Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 305

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6195 2019-09-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr MOPS.I.843.1.2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2019 6116 2019-09-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zasady powierzenia Miastu Nowy Sącz zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego polegającego na wykonywaniu komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Łukowica
2019 6103 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 21 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Artura Bochenka a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Wójta Gminy - mgr Pawła Stawarza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik - mgr Barbary Badura- Chrast
2019 6102 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 21 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Artura Bochenka a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Wójta Gminy - mgr Pawła Stawarza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik - mgr Barbary Badura- Chrast
2019 6101 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 1 kwietnia 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Grybów reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jacka Migacza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grybów - Anny Mogilskiej
2019 6100 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Szczawnica; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Artura Bochenka a Miastem i Gminę Szczawnica reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorza Niezgodę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorza Politowicza
2019 5508 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta a Gminą Sękowa reprezentowaną przez: Panią Małgorzatę Małuch - Wójt Gminy Sękowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sękowa P. Joanna Drzymała
2019 5507 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 1 marca 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa - mgr Jana Skrzekuta przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Limanowa Marcina Matrasa
2019 5506 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 18 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Gminą Biecz reprezentowaną przez: Mirosława Wędrychowicza - Burmistrza Biecza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Biecz - Iwony Czeluśniak
2019 5505 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Ropa z dnia 30 maja 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Gminą Ropa reprezentowaną przez: Karola Górskiego - Wójta Gminy Ropa przy kontrasygnacie Renaty Lisowicz - Skarbnika Gminy Ropa
2019 5504 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 15 maja 2019 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza zwanym dalej „Miastem" a Gminą Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2019 5503 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 8 stycznia 2019 r. Zawarte w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 w imieniu którego działają: 1. Pan Marek Kwiatkowski - Starosta Nowosądecki 2. Pan Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Małgorzaty Bochenek
2019 5502 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 21 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Artura Bochenka a Gminą Łukowica reprezentowaną przez: Wójta Gminy- Bogdana Łuczkowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Michała Kornasia
2019 5501 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 15 marca 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Rafał Rusnak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niedźwiedź - Sylwii Smreczak
2019 5500 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Stary Sącz reprezentowaną przez: Burmistrza Starego Sącza - Pana Jacka Lelka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stary Sącz - Pani Bogumiły Klimczak
2019 5499 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 15 maja 2019 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza zwanym dalej „Miastem" a Gminą Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2019 5498 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 15 marca 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójt Gminy Niedźwiedź - Rafał Rusnak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niedźwiedź Sylwii Smreczak
2019 3112 2019-04-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 marca 2019 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2018 ROK
2019 2656 2019-04-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2019 2655 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 7 marca 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ludomira Handzla a Gminą Moszczenica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jerzy Wałęga przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moszczenica - Jolanta Bielewicz
2019 2654 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Korzenna z dnia 27 marca 2019 r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Korzenna reprezentowaną przez: Wójta Gminy Korzenna - Leszka Skowrona przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Korzenna - Anny Wąsik
2019 2653 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Miastem Gorlice Rynek 2, 38 - 300 Gorlice reprezentowanym przez: Zastępcę Burmistrza Miasta Gorlice Łukasza Bałajewicza przy kontrasygnacie Katarzyny Madej Głównego Księgowego z upoważnienia Skarbnika Miasta Edyty Szilder
2019 2652 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 1 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ludomira Handzel a Gminą Tymbark reprezentowaną przez: Wójta Gminy Tymbark - dr Pawła Ptaszka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tymbark - Zofii Duda
2019 2651 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Słopnice z dnia 27 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Słopnice reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Adama Sołtysa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Słopnice - Jana Więcka
2019 2650 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Dobra z dnia 26 marca 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Dobra reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Benedykta Węgrzyna przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobra Elżbiety Jania - zastępcy Skarbnika
2019 2251 2019-03-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 137/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymania dziecka w 2019 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2019 2250 2019-03-14 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2019 2249 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 4 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Starosta Mieczysław Uryga oraz Wicestarosta Agata Zięba
2019 2248 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Burmistrza Bobowej - Wacława Ligęzę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bobowa Danuty Żarnowskiej
2019 2247 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel, a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa Starosta Mieczysław Uryga oraz Wicestarosta Agata Zięba, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Limanowskiego - Elżbiety Nastałek
2019 2246 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 2 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Łużna reprezentowaną przez: Wójta Gminy - mgr Mariusza Tarsa przy kontrasygnacie Inspektora Krystyny Świniarskiej z upoważnienia Skarbnika Gminy Katarzyny Rak - Wachowskiej
2019 2245 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 16 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy Lipinki - Czesława Rakoczego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lipinki - Anny Knapik-Jurasz
2019 2244 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 31 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Uście Gorlickie reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pana Zbigniewa Ludwin przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Uście Gorlickie Pani Marii Bardo
2019 2243 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 2 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ludomira Handzla - Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Gminą Gorlice reprezentowaną przez Jana Przybylskiego - Wójta Gminy Gorlice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gorlice Krystyny Bugno
2019 2240 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Krynicy-Zdroju; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Krynica-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Krynicy-Zdroju - Piotra Rybę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bartłomieja Wrony
2019 2239 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Kamienica z dnia 21 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Artura Bochenka a Gminą Kamienica reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kamienica - Pana dr Władysława Sadowskiego Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kamienica Pani mgr Anna Faron
