Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 348

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5869 2019-08-09 Informacja Informacja Nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 7, 8, 9, 10  jednostki ewidencyjnej Krowodrza
2019 5790 2019-08-05 Aneks Aneks Nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Skawina z siedzibą w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina reprezentowaną przez: Norberta Rzepisko – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresy Wątor zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”. w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2019 3643 2019-05-06 Aneks Aneks Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08) w sprawie: powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29, reprezentowaną przez: Krzysztofa Wójtowicza – Burmistrza Miasta i Gminy Skała zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2019 3524 2019-04-29 Aneks Aneks Nr 25 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 28 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Mogilany z siedzibą w Mogilanach, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez: Piotra Piotrowskiego – Wójta Gminy Mogilany zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 3523 2019-04-29 Aneks Aneks Nr 23 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Liszki z siedzibą w Liszkach, Liszki 230, reprezentowaną przez: Pawła Miś – Wójta Gminy Liszki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 3133 2019-04-16 Aneks Aneks Nr 11 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011) w sprawie: powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Słomniki z siedzibą w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, reprezentowaną przez: Pawła Knafel – Burmistrza Miasta i Gminy Słomniki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 3132 2019-04-16 Aneks Aneks Nr 24 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Skawina z siedzibą w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina reprezentowaną przez: Norberta Rzepisko – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresy Wątor zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 3131 2019-04-16 Aneks Aneks Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Świątniki Górne z siedzibą w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 36 reprezentowaną przez: Małgorzatę Duży – Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2019 2607 2019-04-03 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 12 marca 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, Plac Wspólnoty 1, reprezentowaną przez: Krzysztofa Wołosa – Wójta Gminy Wielka Wieś, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2019 2548 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie Nr 654/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1
2019 2368 2019-03-19 Aneks Aneks Nr 24 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, reprezentowaną przez: Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 2367 2019-03-19 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Biskupice z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 02 października 2018 roku (Nr 105/ZIKIT/2018) w sprawie: powierzenia przez Gminę Biskupice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka reprezentowaną przez: Renatę Gawlik – Wójta Gminy Biskupice zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Gminą”
2019 1895 2019-03-07 Zarządzenie Zarządzenie Nr 437/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2019 1894 2019-03-07 Zarządzenie Zarządzenie Nr 439/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2019 1755 2019-03-05 Aneks Aneks Nr 21 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Michałowice z siedzibą w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, reprezentowaną przez: Antoniego Rumian – Wójta Gminy Michałowice, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2019 1677 2019-03-04 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 13 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/242/ZDiT/4/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Iwanowice z siedzibą w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 99, reprezentowaną przez: Roberta Lisowskiego – Wójta Gminy Iwanowice zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 1676 2019-03-04 Aneks Aneks Nr 24 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Mogilany z siedzibą w Mogilanach, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez: Piotra Piotrowskiego – Wójta Gminy Mogilany zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2019 1669 2019-03-04 Aneks Aneks Nr 23 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez: Elżbietę Burtan – Wójta Gminy Zabierzów, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 1584 2019-02-26 Aneks Aneks Nr 21 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/246/ZDiT/8/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Kocmyrzów – Luborzyca z siedzibą w Kocmyrzowie - Luborzycy, Kocmyrzów Luborzyca 97, reprezentowaną przez: Marka Jamborskiego – Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 1583 2019-02-26 Aneks Aneks Nr 34 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2019 1582 2019-02-26 Aneks Aneks Nr 20 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Gminna 1 reprezentowaną przez: Szymona Łytek – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 1581 2019-02-26 Aneks Aneks Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173 / ZIKiT / 2010) w sprawie: powierzenia przez Miasto i  Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i  Gminą Niepołomice z siedzibą w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13 reprezentowaną przez: Romana Ptak – Burmistrza Miasta i  Gminy Niepołomice zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 1572 2019-02-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2019 995 2019-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2019 r. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krakowa z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku
