018
2018 6239 2018-09-18 Uchwała Uchwała Nr LV/464/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania w 2018 roku dotacji celowej z budżetu Gminy Trzyciąż na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła na terenie Gminy Trzyciąż”
2018 5952 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/463/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Trzyciąż dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
2018 5951 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/460/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2018 5950 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/459/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Trzyciąż, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 5949 2018-09-07 Uchwała Uchwała Nr LIV/461/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018.
2018 5467 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/457/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/224/2012 Rady Gminy w Trzyciążu z dnia 31.10.2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków Budżetu Gminy, mieszkańcom Gminy Trzyciąż, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzyciąż, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.
2018 5466 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/454/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018
2018 5465 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/446/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzyciąż
2018 5464 2018-08-03 Uchwała Uchwała Nr LIII/445/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzyciąż”.
2018 4441 2018-06-21 Uchwała Uchwała Nr LII/430/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018.
2018 3633 2018-05-11 Uchwała Uchwała Nr LI/413/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018.
2018 3447 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr LI/412//2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectwa Trzyciąż.
2018 3446 2018-04-30 Uchwała Uchwała Nr LI/410/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/391/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Trzyciąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3204 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr L/409/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XLIX/397/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 marca 2018 r.
2018 3203 2018-04-17 Uchwała Uchwała Nr L/405/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018.
2018 2329 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/390/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trzyciąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2299 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/397/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zasad udzielania w 2018 roku dotacji celowej z budżetu Gminy Trzyciąż na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła na terenie Gminy Trzyciąż”.
2018 2298 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/396/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2018 roku.
2018 2297 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/392/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018.
2018 2296 2018-03-26 Uchwała Uchwała Nr XLIX/391/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Trzyciąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 1780 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/389/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/370/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Trzyciąż, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2018 1779 2018-03-12 Uchwała Uchwała Nr XLVIII/382/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018
2018 788 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLVII/376/2018 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2018.
2018 772 2018-01-29 Uchwała Uchwała Nr XLVI/373/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLV/363/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 grudnia 2017 r.
2018 698 2018-01-22 Uchwała Uchwała Nr XLVI/366/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 grudnia 2017 r. BUDŻET GMINY TRZYCIĄŻ NA ROK 2018
2018 574 2018-01-16 Uchwała Uchwała Nr XLVI/370/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Trzyciąż, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2017 9119 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/365/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wygaszenia Uchwały Nr XXVIII/243/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 9118 2017-12-29 Uchwała Uchwała Nr XLV/363/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2017
2017 8907 2017-12-18 Uchwała Uchwała Nr XLV/361/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Trzyciąż Nr XLIII/345/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Trzyciąż na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła na terenie Gminy Trzyciąż”.
2017 8691 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/358/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017
2017 8690 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/357/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2018”.
2017 8689 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/356/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków
2017 8688 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/355/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2017 8687 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/354/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: opłaty targowej.
2017 8686 2017-12-13 Uchwała Uchwała Nr XLIV/353/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
2017 7713 2017-11-27 Uchwała Uchwała Nr XLIII/345/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Trzyciąż na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła na terenie Gminy Trzyciąż”
2017 7585 2017-11-22 Uchwała Uchwała Nr XLIII/347/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 7457 2017-11-17 Uchwała Uchwała Nr XLII/329/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzyciąż na lata 2017 - 2022.
2017 6722 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/340/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 6721 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/333/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXII/252/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Trzyciąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2017 6720 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/332/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Zadrożu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Zadrożu.
2017 6719 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/331/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im Św. Królowej Jadwigi w Suchej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Królowej Jadwigi w Suchej.
2017 6718 2017-10-31 Uchwała Uchwała Nr XLII/330/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Jana III Sobieskiego w Jangrocie.