2019 2238 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199) oraz na podstawie wykazu poradni psychologiczno-pedagogicznych , które uzyskały uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz opinii dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem, znak NP.JU.0701/71/10 z dnia 15 lipca 2010 r. sporządzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie
2019 2237 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Chełmiec z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie
2019 1550 2019-02-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2019 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2018 rok
2019 490 2019-01-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Tarnowski, Miastu Nowy Sącz do wykonania zadania polegającego na pozostawaniu w gotowości oraz zapewnienia osobom z obszaru Powiatu Tarnowskiego, znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach: 1) pomocy w zakresie specjalistycznych usług między innymi psychologicznych, terapeutycznych, prawnych i socjalnych, 2) w sytuacjach uzasadnionych czasowego schronienia – hostel
2018 8225 2018-12-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 17 września 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: P. Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta a Gminę Jodłownik reprezentowaną przez: Pana Pawła Stawarza Wójta Gminy Jodłownik przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik Pani Haliny Kasprzyk
2018 8224 2018-12-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 17 września 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: P. Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Pana Pawła Stawarza Wójta Gminy Jodłownik przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik Pani Haliny Kasprzyk
2018 8223 2018-12-07 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 października 2018 r. zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim ( Dz.Urz.Województwa Małopolskiego z 2012r. poz. 479) zawarty pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza — Ryszarda Nowaka, zwanym dalej „Przekazującym” a, Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez: 1.Starostę Nowosądeckiego — Marka Pławiaka; 2.Wicestarostę Nowosądeckiego — Antoniego Koszyka, zwanym dalej „Przejmującym”
2018 8222 2018-12-07 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 19 października 2018 r. do POROZUMIENIA z dnia 8.02.2018 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1.Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Gminą Biecz reprezentowaną przez Mirosława Wędrychowicza - Burmistrza Biecza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Biecz - Iwony Czeluśniak
2018 7766 2018-11-16 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 października 2018 r. do POROZUMIENIA z dnia 3  stycznia 2018 roku pomiędzy: Miastem Gorlice reprezentowanym przez: Pana Łukasza Bałajewicza – Zastępcę Burmistrza Miasta Gorlice, na podstawie upoważnienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2015 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 01.12.2015r. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice - z up. Skarbnika Miasta - Katarzyna Madej a: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1. Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza
2018 7516 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza
2018 6282 2018-09-20 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 września 2018 r. do Porozumienia z dnia 6.02.2018 roku pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1. Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Uście Gorlickie reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana - Dymitra Rydzanicz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Uście Gorlickie Panią - Marię Bardo
2018 6281 2018-09-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 495/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 34 w Nowym Sączu
2018 5708 2018-08-22 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2018 r. do POROZUMIENIA z dnia 3 stycznia 2018 roku pomiędzy: Miastem Gorlice reprezentowanym przez: Pana Łukasza Bałajewicza -Zastępcę Burmistrza Miasta Gorlice,na podstawie upoważnienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2015 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 01.12.2015r. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice a: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1. Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza
2018 5707 2018-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łącko z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego polegającego na wykonywaniu komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Gminy Łącko
2018 4587 2018-06-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 2 marca 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta - Wojciecha Piecha a Gminą Grybów reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Piotra Kroka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grybów - Anny Mogilskiej
2018 4491 2018-06-26 Aneks Aneks Nr 3/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. do Porozumienia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza, zmienionego aneksem nr 1/2017 z dnia 26 października 2017 r. i aneksem nr 2/2017 z 21 listopada 2017 r. w zakresie remontu kwatery wojennej ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej, znajdującej się na Starym Cmentarzu przy alei Wolności w Nowym Sączu
2018 4362 2018-06-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ryszarda Nowaka a Gminą Stary Sącz reprezentowaną przez: Burmistrza Starego Sącza - Pana Jacka Lelka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stary Sącz Pani Bogumiły Klimczak
2018 4361 2018-06-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 3 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminę Łukowica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czesławę Rzadkosz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łukowica
2018 4360 2018-06-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 25 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Tymbark reprezentowaną przez: Wójta Gminy Tymbark - dr Pawła Ptaszka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tymbark - Zofii Duda
2018 3392 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 12 kwietnia 2018 r. Pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka zwanym dalej „Miastem" a Gminę Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2018 3391 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 12 kwietnia 2018 r. Pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka zwanym dalej „Miastem'' a Gminą Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2018 3390 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 12 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Łużna reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Kazimierza Krok przy kontrasygnacie podinspektora Krystyny Świniarskiej z upoważnienia Skarbnika Gminy Katarzyny Rak - Wachowskiej
2018 3389 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 19 marca 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa - Władysława Pazdana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Limanowa Marcina Matrasa
2018 3388 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowy Sącz a Gminą Biecz reprezentowaną przez: Mirosława Wędrychowicza - Burmistrza Biecza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Biecz - Iwony Czeluśniak
2018 2995 2018-04-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 23 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Janusza Potaczka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niedźwiedź - Sylwii Smreczak
2018 2994 2018-04-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 23 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Janusza Potaczka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Niedźwiedź - Sylwii Smreczak
2018 2993 2018-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2017 rok
2018 2509 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Krynicy-Zdroju; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz - reprezentowanym przez Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta a Gminą Krynica-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Krynicy-Zdroju - Dariusza Resko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bartłomieja Wrony
2018 2508 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 6 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Uście Gorlickie reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pana Dymitra Rydzanicza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Uście Gorlickie Pani Marii Bardo
2018 2507 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Dobra z dnia 7 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a, Gminą Dobra w imieniu której działa: Wójt Gminy Dobra mgr Benedykt Węgrzyn przy kontrasygnacie zastępcy Skarbnika Gminy Dobra - Elżbiety Jania