2019 778 2019-01-22 Informacja Informacja Nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 51, 52, 53  jednostki ewidencyjnej Krowodrza
2019 777 2019-01-22 Informacja Informacja Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 5, 11, 13, 14, 16  jednostki ewidencyjnej Krowodrza
2018 8229 2018-12-07 Aneks Aneks Nr 23 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Skawina z siedzibą w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina reprezentowaną przez: Pawła Kolasa – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresy Wątor zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 8221 2018-12-07 Aneks Aneks Nr 22 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez: Elżbietę Burtan – Wójta Gminy Zabierzów, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 8220 2018-12-07 Aneks Aneks Nr 21 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez: Elżbietę Burtan – Wójta Gminy Zabierzów, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 8219 2018-12-07 Aneks Aneks Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i  Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i  Gminą Niepołomice z siedzibą w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13 reprezentowaną przez: Romana Ptak – Burmistrza Miasta i  Gminy Niepołomice zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7922 2018-11-21 Aneks Aneks Nr 23 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Mogilany z siedzibą w Mogilanach, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez: Piotra Piotrowskiego – Wójta Gminy Mogilany zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7883 2018-11-20 Aneks Aneks Nr 20 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Kocmyrzów – Luborzyca z siedzibą w Kocmyrzowie - Luborzycy, Kocmyrzów Luborzyca 97, reprezentowaną przez: Marka Jamborskiego – Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 7791 2018-11-16 Aneks Aneks Nr 23 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, reprezentowaną przez: Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7788 2018-11-16 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Gminna 1, reprezentowaną przez: Szymona Łytek – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7683 2018-11-13 Aneks Aneks Nr 19 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Gminna 1, reprezentowaną przez: Szymona Łytek – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7562 2018-11-07 Aneks Aneks Nr 33 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7561 2018-11-07 Aneks Aneks Nr 32 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 października 2018 r. w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7550 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zaproszenia dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach repatriacji
2018 7531 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zaproszenia dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach repatriacji
2018 7354 2018-10-30 Aneks Aneks Nr 22 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Liszki z siedzibą w Liszkach, Liszki 230, reprezentowaną przez: Pawła Miś – Wójta Gminy Liszki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7353 2018-10-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Biskupice z dnia 2 października 2018 r. zawarte w dniu 2 października 2018 roku, pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Miastem” a Gminą Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka reprezentowaną przez: Henryka Gawor – Wójta Gminy Biskupice zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Gminą”.
2018 7352 2018-10-30 Aneks Aneks Nr 22 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, reprezentowaną przez: Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7351 2018-10-30 Aneks Aneks Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Świątniki Górne z siedzibą w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 36 reprezentowaną przez: Witolda Słomka – Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7053 2018-10-23 Informacja Informacja Nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 października 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 21, 22 jednostki ewidencyjnej Nowa Huta oraz obrębu ewidencyjnego nr 13 jednostki ewidencyjnej Podgórze miasta Krakowa województwa małopolskiego
2018 6698 2018-10-05 Aneks Aneks Nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2018 6696 2018-10-05 Aneks Aneks Nr 20 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2018 5999 2018-09-10 Aneks Aneks Nr 19 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Kocmyrzów – Luborzyca z siedzibą w Kocmyrzowie - Luborzycy, Kocmyrzów Luborzyca 97, reprezentowaną przez: Marka Jamborskiego – Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 5422 2018-08-02 Aneks Aneks Nr 20 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez: Elżbietę Burtan – Wójta Gminy Zabierzów, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 5260 2018-07-20 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, Plac Wspólnoty 1, reprezentowaną przez: Tadeusza Wójtowicza – Wójta Gminy Wielka Wieś, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 5259 2018-07-20 Aneks Aneks Nr 19 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Liszki z siedzibą w Liszkach, Liszki 230, reprezentowaną przez: Pawła Miś – Wójta Gminy Liszki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 4538 2018-06-27 Informacja Informacja Nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 35, 36, 37  jednostki ewidencyjnej Nowa Huta miasta Krakowa województwa małopolskiego
2018 4537 2018-06-27 Informacja Informacja Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 33, 34, jednostki ewidencyjnej Nowa Huta miasta Krakowa województwa małopolskiego
