Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 114

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7376 2019-10-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr WZP-RPS.843.14.2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa na lata 2020-2023
2019 5394 2019-07-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr WBP.5510.2.2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2018 rok
2019 3525 2019-04-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji w 2019 r. zadania publicznego z zakresu diagnozowania i orzecznictwa do 8 dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego
2019 2524 2019-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr WNK.7113.1.2019.MG Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Mista Tarnowa
2019 1719 2019-03-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr 91/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Tarnowaowa
2019 1718 2019-03-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr 90/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2019 1232 2019-02-12 Zarządzenie Zarządzenie Nr 40/2019 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w schronisku dla bezdomnych będącym ośrodkiem wsparcia o zasięgu gminnym na terenie Miasta Tarnowa
2019 853 2019-01-28 Porozumienie Porozumienie Nr WOŚ.6160.1.2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Tarnowa, zwanym dalej "Powierzającym", przy udziale Skarbnika Miasta Tarnowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Gromnik, zwanym dalej "Przyjmującym"
2019 852 2019-01-28 Aneks Aneks Nr 5 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 23 stycznia 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 18 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego
2018 8048 2018-11-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnobrzega; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 listopada 2018 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepielę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnobrzeg reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnobrzega Panią Annę Pekár przy udziale Skarbnika Miasta Pani Urszuli Rzeszut, zwaną dalej "Gminą"
2018 7684 2018-11-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Tarnów z dnia 7 listopada 2018 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepielę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów Pana Grzegorza Kozioła przy udziale Skarbnika Gminy Pani Ireny Podraza, zwaną dalej "Gminą"
2018 4589 2018-06-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji w 2018 r. zadania publicznego z zakresu diagnozowania i orzecznictwa do 3 dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego
2018 3806 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Tarnów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w odniesieniu do spraw związanych z kierowaniem do środowiskowego domu samopomocy dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)
2018 2159 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w schronisku dla osób bezdomnych będącym ośrodkiem wsparcia o zasięgu gminnym na terenie Miasta Tarnowa
2018 2158 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie Nr 81/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa
2018 2157 2018-03-21 Zarządzenie Zarządzenie Nr 80/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2018 1639 2018-03-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Mista Tarnowa
2018 1098 2018-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr WBP.5510.2.2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2017 rok
2018 633 2018-01-18 Porozumienie Porozumienie Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na obszarze administracyjnym Miasta Tarnowa
2018 618 2018-01-18 Aneks Aneks Nr 4 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 stycznia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 18 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego
2018 302 2018-01-10 Aneks Aneks Nr 2/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 24 października 2014 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, zawartego w dniu 12 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miasta Tarnowa, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa, Pana Ryszarda Ścigałę
2018 301 2018-01-10 Aneks Aneks Nr 1/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2014 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, zawartego w dniu 12 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miasta Tarnowa, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa, Pana Ryszarda Ścigałę
2018 210 2018-01-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2018 61 2018-01-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnobrzega; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2017 r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepielę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnobrzeg reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Grzegorza Kiełba przy udziale Skarbnika Miasta Pani Urszuli Rzeszut, zwaną dalej "Gminą"
2017 8527 2017-12-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Ryglic; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa wykonywania zadania własnego Gminy Ryglice w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 8526 2017-12-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Tarnowa; WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa wykonywania zadania własnego Gminy Skrzyszów w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 8352 2017-12-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2017 5015 2017-07-31 Zarządzenie Zarządzenie Nr 363/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w schronisku dla osób bezdomnych będącym ośrodkiem wsparcia o zasięgu gminnym na terenie Miasta Tarnowa