2018 2506 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta a Miastem Mszana Dolna reprezentowaną przez: Józefa Kowalczyka Burmistrza Miasta Mszana Dolna przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mszana Dolna Bernadety Ziemianin
2018 2369 2018-03-28 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 19 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2018 2175 2018-03-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 26 lutego 2018 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Łukowica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czeslawę Rzadkosz przy kontrasygnacie Skarbnika Gmina Łukowica
2018 2139 2018-03-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 2 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Gródek nad Dunajcem reprezentowaną przez: Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem - mgr Jozefa Tobiasza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gródek nad Dunajcem - Janiny Matusik
2018 2094 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 131/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w 2018 r. w  placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2018 2093 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 130/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2018 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2018 1919 2018-03-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2018 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2017 rok
2018 1852 2018-03-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zawarte w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza przy udziale Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Pana Czesława Baranieckiego a Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 w imieniu którego działają: 1. Pan Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki 2. Pan Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Małgorzaty Bochenek
2018 1851 2018-03-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Korzenna z dnia 8 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Korzenna reprezentowaną przez: Wójta Gminy Korzenna - Leszka Skowrona przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Korzenna - Anny Wąsik
2018 1700 2018-03-08 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Gorlicki, Miastu Nowy Sącz prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Gorlickiego
2018 1424 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 10 stycznia 2018 r. zawarte w Gorlicach pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta - Jerzego Gwiżdża a Powiatem Gorlickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają Starosta Gorlicki - Karol Górski Wicestarosta Gorlicki - Jerzy Nalepka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Krystyny Lewek
2018 1423 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 3 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta - Jerzego Gwiżdża a Miastem Gorlice, Rynek 2, 38 - 300 Gorlice reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kuklę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice Edyty Szilder
2018 1422 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Kamienica z dnia 2 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta - Jerzego Gwiżdża a Gmina Kamienica reprezentowaną przez: Władysław Sadowski - Wójt Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kamienica - Anna Faron
2018 1421 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Jerzego Gwiżdża - Zastępcę Prezydenta a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Wacława Ligęza - Burmistrza Bobowej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bobowa Danuty Żarnowskiej
2018 1297 2018-02-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Szczawnica; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Miastem i Gminą Szczawnica reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorza Niezgodę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorza Politowicza
2018 1296 2018-02-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 25 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Moszczenica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jerzy Wałęga przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanta Bielewicz
2018 1288 2018-02-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Limanowski, Miastu Nowy Sącz prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Limanowskiego
2018 1287 2018-02-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 25 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ryszarda Nowaka a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy Lipinki - Czesława Rakoczego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lipinki Anny Knapik-Jurasz
2018 1286 2018-02-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 25 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ryszarda Nowaka a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy Lipinki - Czesława Rakoczego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lipinki Anny Knapik-Jurasz
2018 1253 2018-02-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 9 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Gorlice reprezentowaną przez Ryszarda Guzika - Wójta Gminy Gorlice, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Gorlice Krystyny Bugno
2018 1252 2018-02-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Słopnice z dnia 2 lutego 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Słopnice reprezentowaną przez Wójta Gminy - Adama Sołtysa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jana Więcka
2018 1251 2018-02-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak, a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa Starosta Jan Puchała oraz Wicestarosta Mieczysław Uryga, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Limanowskiego - Elżbiety Nastałek
2018 661 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Chełmiec z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie
2018 643 2018-01-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Pana Ryszarda Nowaka, a Powiatem Tarnowskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Pan Roman Łucarz - Starosta Tarnowski 2. Pan Jacek Hudyma – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Anny Niedojadło
2018 297 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza
2018 205 2018-01-09 Aneks Aneks Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza, zawartego w dniu 24 września 2012 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem - Wojewodą Małopolskim a Miastem Nowym Sączem, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz, Pana Ryszarda Nowaka
2017 8994 2017-12-21 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 15 grudnia 2017 r. do POROZUMIENIA zawartego w dniu 17 stycznia 2017 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza- Ryszarda Nowaka a: Gminą Uście Gorlickie reprezentowanym przez: 1. Wójta Gminy Uście Gorlickie - Dymitra Rydzanicza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Uście Gorlickie - Marii Bardo
2017 8873 2017-12-15 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza, zmienionego aneksem nr 2/2017 z dnia 26 października 2017 r. w zakresie remontu kwatery wojennej ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej, znajdującej się na Starym Cmentarzu przy alei Wolności w Nowym Sączu
2017 7978 2017-12-01 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 9 listopada 2017 r. do POROZUMIENIA zawartego w dniu 2017-02-09 pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a: Gminą Grybów reprezentowanym przez: 1. Wójta Gminy Grybów - Piotra Kroka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grybów - Anny Mogilskiej
2017 7697 2017-11-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Grybów; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2017 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Miastem Grybów, ul. Rynek 12,33-330 Grybów, NIP: 738-10-10-274, Regon 491893210 reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Grybów- Pawła Fydę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Grybów -Konrada Mrożka
2017 7425 2017-11-15 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 października 2017 r. do porozumienia z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim na rok 2017
2017 6945 2017-11-06 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2017 r. do Porozumienia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza w zakresie remontu kwatery wojennej ofiar terroru hitlerowskiego z okresu II wojny światowej, znajdującej się na Starym Cmentarzu przy alei Wolności w Nowym Sączu
2017 6866 2017-11-06 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 października 2017 r. do POROZUMIENIA z dnia 5 stycznia 2017 r. pomiędzy: Miastem Gorlice reprezentowanym przez: Pana Rafała Kuklę- Burmistrza Miasta Gorlice, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice a: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza o następującej treści:
2017 6560 2017-10-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Dobra z dnia 5 października 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Dobra i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 02.10.2017. r. do 31.12.2017 r.