2017 5460 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XL/326/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Trzyciąż
2017 5459 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XL/324/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/234/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Trzyciąż zaliczanych do sektora finansów publicznych
2017 5458 2017-09-01 Uchwała Uchwała Nr XL/322/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017
2017 4862 2017-07-20 Uchwała Uchwała Nr XXXIX/316/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017.
2017 4272 2017-06-28 Uchwała Uchwała Nr XXXVIII/314/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 4148 2017-06-22 Uchwała Uchwała Nr XXXVII/301/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017
2017 3277 2017-05-08 Uchwała Uchwała Nr XXXVI/296/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 3094 2017-04-28 Uchwała Uchwała Nr XXXV/293/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 marca 2017 r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2017
2017 2595 2017-04-10 Uchwała Uchwała Nr XXXV/284/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2037 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/283/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2017 roku.
2017 2036 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/281/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzyciąż dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2035 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/280/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzyciąż
2017 2034 2017-03-24 Uchwała Uchwała Nr XXXIV/278/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2017.
2017 915 2017-02-02 Uchwała Uchwała Nr XXXII/268/2017 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 stycznia 2017 r. w sparwie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2017
2017 699 2017-01-25 Uchwała Uchwała Nr XXXI/258/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 grudnia 2016 r. BUDŻET GMINY TRZYCIĄŻ NA ROK 2017
2017 387 2017-01-12 Uchwała Uchwała Nr XXXI/257/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2017 111 2017-01-04 Uchwała Uchwała Nr XXXI/264/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/243/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2016 7763 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXX/253/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały XXVIII/248/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2016 7762 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/251/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 grudnia 2016r. w sparwie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016.
2016 7761 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/250/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Uchwały XXVIII/243/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2016 7760 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXIX/252/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 7691 2016-12-15 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/236/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 7596 2016-12-14 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trzyciążu
2016 7086 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/248/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków
2016 7081 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/242/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.
2016 7080 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/241/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie : opłaty targowej.
2016 7079 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/243/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2016 7070 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/239/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych iniepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołachpodstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybui zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2016 7069 2016-12-05 Uchwała Uchwała Nr XXVIII/238/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2017”
2016 6031 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/232/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 października 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 6030 2016-10-27 Uchwała Uchwała Nr XXVII/234/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Trzyciąż zaliczanych do sektora finansów publicznych
2016 5942 2016-10-24 Uchwała Uchwała Nr XXVI/224/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 września 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
2016 5789 2016-10-12 Uchwała Uchwała Nr XXVI/227/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 września 2016r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016.
2016 5107 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/218/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XXXII/252/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Trzyciąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2016 5106 2016-09-07 Uchwała Uchwała Nr XXV/219/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 4656 2016-08-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Trzyciąż
2016 4655 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/199/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4654 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/198/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2016 4653 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/200/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 4652 2016-08-04 Uchwała Uchwała Nr XXIV/207/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie: wprowadzenie opłaty prolongacyjnej.
2016 3512 2016-06-10 Uchwała Uchwała Nr XXIII/188/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 3481 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/187/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Trzyciąż
2016 3480 2016-06-08 Uchwała Uchwała Nr XXIII/182/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ w Trzyciążu.
2016 2883 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/179/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Trzyciąż dla uzdolnionych uczniów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
2016 2882 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXII/173/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 2847 2016-05-06 Uchwała Uchwała Nr XXI/164/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 2262 2016-04-06 Uchwała Uchwała Nr XX/163/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 2161 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/153/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 2160 2016-04-04 Uchwała Uchwała Nr XIX/152/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 16 marca 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 2027 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/161/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 16 marca 2016r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Trzyciąż
2016 2026 2016-03-30 Uchwała Uchwała Nr XIX/157/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 16 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2016 roku.