2017 3815 2017-06-05 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w 2017 r. zadania publicznego z zakresu diagnozowania i orzecznictwa do 6 dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu Powiatu Dąbrowskiego
2017 3325 2017-05-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr WBP.5510.2.2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2016 rok
2017 2003 2017-03-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr WZP-RPM.7113.1.2016.MG Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Mista Tarnowa
2017 1919 2017-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 155/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa
2017 1918 2017-03-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 154/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2017 772 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie Nr WOŚ.6160.1.2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 stycznia 2017 r. zawarte pomiędzy Prezydentem Miasta Tarnowa, zwanym dalej "Powierzającym", przy udziale Skarbnika Miasta Tarnowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Gromnik, zwanym dalej "Przyjmującym"
2017 31 2017-01-04 Aneks Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 28 grudnia 2016r. do porozumienia zawartego w dniu 18 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego
2016 6695 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnobrzega; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego
2016 6683 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Gnojnik z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie prowadzenia punktu katechetycznego
2016 4845 2016-08-23 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2016 1923 2016-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa
2016 1704 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa
2016 1703 2016-03-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 85/2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2016 1274 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie Nr WOŚ.6160.1.2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 4 stycznia 2016r. pomiędzy Prezydentem Miasta Tarnowa, zwanym dalej "Powierzającym", przy udziale Skarbnika Miasta Tarnowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Gromnik, zwanym dalej "Przyjmującym"
2016 1045 2016-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr WBP.5510.1.2016 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 11 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2015 rok
2016 648 2016-01-25 Aneks Aneks Nr 2 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 5 stycznia 2016r. do porozumienia zawartego w dniu 18 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego
2015 7092 2015-12-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnobrzega; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 25 listopada 2015r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepielę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnobrzeg reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Grzegorza Kiełba przy udziale Skarbnika Miasta Pani Urszuli Rzeszut, zwaną dalej "Gminą"
2015 7089 2015-12-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Gnojnik z dnia 25 listopada 2015r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Romana Ciepielę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego zwaną dalej „Miastem”, a Gminą Gnojnik reprezentowaną przez Wójta Gminy Gnojnik Pana Sławomira Paterka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Pauliny Brzyk zwaną dalej „Gminą”
2015 6861 2015-11-23 Aneks Aneks Nr 4 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 września 2015r. zmieniający Porozumienie z dnia 30 maja 2007 r.
2015 4902 2015-08-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr WZP-RPS.843.4.2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa na lata 2015-2019
2015 2304 2015-04-14 Porozumienie Porozumienie Nr WOŚ.6160.1.2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 stycznia 2015r. pomiędzy Prezydentem Miasta Tarnowa, zwanym dalej "Powierzającym", przy udziale Skarbnika Miasta Tarnowa a Nadleśniczym Nadleśnictwa Gromnik, zwanym dalej "Przyjmującym"
2015 1401 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie Nr 69/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa
2015 1400 2015-03-12 Zarządzenie Zarządzenie Nr 68/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 10 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2015 842 2015-02-17 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr WBP.5510.3.2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 5 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2014 rok
2015 828 2015-02-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa
2015 456 2015-01-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Tarnów z dnia 19 grudnia 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 5 grudnia 2014 r., znak WOP-ROR.0052.269.2014 przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów Pana Grzegorza Kozioła przy udziale Skarbnika Gminy Pani Ireny Podrazy, zwaną dalej "Gminą".