2017 5623 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 4 sierpnia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta - Jerzego Gwiżdża a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Janusza Potaczka przy kontrasygnacie p.p Kierownika Referatu Finansowo Księgowo Podatkowego - Danuty Zając
2017 5198 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 3 lipca 2017 r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Jerzego Gwiżdża - Zastępcę Prezydenta zwanym dalej „Miastem" a Gminą Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, ' przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2017 5197 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 3 lipca 2017 r. zawarte w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Jerzego Gwiżdża - Zastępcę Prezydenta zwanym dalej „Miastem" a Gminą Mszana Dolna reprezentowaną przez: Bolesława Żabę - Wójta Gminy Mszana Dolna, przy kontrasygnacie Moniki Marszalik - Skarbnika Gminy zwanych dalej „Gminą"
2017 5196 2017-08-08 Aneks Aneks Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lipca 2017 r. do POROZUMIENIA zawartego w dniu 3.04.2017 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowany przez: Zastępcę Prezydenta - Jerzego Gwiżdża a Gminą Stary Sącz reprezentowaną przez: Burmistrza Starego Sącza - Jacka Lelka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bogumiły Klimczak
2017 5132 2017-08-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Łużna znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2017 4872 2017-07-20 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lipca 2017 r. do POROZUMIENIA z dnia 5 stycznia 2017 r. pomiędzy: Miastem Gorlice reprezentowanym przez: Pana Łukasza Bałajewicza – Zastępcę Burmistrza Miasta Gorlice, na podstawie upoważnienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 174/2015 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 01.12.2015 r. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice a: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1. Zastępcę Prezydenta - Jerzego Gwiżdża
2017 4295 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 17 lutego 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza- Ryszarda Nowaka a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa - Władysława Pazdana
2017 4294 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 3 kwietnia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Stary Sącz reprezentowaną przez: Burmistrza Starego Sącza - Jacka Lelka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bogumily Klimczak
2017 4293 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 12 czerwca 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ryszarda Nowaka Prezydenta Miasta Nowy Sącz a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Pana Pawła Stawarza Wójta Gminy Jodłownik przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik
2017 4178 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Łukowica znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2017 4177 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Lipinki znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2017 4176 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Tymbark i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 02.05.2017 r. do31.12.2017 r.
2017 3717 2017-05-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Biecz i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.06.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 3665 2017-05-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Iwkowa z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania specjalistycznych usług psychologiczno - terapeutycznych, prawnych wykonanych przez specjalistów Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Iwkowa w okresie od 01.04.2017 r. do 12.07.2017 r. we wszystkie dni powszednie roku z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych w godzinach od 7.00-20.00 a w soboty od 8.00 do 20.00
2017 3187 2017-05-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za 2016 rok
2017 3186 2017-05-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Krynicy-Zdroju; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Krynica-Zdrój i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 30 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
2017 2980 2017-04-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przyjmuje do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Grodek nad Dunajcem i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2887 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej
2017 2886 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Grybów i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 09.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2881 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Lipinki i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2880 2017-04-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Łużna i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 20.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2641 2017-04-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencja i Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Uście Gorlickie i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 17.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2640 2017-04-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Niedźwiedź i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2054 2017-03-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 31 stycznia 2017 r. przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Łukowica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2053 2017-03-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Kamienica z dnia 8 lutego 2017 r. przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Kamienica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2007 2017-03-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Szczawnica; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 2006 2017-03-22 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 15 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2017 1888 2017-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Słopnice z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Gminy Słopnice i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 1807 2017-03-10 Zarządzenie Zarządzenie Nr 101/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2017 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto Nowy Sącz
2017 1742 2017-03-07 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. Zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają Starosta Jan Puchała oraz Wicestarosta Mieczysław Uryga
2017 1628 2017-03-03 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zadania polegające na pozostawaniu w gotowości oraz zapewnieniu osobom z terenu Powiatu Nowosądeckiego, znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych przejściach pomocy w zakresie specjalistycznych usług psychologiczno-terapeutycznych, prawnych i socjalnych, a w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy; zapewnieniu czasowego schronienia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (kobiety i matki z dziećmi) - hostel
2017 1470 2017-02-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 lutego 2017 r. z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego
2017 1464 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 79/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w 2017 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2017 1399 2017-02-23 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Gorlickiego
2017 1275 2017-02-17 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Miasta Gorlice i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2017 1010 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 2 stycznia 2017 r. zawarte w Gorlicach pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Powiatem Gorlickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają Starosta Gorlicki - Karol Górski Wicestarosta Gorlicki - Jerzy Nalepka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Krystyny Lewek
2017 1009 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 5 stycznia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Gorlice reprezentowaną przez: Wójta Gminy Gorlice Ryszarda Guzika przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Bugno,
2017 1008 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 stycznia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Burmistrza Bobowej - Waclawa Ligęza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Bobowa - Danuty Żarnowskiej
2017 1007 2017-02-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 2 stycznia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Moszczenica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jerzy Wałęga przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanta Bielewicz
2017 672 2017-01-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania polegające na prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej dla Powiatu Tarnowskiego
2017 106 2017-01-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Chełmiec z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie
2016 8002 2016-12-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 1 grudnia 2016r. zawarte w dniu 1.12.2016 w pomiedzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez; Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Gródek nad Dunajcem reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Józefa Tobiasza Przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta/Gminy Janiny Matusik
2016 7856 2016-12-20 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr 013, nr 014, nr 015 i nr 016 położonych w jednostce ewidencyjnej Miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki
2016 6843 2016-11-30 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 listopada 2016r. do porozumienia z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania zadania pod nazwą: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 13, 14, 15, 16 m. Nowego Sącza”