2016 1921 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 1920 2016-03-23 Uchwała Uchwała Nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016
2016 1283 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/146/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 lutego 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzyciąż
2016 1282 2016-02-24 Uchwała Uchwała Nr XVIII/145/2016 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzyciąż oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 424 2016-01-13 Uchwała Uchwała Nr XVI/129/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 16 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TRZYCIĄŻ NA ROK 2016
2015 8462 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/134/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/126/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 04 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2015 8461 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XVI/132/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 8439 2015-12-31 Uchwała Uchwała Nr XV/119/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 8090 2015-12-14 Uchwała Uchwała Nr XV/126/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2015 7926 2015-12-10 Uchwała Uchwała Nr XV/124/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2016”
2015 7856 2015-12-09 Uchwała Uchwała Nr XV/128/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
2015 6682 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/117/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 6681 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/116/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 6680 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/115/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2015 6679 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/114/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 6678 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/113/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2015 6677 2015-11-16 Uchwała Uchwała Nr XIV/104/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 5504 2015-09-24 Uchwała Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 9 września 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 5046 2015-09-01 Uchwała Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 4806 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr X/86/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 4805 2015-08-06 Uchwała Uchwała Nr X/85/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały VII/62/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 07 maja 2015 roku
2015 3894 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/76/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Trzyciąż
2015 3893 2015-07-01 Uchwała Uchwała Nr IX/71/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 3555 2015-06-11 Uchwała Uchwała Nr VIII/69/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 3013 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/66/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 maja 2015r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pierwszy dzwonek” polegającego na przyznaniu dotacji dla gmin na udzielenie wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych
2015 3012 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/62/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/241/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
2015 3011 2015-05-14 Uchwała Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 2470 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 2468 2015-04-21 Uchwała Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015
2015 2068 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/52/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 marca 2015r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2015 roku.
2015 2067 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/53/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty
2015 2066 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/54/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2065 2015-04-08 Uchwała Uchwała Nr VI/55/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 marca 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 1858 2015-03-31 Uchwała Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Trzyciąż na rok 2015
2015 1468 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzyciąż
2015 1467 2015-03-13 Uchwała Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2002 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 grudnia 2002r w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Trzyciąż miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 7216 2014-12-17 Uchwała Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2015”
2014 7174 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 7173 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 7172 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 7162 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2014 7161 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2014 7160 2014-12-15 Uchwała Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 6578 2014-11-19 Uchwała Uchwała Nr LVI/450/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 6018 2014-10-29 Uchwała Uchwała Nr LV/447/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 5433 2014-10-03 Uchwała Uchwała Nr LIV/437/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 września 2014r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY TRZYCIĄŻ uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż, wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy Trzy-ciąż: Nr XXVIII/146/2008 z dnia 19 listopada 2008 r., Nr XIX/148/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. oraz Nr XLI/348/2013 z dnia 20.11.2013 roku
2014 5418 2014-10-01 Uchwała Uchwała Nr LIV/438/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 4845 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/431/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzyciąż Nr L/412/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo.
2014 4844 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/426/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 4843 2014-09-04 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Trzyciąż
2014 4842 2014-09-04 Uchwała Uchwała Nr LIII/424/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 sierpnia 2014r. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Urzędu Gminy Trzyciąż
2014 4234 2014-08-04 Uchwała Uchwała nr LI/417/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok
2014 3491 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/409/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w Statucie Urzędu Gminy Trzyciąż
2014 3487 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/412/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów użytkowanych rolniczo
2014 3486 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr L/414/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 2897 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XLIX/401/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 13 maja 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 2802 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/391/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 2800 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/378/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 2798 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XLV/369/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014
2014 2067 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XLIV/360/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej narok 2014
2014 1858 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXIV/283/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2013 r.
2014 1857 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/382/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2014 r.