2014 7407 2014-12-30 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 23 grudnia 2014r. do porozumienia zawartego w dniu 18 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Dąbrowskiego zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego
2014 6811 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnobrzega; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnobrzeg reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Pana Norberta Mastalerza przy udziale Skarbnika Miasta Pani Marii Nabrzeskiej, zwaną dalej "Gminą"
2014 6810 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Mielca; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Miejską Mielec reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Mielca Pana Janusza Chodorowskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pani Barbary Wójcik, zwaną dalej "Gminą"
2014 6809 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 13 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Powiatem Dębickim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Dębickiego Pana Władysława Bielawę i Wicestarostę Powiatu Dębickiego Pana Czesława Kubka przy udziale Skarbnika Powiatu Dębickiego Pani Bożeny Klocek, zwaną dalej "Powiatem”
2014 6808 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Dębica; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Miasta Dębica reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Pana Pawła Wolickiego przy udziale Skarbnika Miasta Pani Anny Puzio, zwaną dalej "Gminą"
2014 6539 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Gnojnik z dnia 13 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego zwaną dalej „Miastem”, a Gminą Gnojnik reprezentowaną przez Wójta Gminy Gnojnik Pana Sławomira Paterka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Pauliny Brzyk zwaną dalej „Gminą”
2014 6535 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Tuchowa; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tuchów reprezentowaną przez Burmistrza Tuchowa Pana Mariusza Rysia przy udziale Skarbnika Gminy Pani Magdaleny Marszałek, zwaną dalej "Gminą"
2014 6053 2014-11-03 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 24 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2014 4613 2014-08-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa do realizacji zadania polegającego na utrzymaniu w gotowości i prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego w części dotyczącej: 1) zapewnienia natychmiastowej specjalistycznej pomocy osobom w kryzysie spowodowanym nagłymi zdarzeniami traumatycznymi, 2) zapewnienia w miarę wolnych miejsc całodobowego schronienia związanego z przeżywanym kryzysem - do 3 miesięcy
2014 4542 2014-08-18 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa
2014 1499 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 115/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2014 1498 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa
2014 1053 2014-02-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa
2014 1048 2014-02-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr TB.5510.1.2014 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2013 rok
2014 218 2014-01-14 Porozumienie Porozumienie nr SO-OŚ.6160.1.2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie powierzania pełnienia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na obszarze administracyjnym Miasta Tarnowa
2013 6920 2013-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Mielca; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego
2013 6919 2013-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego
2013 6918 2013-11-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Miasta Dębica; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego
2013 6886 2013-11-25 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego
2013 6737 2013-11-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Tarnów z dnia 15 listopada 2013r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów Pana Grzegorza Kozioła przy udziale Skarbnika Gminy Pani Ireny Podraza, zwaną dalej "Gminą"
2013 6732 2013-11-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Gnojnik z dnia 15 listopada 2013r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Gnojnik reprezentowaną przez Wójta Gminy Gnojnik Pana Sławomira Paterka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Pauliny Brzyk, zwaną dalej "Gminą"
2013 6714 2013-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Burmistrza Tuchowa; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla 17 uczniów pobierajacych nauke w szkołach prowadzonych przez Gmine Miasta Tarnowa i Gmine Tuchów (16 uczniów z Gminy Miasta Tarnowa, 1 uczen z Gminy Tuchów)
2013 4162 2013-06-24 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 5 czerwca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa, zawartego w dniu 12 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miasta Tarnowa, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa, Pana Ryszarda Ścigałę
2013 2393 2013-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa
2013 2392 2013-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2013 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2013 2034 2013-03-13 Porozumienie Porozumienie nr SO-OŚ.6160.1.2013 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 3 stycznia 2013r. powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na obszarze administracyjnym Miasta Tarnowa
2013 1574 2013-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa
2013 1253 2013-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2012 rok
2013 673 2013-01-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w postaci prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (typ B)
2013 577 2013-01-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Burmistrza Tuchowa; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 listopada 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Tuchów reprezentowaną przez Burmistrza Tuchowa Pana Mariusza Rysia przy udziale Kierownika Referatu Finansowego Pani Marii Czekaj
2013 321 2013-01-09 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Gnojnik z dnia 30 listopada 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Gnojnik reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Sławomira Paterka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Pauliny Brzyk
2013 318 2013-01-09 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Dębica; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 grudnia 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę-Narożańskiego, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Miasta Dębica reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Pana Pawła Wolickiego przy udziale Skarbnika Miasta Pani Anny Puzio
2013 244 2013-01-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w postaci prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (typ B)
2012 6547 2012-12-05 Aneks Aneks nr 3/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 23 listopada 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy miejskiej Tarnów, zawartego w dniu 12 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miasta Tarnowa, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa, Pana Ryszarda Ścigałę, zawarty pomiędzy: 
2012 5200 2012-10-23 Aneks Aneks nr 2/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy miejskiej Tarnów, zawartego w dniu 12 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miasta Tarnowa, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa, Pana Ryszarda Ścigałę, zawarty pomiędzy: 
2012 5119 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 3 września 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Skrzyszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Marcina Kiwiora przy udziale Skarbnika Gminy Pana Rafała Iwana w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty
2012 5118 2012-10-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; Wójta Gminy Lisia Góra z dnia 3 września 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Lisia Góra reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Stanisława Wolaka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Stanisławy Uchwat w sprawie powierzenia zadania z zakresu oświaty
2012 4617 2012-09-20 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Tarnowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 maja 2012r. zmieniający Porozumienie zawarte w dniu 30 maja 2007 r. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Powiatem Tarnowskim w sprawie przyznawania przez Gminę Miasta Tarnowa i Powiat Tarnowski absolwentom tarnowskich szkół wyższych nagrody Imienia Tadeusza Tertila.