2016 6256 2016-11-07 Aneks Aneks Nr 2/2016 Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 września 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sącz Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, na rzecz osób zatrzymanych na terenie gminy Biecz i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 6250 2016-11-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Biecz i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 6249 2016-11-04 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 września 2016r. do porozumienia zawartego w dniu 4 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Miasta Gorlice i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 5945 2016-10-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Grybów i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 11.08.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 5216 2016-09-14 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Iwkowa z dnia 1 września 2016r. do porozumienia zawartego w dniu 15 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania specjalistycznych usług psychologiczno - terapeutycznych, prawnych wykonanych przez specjalistów Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Iwkowa w okresie od 16.04.2016 r. do 31.08.2016 r. we wszystkie dni we wszystkie dni powszednie roku z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych w godzinach od 7.00 do 20.00 a w soboty od 8.00 do 20.00
2016 5172 2016-09-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gmina Jodłownik i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 15.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 5171 2016-09-09 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 15.06.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Jodłownik znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 4669 2016-08-04 Aneks Aneks Nr 1/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Laskowa z dnia 21 czerwca 2016r. do porozumienia z dnia 30 maja 2016 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Laskowa reprezentowaną przez Wójta Gminy Laskowa - Czesława Stanisławczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Krystyny Górka w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dziale Opieki Nad Osobom Nietrzeźwym, na rzecz osób zatrzymanych na terenie gminy Laskowa i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 1.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 4374 2016-07-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Miasta Mszana Dolna i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 23.05.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 3755 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Biecz znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 3754 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Laskowa z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośródek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Laskowa i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 3634 2016-06-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Chełmiec z dnia 18 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmiec zarządzania cmentarzem komunalnym w Rdziostowie
2016 3633 2016-06-17 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2016r. do porozumienia z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim na rok 2016
2016 3628 2016-06-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Iwkowa z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania specjalistycznych usług psychologiczno - terapeutycznych, prawnych wykonanych przez specjalistów Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Iwkowa w okresie od 16.04.2016 r. do 31.08.2016 r. we wszystkie dni we wszystkie dni powszednie roku z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych w godzinach od 7.00 do 20.00 a w soboty od 8.00 do 20.00.
2016 3261 2016-05-31 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Tymbark znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 3260 2016-05-31 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Tymbark dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 3160 2016-05-23 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sadecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Mszana Dolna dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 19.04.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 3159 2016-05-23 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 19.04.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hotelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Mszana Dolna znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 3064 2016-05-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Szczawnica; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Miasta i Gmina Szczawnica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 2716 2016-04-29 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2016r. z wykonania budżetu miasta za 2015 rok
2016 2666 2016-04-25 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad finansowania zadania pod nazwą: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 13, 14, 15, 16 m. Nowego Sącza”
2016 2610 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 10.03.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Niedźwiedź znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 2530 2016-04-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 1 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Łużna znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 2529 2016-04-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Stary Sącz znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 2528 2016-04-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Stary Sącz i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 2527 2016-04-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 1 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Łużna i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 1.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 2212 2016-04-06 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gmina Łososina Dolna i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 15.01.2016 roku do 31.12.2016 roku
2016 2211 2016-04-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Krynicy-Zdroju; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Krynica-Zdrój i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 15 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
2016 2071 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza przy udziale Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Pana Czesława Baranieckiego a Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 w imieniu którego działają: 1. Pan Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki 2. Pan Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Małgorzaty Bochenek
2016 2070 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 3 lutego 2016r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa - Władysława Pazdana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marcina Matrasa zwanych dalej „ Zleceniodawcą"
2016 2069 2016-03-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 3 lutego 2016r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa - Władysława Pazdana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marcina Matrasa zwanych dalej „ Zleceniodawcą''
2016 1820 2016-03-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie powierzenia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Niedźwiedź dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 1790 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Miastem Gorlice reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kuklę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice Krystyny Tokarskiej
2016 1789 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czesława Rakoczego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanisławy Liana
2016 1788 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte  pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czesława Rakoczego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanisławy Liana
2016 1787 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowy Sącz - Ryszarda Nowaka a Miastem Gorlice reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kuklę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice Krystyny Tokarskiej
2016 1749 2016-03-14 Aneks Aneks Nr 4 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Tatrzańskiego z dnia 23 grudnia 2015r. Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza w imieniu, którego działają:
2016 1748 2016-03-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Kamienica z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie powierzenia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Kamienica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
2016 1571 2016-03-04 Informacja Informacja Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2016 1567 2016-03-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr 49/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto Nowy Sącz
2016 1418 2016-02-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 27 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa Starosta Jan Puchała oraz Wicestarosta Mieczysław Uryga, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Limanowskiego - Elżbiety Nastałek
2016 1387 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka a Gminą Gródek nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek n/Dunajcem NIP 734-348-28-12 reprezentowaną przez: mgr inż. Józef Tobiasz - Wójt Gminy Gródek n/Dunajcem przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta/Gminy - Janina Matusik
2016 1368 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 27 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza Pana Ryszarda Nowaka a Gminą Uście Gorlickie reprezentowaną przez: Wójta Gminy Pana Dymitra Rydzanicza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Marii Bardo
2016 1367 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gmina Łukowica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czesławę Rzadkosz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Michała Kornaś
2016 1366 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Łukowica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Czesławę Rzadkosz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Michała Kornaś
2016 1365 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszard Nowak a Gminą Moszczenica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jerzy Wałęga przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jolanta Bielewicz