2014 1822 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/377/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 marca 2014r. w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 1819 2014-03-26 Uchwała Uchwała nr XLVII/380/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 marca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2014 1299 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/374/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2014 726 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XLV/373/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2014 624 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV/372/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 623 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV/371/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustalania zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie dożywiania
2014 622 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XLV/370/2014 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 521 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/352/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013
2014 481 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/354/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Trzyciąż na rok 2014
2013 7796 2013-12-23 Uchwała Uchwała nr XLIII/351/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
2013 7484 2013-12-13 Uchwała Uchwała nr XLI/348/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Trzyciąż obejmującego sołectwa: 1) Glanów, 2) Imbramowice, 3) Jangrot, 4) Małyszyce, 5) Michałówka, 6) Milonki, 7) Podchybie, 8) Porąbka, 9) Sucha, 10) Ściborzyce, 11) Tarnawa, 12) Trzyciąż, 13) Zadroże, 14) Zagórowa, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. wraz ze zmianą tekstu planu uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż Nr XXVIII/146/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
2013 7201 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XLI/347/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
2013 7055 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/349/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/42/2007 dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, oddziałów zerowych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Trzyciąż przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 7054 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/346/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2014”
2013 7053 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/343/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
2013 7052 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/342/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2013 7051 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/341/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
2013 7050 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XLI/340/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 6388 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/337/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 6387 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr XL/336/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ w Trzyciążu
2013 5649 2013-09-26 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Trzyciąż
2013 5555 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/334/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 5554 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/333/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 5553 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/325/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013.
2013 5552 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/323/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu
2013 5551 2013-09-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/321/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Trzyciąż.
2013 5412 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 4722 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/296/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 3072 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/293/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 3036 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/290/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/259/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3035 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/291/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/257/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30.01.2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3034 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/289/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzyciąż.
2013 2985 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/288/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 marca 2013r. zmiany uchwały nr XXX/231/2012 Rady Gminy w Trzyciążu z dnia 07-11-2012 roku dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzyciąż oraz pobierania opłat.
2013 2984 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/273/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 2983 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Trzyciąż
2013 1532 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/260/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013
2013 1119 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1118 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/258/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1117 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/257/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie oktrślenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1116 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/256/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 1115 2013-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzyciąż
2013 848 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 grudnia 2012r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TRZYCIĄŻ NA ROK 2013
2013 847 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/254/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2013 574 2013-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2013”
2013 476 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Trzyciąż na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7401 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/245/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 7290 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/244/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2012 7180 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 6900 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 6899 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/240/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
2012 6898 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 6897 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
2012 6896 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 6895 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6096 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 listopada 2012r. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Trzyciąż oraz pobierania opłat.
2012 6049 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXX/225/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału gminy Trzyciąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 5794 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/220/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ w Trzyciążu
2012 5786 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/2012 Rady Gminy w Trzyciążu z dnia 30.05.2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków Budżetu Gminy, mieszkańcom Gminy Trzyciąż, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzyciąż, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
2012 5019 2012-10-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 4957 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/217/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/236/2009 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych
2012 4956 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału gminy Trzyciąż na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 4648 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 4580 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/208/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Trzyciąż
2012 4183 2012-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2012r. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2012 4114 2012-08-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Trzyciąż na rok 2012
2012 4039 2012-08-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 3962 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie : ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne prowadzonych przez Gminę Trzyciąż .
2012 3719 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 3699 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/161/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzyciąż na lata 2012-2016
2012 3286 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXV/183/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 maja 2012r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2012 3060 2012-06-29 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 2967 2012-06-26 Uchwała Uchwała nr XXV/182/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków Budżetu Gminy, mieszkańcom Gminy Trzyciąż, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Trzyciąż, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.
2012 2287 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzyciążu
2012 1972 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI / 164 / 2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 14 marca 2012r. sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzyciąż w 2012 roku.