2018 4431 2018-06-21 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Michałowice z siedzibą w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, reprezentowaną przez: Antoniego Rumian – Wójta Gminy Michałowice, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 3846 2018-05-24 Aneks Aneks Nr 17 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Michałowice z siedzibą w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, reprezentowaną przez: Antoniego Rumian – Wójta Gminy Michałowice, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 3844 2018-05-24 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Kocmyrzów – Luborzyca z siedzibą w Kocmyrzowie - Luborzycy, Kocmyrzów Luborzyca 97, reprezentowaną przez: Marka Jamborskiego – Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 3843 2018-05-24 Aneks Aneks Nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29, reprezentowaną przez: Tadeusza Durłak – Burmistrza Miasta i Gminy Skała zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 3343 2018-04-26 Aneks Aneks Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Świątniki Górne z siedzibą w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 36 reprezentowaną przez: Witolda Słomka – Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 3342 2018-04-26 Aneks Aneks Nr 22 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Mogilany z siedzibą w Mogilanach, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez: Piotra Piotrowskiego – Wójta Gminy Mogilany zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 2989 2018-04-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 786/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.
2018 2859 2018-04-09 Aneks Aneks Nr 29 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 2858 2018-04-09 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Liszki z siedzibą w Liszkach, Liszki 230, reprezentowaną przez: Pawła Miś – Wójta Gminy Liszki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 2190 2018-03-22 Aneks Aneks Nr 21 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2018 2185 2018-03-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 621/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2018 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2018 2184 2018-03-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 645/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2018 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2018 2138 2018-03-21 Aneks Aneks Nr 17 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Gminna 1, reprezentowaną przez: Szymona Łytek – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 2137 2018-03-21 Aneks Aneks Nr 10 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Słomniki z siedzibą w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, reprezentowaną przez: Pawła Knafel – Burmistrza Miasta i Gminy Słomniki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 2024 2018-03-16 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2018 r. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krakowa z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku
2018 1859 2018-03-12 Aneks Aneks Nr 20 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, reprezentowaną przez: Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 1858 2018-03-12 Aneks Aneks Nr 19 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zielonki z siedzibą w Zielonkach, ul. Krakowskie Przedmieście 116, reprezentowaną przez: Bogusława Króla – Wójta Gminy Zielonki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 1472 2018-03-01 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2017 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2018 1393 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 22 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Skawina z siedzibą w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina reprezentowaną przez: Pawła Kolasa – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresy Wątor zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 1392 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 19 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Rynek 1, reprezentowaną przez: Elżbietę Burtan – Wójta Gminy Zabierzów, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 1391 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 17 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Kocmyrzów – Luborzyca z siedzibą w Kocmyrzowie - Luborzycy, Kocmyrzów Luborzyca 97, reprezentowaną przez: Marka Jamborskiego – Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 1389 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, Plac Wspólnoty 1, reprezentowaną przez: Tadeusza Wójtowicza – Wójta Gminy Wielka Wieś, zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 1388 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Iwanowice z siedzibą w Iwanowicach, Iwanowice Włościańskie 99, reprezentowaną przez: Roberta Lisowskiego – Wójta Gminy Iwanowice zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 1264 2018-02-14 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków
2018 204 2018-01-09 Aneks Aneks Nr 1/2016 Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2016 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w zakresie wykonania i montażu tablic informacyjnych na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 388, będącym kwaterą Cmentarza Rakowickiego oraz na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 386, będącym kwaterą Nowego Cmentarza Podgórskiego
2017 9074 2017-12-27 Aneks Aneks Nr 28 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2017 7701 2017-11-24 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków, zmienionego aneksem nr 1/2017 z 24.08.2017 r. w zakresie wykonania i montażu tablic informacyjnych na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 388, będącym kwaterą Cmentarza Rakowickiego oraz na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 386, będącym kwaterą Nowego Cmentarza Podgórskiego
2017 7675 2017-11-24 Aneks Aneks Nr 27 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2017 7446 2017-11-17 Informacja Informacja Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 41, 42, 71, 72 jednostki ewidencyjnej Podgórze miasta Krakowa województwa małopolskiego
2017 6669 2017-10-30 Aneks Aneks Nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 5657 2017-09-07 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 13 lipca 2017 r. POMIĘDZY WÓJTEM GMINY ZIELONKI A PREZYDENTEM MIASTA KRAKOWA