2016 1364 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Moszczenica reprezentowaną przez: Wójta Gminy - Jerzy Wałęga przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jolanta Bielewicz
2016 1363 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Burmistrza Bobowej - Wacława Ligęzę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Danuty Zarnowskiej
2016 1281 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie Nr 1/OR/2016 Burmistrza Miasta Limanowa; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Miastem Limanowa reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Limanowa - Władysława Biedę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta/Gminy - Ireny Gawlik
2016 1189 2016-02-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 33/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w 2016 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2016 1173 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte w pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka, a Gminą Gorlice reprezentowaną przez: Wójta Gminy Gorlice Ryszarda Guzika przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Bugno,
2016 1172 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka, a Gminą Gorlice reprezentowaną przez: Wójta Gminy Gorlice Ryszarda Guzika przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny Bugno
2016 965 2016-02-05 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 25 stycznia 2016r. Zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają Starosta Jan Puchała oraz Wicestarosta Mieczysław Uryga
2016 787 2016-01-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 18 stycznia 2016r. zawarte w Gorlicach pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta Nowy Sącz - Jerzego Gwiżdża a Powiatem Gorlickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Starosta Gorlicki - Karol Górski 2. Wicestarosta Gorlicki - Jerzy Nalepka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Krystyny Lewek
2016 464 2016-01-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Dobra z dnia 29 maja 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą Dobra reprezentowaną przez: Wójta Gminy Dobra – Pana Benedykta Węgrzyna przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobra - Pani Kamili Stelmasińskiej - Kaptur
2016 234 2016-01-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2015r. w sprawie powierzenia do wykonania w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Stary Sącz znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy.
2016 145 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Kamienica z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Kamienica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r
2016 144 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr 13/15 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania w zakresie udzielania schronienia w hotelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Łukowica znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 143 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Stary Sącz dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.04. 2015 r. do 31. 12. 2015 r.
2016 154 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 grudnia 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ryszarda Nowaka a Powiatem Tarnowskim reprezentowanym przez: Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Pan Roman Łucarz - Starosta Tarnowski 2. Pan Jacek Hudyma - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Anny Niedojadło
2016 147 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr 169/OR/2015 Burmistrza Miasta Limanowa; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 października 2015r. w sprawie powierzenia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Miasta Limanowa i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 05.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
2016 146 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Uście Gorlickie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Uście Gorlickie i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2015 8474 2015-12-31 Porozumienie Porozumienie Nr GKRPA/2015/SOIK-DONON Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 11 marca 2015r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Mszana Dolna dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
2015 8473 2015-12-31 Porozumienie Porozumienie Nr GKRPA/2015/SOIK- Hostel Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2015 8084 2015-12-14 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego do porozumienia z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim na rok 2015
2015 6910 2015-11-25 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 1 lipca 2015r. pomiędzy Gminą Gródek n/Dunajcem reprezentowaną przez: mgr inż. Józefa Tobiasza – Wójta Gminy a Miastem – Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowy Sącz – Ryszarda Nowaka Przy udziale Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej- Czesława Baranieckiego
2015 6909 2015-11-25 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Grybów z dnia 10 września 2015r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1. Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Grybów reprezentowanym przez: l. Wójta Gminy - Piotra Kroka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Grybów
2015 5857 2015-10-09 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Iwkowa z dnia 23 lutego 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą Iwkowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Iwkowa – Bogusława Kamińskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Iwkowa – Ireny Jakubik
2015 5323 2015-09-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 stycznia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Czesław Rakoczy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Stanisławę Liana.
2015 5322 2015-09-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Lipinki z dnia 21 stycznia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą Lipinki reprezentowaną przez: Wójta Gminy Lipinki – Czesław Rakoczy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Stanisławę Liana
2015 5202 2015-09-07 Porozumienie Porozumienie Nr 57/OR/2015 Burmistrza Miasta Limanowa; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 6 lutego 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowak a Miastem Limanowa reprezentowanym przez: Burmistrza miasta Limanowa – Władysława Bieda przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Miasta Limanowa – Justyny Miśkowiec
2015 5201 2015-09-07 Porozumienie Porozumienie Nr 56/OR/2015 Burmistrza Miasta Limanowa; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 6 lutego 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowy Sącz – Ryszarda Nowak a Miastem Limanowa reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Limanowa– Władysława Bieda przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Miasta – Justyny Miśkowiec
2015 4608 2015-07-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 9 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Limanowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy Limanowa – Władysława Pazdana przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Marcina Matrasa zwanych dalej "Zleceniodawcą”
2015 4565 2015-07-22 Porozumienie Porozumienie Nr PU.8141.3.2015 Burmistrza Biecza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lutego 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ryszarda Nowaka – Prezydenta Miasta Nowy Sącz a Gminą Biecz reprezentowaną przez: Mirosława Wędrychowicza Burmistrza Biecza przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Iwony Czeluśniak
2015 4438 2015-07-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Sękowa z dnia 11 maja 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – P. Ryszarda Nowaka a Gminą Sękowa reprezentowaną przez: Małgorzatę Małuch – Wójta Gminy Sękowa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Joanny Drypczak
2015 4041 2015-07-03 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujacych sie na terenie Gminy Łużna
2015 4028 2015-07-03 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 maja 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – P. Ryszarda Nowaka a Gminą Miasto Mszana Dolna reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Mszana Dolna – P. Józefa Kowalczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - P. Bernadety Ziemianin
2015 4023 2015-07-03 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr PON.843.4.2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie: zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 4003 2015-07-03 Porozumienie Porozumienie Nr RAO_DG.8141.3.4.2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 30 marca 2015r. zawarte w dniu 30.03.2015 r. w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz z siedzibą w Nowym Sączu ul. Rynek 1, reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowy Sącz - Ryszarda Nowaka a Gminą Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu 248, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Podegrodzie- Małgorzatę Gromala przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Podegrodzie – Agnieszki Pacholarz
2015 3804 2015-06-25 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 12 stycznia 2015r. zawarte pomiędzy: Gminą Gródek n/Dunajcem reprezentowaną przez: Wójta Gminy - mgr inż. Józefa Tobiasza a Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - mgr Ryszarda Nowaka przy kontrasygnacie Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – mgr Czesława Baranieckiego
2015 3803 2015-06-25 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 27 kwietnia 2015r. do POROZUMIENIA nr 1/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. zawarty w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Janusza Potaczka przy kontrasygnacie p.o. Kierownika Referatu Finansowo Księgowo Podatkowego - Danuty Zając
2015 3802 2015-06-25 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 24 lutego 2015r. zawarte w dniu 24 lutego 2015 r. w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Niedźwiedź reprezentowaną przez: Wójta Gminy Niedźwiedź - Janusza Potaczka przy kontrasygnacie p.o. Kierownika Referatu Budżetu i Podatków - Danuty Zając.