2012 1963 2012-05-09 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 14 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzyciąż na lata 2012 - 2016
2012 1740 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 14 marca 2012r. W sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 1508 2012-04-11 Uchwała Uchwała nr XX/158/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012
2012 718 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Trzyciąż, obejmującego sołectwa: 1)Glanów, 2)Imbramowice, 3)Jangrot, 4)Małyszyce, 5)Michałówka, 6)Milonki, 7)Podchybie, 8)Porąbka, 9)Sucha, 10)Ściborzyce, 11)Tarnawa, 2)Trzyciąż, 13)Zadroże, 14)Zagórowa, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. wraz ze zmianą tekstu planu uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż Nr XXVIII/146/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
2012 372 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2012 115 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 6804 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Trzyciąż, obejmującego sołectwa: 1)Glanów, 2)Imbramowice, 3)Jangrot, 4)Małyszyce, 5)Michałówka, 6)Milonki, 7)Podchybie, 8)Porąbka, 9)Sucha, 10)Ściborzyce, 11)Tarnawa, 2)Trzyciąż, 13)Zadroże, 14)Zagórowa, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. wraz ze zmianą tekstu planu uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż Nr XXVIII/146/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
2011 6805 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/125/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Trzyciąż, obejmującego sołectwa: 1)Glanów, 2)Imbramowice, 3)Jangrot, 4)Małyszyce, 5)Michałówka, 6)Milonki, 7)Podchybie, 8)Porąbka, 9)Sucha, 10)Ściborzyce, 11)Tarnawa, 2)Trzyciąż, 13)Zadroże, 14)Zagórowa, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/178/2005 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 10 sierpnia 2005 r. wraz ze zmianą tekstu planu uchwaloną Uchwałą Rady Gminy Trzyciąż Nr XXVIII/146/2008 z dnia 19 listopada 2008 r.
2011 6802 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/114/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 6803 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 6808 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/129/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
2011 6809 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/134/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Trzyciąż.
2011 6806 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 6807 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2011 5461 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działkach nr 476 k.m. 12 w miejscowości Zadroże i nr 230 k.m. 4 w miejscowości Milonki do kategorii dróg gminnych.
2011 5462 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na działce nr 99 k.m. 10 w miejscowości Glanów do kategorii dróg gminnych.
2011 4728 2011-10-17 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 września 2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 4548 2011-10-05 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały XXXV/204/2009 z dnia 22 maja 2009 w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych: Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Michałówce, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarnawie.
2011 4512 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3964 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 4 maja 2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3965 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3962 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr III/23/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3963 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3968 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3969 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3966 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3967 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011
2011 3234 2011-07-27 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XI/42/2007 Rady Gminy Trzyciąż dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, oddziałów zerowych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Trzyciąż przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 3112 2011-07-21 Budżet Budżet nr II/19/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 grudnia 2010r.
2011 2285 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu
2011 2286 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr IV/39/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Trzyciąż
2011 2287 2011-05-27 Uchwała Uchwała nr V/49/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków.
2011 1021 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Trzyciąż w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 723 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr II/14/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały XLIV/238/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2010 4959 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LVIII/310/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Trzyciążu
2010 4960 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr LIX/313/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 1 października 2010r. w sprawie : zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzyciążu
2010 4839 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LII/269/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4840 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIII/276/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 11 maja 2010r. w sprawie : zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4838 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LI/262/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4836 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr Nr XLIX/256/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 4837 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr L/260/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4844 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr Nr LVIII/306/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4845 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIX/312/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 1 października 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4843 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVII/300/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4841 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LIV/280/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 4842 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr LVI/286/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
2010 3785 2010-10-01 uchwala_budzetowa_2010 Uchwala_budzetowa_2010 nr XLVII/247/2009 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 grudnia 2009r.
2010 2626 2010-07-27 Uchwała Uchwała nr XLVII/246/2009 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2009
2010 2590 2010-07-26 Uchwała Uchwała nr LV/284/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu SP ZOZ w Trzyciążu
2010 1713 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XLVII/255/2009 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, oddziałów zerowych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Trzyciąż przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
2010 1183 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr LI/264/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Trzyciążu.
2010 1184 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr LI/265/2010 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 - Struktura organizacyjna SP ZOZ w Trzyciążu do Statutu SP ZOZ w Trzyciążu.