2012 3617 2012-07-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa; WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu oświaty polegające na przyjęciu do Przedszkola Publicznego nr 32 w Tarnowie
2012 3006 2012-06-27 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 czerwca 2012r.
2012 2618 2012-05-31 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 23 maja 2012r. zawarte w dniu 23 maja 2012 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Lisia Góra, reprezentowaną przez Wójta Gminy Lisia Góra Pana Stanisława Wolaka, o następującej treści:
2012 1512 2012-04-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 12 marca 2012r. zawarte w dniu 12 marca 2012 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Dąbrowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez Starostę Powiatu Dąbrowskiego Pana Tadeusza Kwiatkowskiego i Wicestarostę Powiatu Dąbrowskiego Pana Roberta Panterę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego Pani Marii Sztorc, o następującej treści:
2012 1363 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2012 1349 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa.
2012 1149 2012-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa
2012 794 2012-03-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr TB.5510.1.2012 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 3 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2011 rok
2012 317 2012-01-24 Porozumienie Porozumienie nr 6/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 7 grudnia 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego a Powiatem Dąbrowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu reprezentowany przez Pana Tadeusza Kwiatkowskiego Starostę Powiatu Dąbrowskiego i Pana Roberta Panterę Wicestarostę Powiatu Dąbrowskiego przy kontrasygnacie Pani Marii Sztorc Skarbnika Powiatu Dąbrowskiego o następującej treści:
2011 5388 2011-11-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 lipca 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego a Gminą Skrzyszów reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Marcina Kiwiora przy udziale Skarbnika Gminy Pana Rafała Iwana
2011 5389 2011-11-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 lipca 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego a Gminą Lisia Góra reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Stanisława Wolaka przy udziale Skarbnika Gminy Pani Stanisławy Uchwat
2011 5390 2011-11-15 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 14 lipca 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego a Gminą Tarnów reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Grzegorza Kozioła przy udziale Skarbnika Gminy Pani Ireny Podrazy
2011 5002 2011-10-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr WZK-A.5510.1.2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 3 stycznia 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za 2010 r.
2011 3843 2011-08-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr PS-SP.843.1.2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Tarnowa
2011 1261 2011-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa
2011 895 2011-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2011 896 2011-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 2 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa
2010 5737 2010-12-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 405/2010 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa
2010 1825 2010-05-31 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 5 maja 2010r. Aneks z dnia 5 maja 2010 r. do porozumienia zawartego pomiędzy Gmuiną Miasta Tarnowa a PowiatemTarnowskim w sprawie przyznania przez Gminę Miasta Tarnowa i Powiat Tarnowski absolwentom tarnowskich szkół wyższych nagrody Imienia Tadeusza Tertila
2010 857 2010-04-08 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa
2010 617 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2010 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Tarnowa
2010 616 2010-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2010 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 5 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej o zasięgu powiatowym na terenie Miasta Tarnowa