2015 3345 2015-06-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Słopnice z dnia 10 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą/Miastem Słopnice reprezentowaną przez: Wójta mgr inż. Adama Sołtysa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Jana Więcka
2015 3307 2015-05-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Słopnice z dnia 10 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Ryszarda Nowaka a Gminą/Miastem Słopnice reprezentowaną przez: Wójta mgr inż. Adama Sołtysa przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr Jana Więcka
2015 3306 2015-05-29 Porozumienie Porozumienie Nr P.8141.25.2015 Burmistrza Krynicy-Zdroju; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 16 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Kusiak a Gminą Krynica Zdrój reprezentowaną przez: Burmistrza Krynicy Zdroju – Dariusza Reśko przy kontrasygnacie Skarbnika - Małgorzaty Król
2015 3305 2015-05-29 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Bobowej; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 stycznia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Jerzego Gwiżdża a Gminą Bobowa reprezentowaną przez: Wacława Ligęzę – Burmistrza Bobowej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Danuty Żarnowskiej
2015 3304 2015-05-29 Porozumienie Porozumienie Nr OSO.8141.32.2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Laskowa z dnia 29 kwietnia 2015r. zawarte w Laskowej pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka Przy udziale Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Czesława Baranieckiego , zwanych dalej ,,Wykonawcą” a Gminą Laskowa reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Czesława Stanisławczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Krystyny Górka zwanych dalej ,,Zleceniodawcą’’
2015 3303 2015-05-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 7 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Powiatem Gorlickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają : 1. Starosta Gorlicki – Karol Górski 2. Wicestarosta Gorlicki – Jerzy Nalepka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Krystyny Lewek
2015 2913 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 lutego 2015r. Zawarte w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza przy udziale Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Pana Czesława Baranieckiego a Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33 w imieniu którego działają: 1. Pan Marek Pławiak - Starosta Nowosądecki 2. Pan Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Marii Jękot
2015 2646 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 23 marca 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka a Gminą Tymbark reprezentowaną przez: Wójta Gminy Tymbark – Pawła Ptaszka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Zofii Duda
2015 2645 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Tymbark z dnia 23 marca 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowaka a Gminą Tymbark reprezentowaną przez: Wójta Gminy Tymbark – Pawła Ptaszka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Zofii Duda
2015 2644 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 27 lutego 2015r. zawarte  pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Wójta Gminy Jodłownik – Pawła Stawarza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik- Halinę Kasprzyk
2015 2643 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 38/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 27 lutego 2015r. zawarte w dniu 27 lutego 2015 r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Jodłownik reprezentowaną przez: Wójta Gminy Jodłownik – Pawła Stawarza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Jodłownik Halinę Kasprzyk
2015 2641 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Łużna reprezentowaną przez: Wójta Gminy – Kazimierza Krok przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Rak-Wachowskiej.
2015 2640 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 27 lutego 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta – Ryszarda Nowak a Gminą Łużna reprezentowaną/ym przez: Wójta Gminy – Kazimierza Krok przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Rak-Wachowskiej
2015 2639 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łużna z dnia 10 lutego 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta – Ryszarda Nowak a Gminą Łużna reprezentowaną przez: Wójta – Kazimierza Krok przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Katarzyny Rak - Wachowskiej
2015 2555 2015-04-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Szczawnica; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Szczawnica Miastu Nowy Sącz, zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 2554 2015-04-24 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej
2015 2553 2015-04-24 Porozumienie Porozumienie Nr 38/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Jodłownik z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Jodłownik miastu Nowy Sącz, zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 2464 2015-04-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2015r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Nowy Sącz za 2014 rok
2015 2305 2015-04-14 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 13 marca 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak a Powiatem Limanowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa Starosta Jan Puchała oraz Wicestarosta Mieczysław Uryga
2015 1984 2015-04-02 Porozumienie Porozumienie Nr KPA.813.2.2015 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1983 2015-04-02 Porozumienie Porozumienie Nr KPA.8135.3.2015 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1982 2015-04-02 Porozumienie Porozumienie Nr 3/15 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łukowica z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1729 2015-03-26 Informacja Informacja Nr 1/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącza
2015 1577 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 36/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2015 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2015 1576 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 34/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w 2015 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2015 1575 2015-03-20 Zarządzenie Zarządzenie Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
2015 1574 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 17/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1573 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 032.21.2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łącko z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1572 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Limanowa z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1571 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 16/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1570 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 24/15 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1569 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 1/15 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1568 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 23/15 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Gorlice z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1567 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Moszczenica z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1107 2015-03-03 Aneks Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2014r. do Porozumienia Powiatu Tatrzańskiego i Miasta Nowy Sącz z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży z autyzmem realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2015 672 2015-02-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2014 rok
2014 7370 2014-12-29 Aneks Aneks Nr 2 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 17 października 2014r. do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2014 7320 2014-12-19 Informacja Informacja Nr 1/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr 002 do 012 w Jednostce ewidencyjnej Miasto Nowy Sącz.
