Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 68

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5372 2019-07-12 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2019 Prezydenta Miasta Oświęcim; Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestnika z terenu Miasta Rybnik
2019 5371 2019-07-12 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2019 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestnika z terenu Gminy Kęty
2019 5370 2019-07-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Brzeszcz; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz osób (uczestnika) z terenu Gminy Brzeszcze
2019 5328 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim
2019 4498 2019-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.6.2019.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Salem” w Oświęcimiu w roku 2019
2019 4497 2019-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.5.2019.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Salem” w Oświęcimiu w roku 2019
2019 4496 2019-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.4.2019.VIII Burmistrza Pszczyny; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia z gminą Pszczyna zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Salem” w Oświęcimiu na okres od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r.
2019 4495 2019-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.3.2019.VIII Burmistrza Miasta Bierunia; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Salem” w Oświęcimiu w roku 2019
2019 3650 2019-05-07 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2019 r. z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2018 rok
2018 8819 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie Nr OR.o.031.13.2018.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2018
2018 8818 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie Nr OR.o.031.14.2018.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2018
2018 8817 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie Nr OR.o.031.15.2018.VIII Burmistrza Miasta Bierunia; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2018
2018 8816 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie Nr OR.o.031.12.2018.VIII Burmistrza Pszczyny; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia z gminą Pszczyna zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu na okres 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.
2018 6771 2018-10-08 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Miedźna; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola
2018 5666 2018-08-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2018 r., położonych na obszarze Gminy Miasto Oświęcim.
2018 4563 2018-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.6.2018.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2018
2018 4181 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.9.2018.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2018
2018 4180 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.7.2018.VIII Burmistrza Miasta Bierunia; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Salem" w Oświęcimiu w roku 2018
2018 4179 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.8.2018.VIII Burmistrza Pszczyny; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustalenia z gminą Pszczyna zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego zlokalizowanego w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu na okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r.
2018 2513 2018-03-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Miedźna; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola
2018 1003 2018-02-07 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 grudnia 2017 r. do porozumienia Nr SIR.7013.11.9.3.2016 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania Miastu Oświęcim zarządu zwykłego nad drogami powiatowymi w granicach miasta Oświęcim
2018 1001 2018-02-07 Porozumienie Porozumienie Nr 30/SIR/2017 Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim zadań w zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach miasta Oświęcim
2017 8952 2017-12-21 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.26.2017.VIII Burmistrza Pszczyny; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2017
2017 8613 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.21.2017.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2017
2017 8612 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.20.2017.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2017
2017 8611 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.22.VIII Burmistrza Miasta Bierunia; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2017
2017 3634 2017-05-19 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2017 r. z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2016 rok
2017 3582 2017-05-16 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.14.2017.VIII Burmistrza Miasta Bierunia; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2017
2017 3377 2017-05-10 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.12.2017.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2017
2017 3376 2017-05-10 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.2.2017 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2017 2801 2017-04-13 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.13.2017.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2017
2017 1066 2017-02-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim
2017 813 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.1.2017 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji zadania własnego gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie
2016 7663 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.11.2016 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2016 7543 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.14.2016.VIII Burmistrza Miasta Bierunia; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 października 2016r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2016
2016 6490 2016-11-15 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.13.2016.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2016r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2016
2016 6489 2016-11-15 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.15.2016.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2016
2016 4759 2016-08-10 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.10.2016.VIII Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie przekazania zarządzania drogą publiczną gminną
2016 3750 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.2.2.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 10 marca 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1897K - ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu
2016 2933 2016-05-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2015 rok
2016 2063 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.1.2016 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 3 marca 2016r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2016 966 2016-02-05 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.1.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 5 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Oświęcim reprezentowanym przez Pana Janusza Chwieruta - Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Oświęcim, a Gminą Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33, reprezentowaną przez Panią Monikę Bryl - Zastępcę Prezydenta Miasta. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Jaworzna
2015 7973 2015-12-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.11.2015 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2015 1851 2015-03-30 Aneks Aneks Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wojewody Małopolskiego z dnia 24 marca 2015r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015 "
2015 1481 2015-03-16 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.6.2015 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2014 7002 2014-12-05 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.14.2014 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2014r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2014 7001 2014-12-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OR-o.031.25.2014.VIII Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich
2014 6876 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Oświęcim; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania DW 948 (ul. Jagiełły) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu”
2014 6307 2014-11-12 Aneks Aneks Nr 4 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wojewody Małopolskiego z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Gminą Miejską Oświęcim
2014 4189 2014-07-31 Informacja Informacja nr 1/2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2014 roku położonych na obszarze Gminy Miasto Oświęcim
2014 3141 2014-06-09 Aneks Aneks nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 maja 2014r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Gminą Miejską Oświęcim
2014 1084 2014-02-20 Porozumienie Porozumienie nr OR-o.031.1.2014 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Oświęcim w sprawie zlecenia przez Miasto Oświęcim, Gminie Miasta Jaworzna realizację zadania własnego gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie
2013 7694 2013-12-19 Porozumienie Porozumienie nr OR.31.13.2013 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2013r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2013 4660 2013-07-23 Sprawozdanie Sprawozdanie nr FN-b.3035.18.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2012 rok
2013 4175 2013-06-25 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Oświęcim; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 maja 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Oświęcim, zawartego w dniu 19 czerwca 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miejską Oświęcim, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Oświęcimia, Pana Janusza Marszałka.
2013 3862 2013-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 272.59.2013 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 4 stycznia 2013r. Pana Janusza Chwieruta - Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim  przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Oświęcim,  a  Miastem Jaworzno z siedzibą w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33, - zwanym dalej „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez:  Pana Dariusza Starzyckiego - I Zastępcę Prezydenta Miasta Jaworzno  przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Jaworzno.
2013 3331 2013-05-07 Aneks Aneks Ministra Administracji i Cyfryzacji; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Gminą Miejską Oświęcim
2013 1448 2013-02-15 Porozumienie Porozumienie nr OR.031.7.2013 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego  Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2012 7663 2012-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr OR.031.14.2012 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego  Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Nowe Życie”
2012 4590 2012-09-19 Aneks Aneks nr 1/2012 Prezydenta Miasta Oświęcim; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 września 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Oświęcim, zawartego w dniu 19 czerwca 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miejską Oświęcim, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Oświęcimia, Pana Janusza Marszałka
2012 4576 2012-09-19 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Oświęcim; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. do Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015”, zawartego w dniu 18 maja 2012 roku w Oświęcimiu pomiędzy: Ministrem Administracji i Cyfryzacji, Wojewodą Małopolskim i Gminą Miejską Oświęcim
2012 3894 2012-08-03 Informacja Informacja nr 1/2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2012 roku położonych na obszarze Gminy Miasto Oświęcim.
2012 3334 2012-07-13 Porozumienie Porozumienie Ministra Administracji i Cyfryzacji; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wojewody Małopolskiego z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadań programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012-2015”
2012 1868 2012-04-27 Sprawozdanie Sprawozdanie nr FN-b.3035.2.54.2012.I Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2011 rok
2011 3591 2011-08-18 Komunikat Komunikat Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2011 roku
2011 1889 2011-05-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011r. z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2010 rok.
2010 972 2010-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 marca 2010r. w sprawie wykonania budżetu miasta Oświęcim za 2009 rok
2010 112 2010-02-04 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 stycznia 2010r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2009 roku położonych na obszarze Gminy Miasto Oświęcim