2014 6824 2014-11-26 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 12 listopada 2014r. do porozumienia z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim na rok 2014
2014 4491 2014-08-13 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowy Sącz
2014 4455 2014-08-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WOR.RKS.0711.05.2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie przejęcia przez miasto Nowy Sącz od gminy Podegrodzie zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2014 3545 2014-07-01 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 4/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2014r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2013 ROK
2014 1771 2014-03-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2014r. Sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2013 rok
2014 1527 2014-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia przez Powiat Gorlicki Miastu Nowy Sącz prowadzenie zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Gorlickiego
2014 1523 2014-03-13 Informacja Informacja nr 3/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 3 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2014 1455 2014-03-10 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2014 1319 2014-03-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie powierzenia przez Powiat Limanowski Miastu Nowy Sącz prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Limanowskiego
2014 1215 2014-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2014 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2014 1214 2014-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2014 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2014 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2013 7762 2013-12-20 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego nr 001 w jednostce ewidencyjnej Miasto Nowy Sącz
2013 7673 2013-12-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.1.2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Nawojowa z dnia 21 października 2013r. w sprawie przejęcia przez Miasto Nowy Sącz zadań z zakresu objęcia wychowaniem przedszkolnym, niepełnosprawnego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Nawojowa, uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola Specjalnego Nr 11, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz.
2013 4991 2013-08-06 Aneks Aneks nr 2/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lipca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza, zawartego w dniu 24 września 2012 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem - Wojewodą Małopolskim a Miastem Nowym Sączem, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Pana Ryszarda Nowaka
2013 3984 2013-06-17 Sprawozdanie Sprawozdanie nr . Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 marca 2013r. Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZA 2012 ROK
2013 2345 2013-03-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 4/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Gorlickiego
2013 2243 2013-03-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 31 grudnia 2012r. prowadzenia zadań publicznych w zakresie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na terenie Powiatu Tatrzańskiego
2013 2003 2013-03-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 31 grudnia 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, w imieniu którego działają: Bożena Jawor - Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza a Powiatem Limanowskiem reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Jan Puchała - Starosta Powiatu Limanowskiego, Franciszek Dziedzina - Wicestarosta Powiatu Limanowskiego
2013 2001 2013-03-12 Porozumienie Porozumienie nr 3/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Chełmiec z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie : PROJEKTOWANIA I BUDOWY CMENTARZA KOMUNALNEGO  ETAP I W MIEJSCOWOŚCI RDZIOSTÓW
2013 1896 2013-03-07 Informacja Informacja nr 2/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2013 1875 2013-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2013 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz
2013 1874 2013-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2013 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2013 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2013 1147 2013-02-05 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 października 2012r. Aneks do załącznika nr 1 z dnia 31 października 2012 do porozumienia z dnia 27 grudnia 2011 roku zawartego pomiędzy Miastem Nowy Sącz a Powiatem Nowosądeckim na rok 2013
2012 6842 2012-12-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OR.031.1.2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wójta Gminy Nawojowa z dnia 24 września 2012r. w sprawie przejęcia przez Miasto Nowy Sącz zadań z zakresu objęcia wychowaniem przedszkolnym niepełnosprawnego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Nawojowa, uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola Specjalnego Nr 11 dla którego organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz
2012 4965 2012-10-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr PON.843.5.2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 września 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2012 4747 2012-09-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 24 września 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowego Sącza
2012 3022 2012-06-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2012r. z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2011 rok
2012 2682 2012-06-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 marca 2011r. Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  NOWEGO SĄCZA ZA 2010 ROK
2012 2574 2012-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 maja 2012r. pomiędzy: Prezydentem Miasta Nowego Sącza a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta Nowego Sącza w sprawie powierzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla miasta Nowego Sącza prowadzenie spraw i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg powiatowych i gminnych
2012 1049 2012-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 r.  w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2012 1048 2012-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2012 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2012 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2012 1045 2012-03-12 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 lutego 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2012 479 2012-02-03 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza; Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 grudnia 2011r. Porozumienie zawarte w dniu 27 grudnia 2011 roku  pomiędzy:  Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza — Ryszarda Nowaka,  zwanym dalej „PRZEKAZUJĄCYM”  a,  Powiatem Nowosądeckim reprezentowanym przez:  1.Starostę Nowosądeckiego — Jana Golonkę;  2.Wicestarostę Nowosądeckiego — Mieczysława Kiełbasę,  zwanym dalej „PRZEJMUJĄCYM”
2011 3170 2011-07-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr PON.834.7.2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2011 1114 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2011 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2011 1115 2011-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 marca 2011r. w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2011 r. w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2011 1035 2011-03-17 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 16 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2010 1154 2010-04-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2009 rok
2010 795 2010-03-31 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Nowy Sącz
2010 592 2010-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2010 rok Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.
2010 593 2010-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2010 rok Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2010 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.