2017 5441 2017-08-31 Aneks Aneks Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków w zakresie wykonania i montażu tablic informacyjnych na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 388, będącym kwaterą Cmentarza Rakowickiego oraz na cmentarzu wojennym z I wojny światowej nr 386, będącym kwaterą Nowego Cmentarza Podgórskiego
2017 4313 2017-07-03 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Liszki z siedzibą w Liszkach, Liszki 230, reprezentowaną przez: Pawła Miś – Wójta Gminy Liszki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2017 4312 2017-07-03 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Czernichów z siedzibą w Czernichowie, ul. Gminna 1 reprezentowaną przez: Szymona Łytek – Wójta Gminy Czernichów zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2017 3637 2017-05-19 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 3603 2017-05-17 Zarządzenie Zarządzenie Nr 731/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.
2017 3487 2017-05-13 Aneks Aneks Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 3486 2017-05-13 Aneks Aneks Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i  Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 3185 2017-05-08 Aneks Aneks Nr 9 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2017 r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2017 3182 2017-05-08 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 2048 2017-03-24 Aneks Aneks Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 2029 2017-03-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 613/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2017 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2017 2028 2017-03-23 Zarządzenie Zarządzenie Nr 659/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2017 1895 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 19 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1894 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 17 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1893 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1892 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1891 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1890 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1889 2017-03-14 Aneks Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1698 2017-03-06 Porozumienie Porozumienie Nr OIK/27/2016 Prezydenta Miasta Krakowa; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu mieszkańcom Powiatu Krakowskiego usług w zakresie interwencji kryzysowej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b w Krakowie
2017 1692 2017-03-06 Aneks Aneks Nr 24 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1691 2017-03-06 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1667 2017-03-03 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
2017 836 2017-01-30 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr OC-01.5510.01.02.2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku.
2017 817 2017-01-27 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 668 2017-01-24 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 7790 2016-12-16 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 6645 2016-11-22 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 6643 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków
2016 6639 2016-11-22 Aneks Aneks Nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 6253 2016-11-04 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 14 września 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 6092 2016-11-02 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 6083 2016-11-02 Aneks Aneks Nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 6082 2016-11-02 Aneks Aneks Nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5975 2016-10-25 Aneks Aneks Nr 18 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 26 września 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5974 2016-10-25 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 26 września 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5626 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5625 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5624 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5623 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 8 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5622 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 22 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5620 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 20 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 4354 2016-07-15 Umowa Umowa Nr I/994/MM/1242/16 Prezydenta Miasta Krakowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kraków realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego dotyczącego promocji Województwa poprzez zamieszczenie logo Województwa na elementach dekoracji i oznakowania miasta Krakowa w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży Kraków 2016 i przekazania dotacji celowej na realizację tego zadania
2016 3746 2016-06-28 Aneks Aneks Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3088 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 8 marca 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3087 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3086 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3085 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3084 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3083 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3039 2016-05-12 Aneks Aneks Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3038 2016-05-12 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3037 2016-05-12 Aneks Aneks Nr 17 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 8 marca 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3036 2016-05-12 Aneks Aneks Nr 18 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3035 2016-05-12 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 2142 2016-04-04 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Mogilany z siedzibą w Mogilanach, ul. Rynek 2, reprezentowaną przez: Piotra Piotrowskiego – Wójta Gminy Mogilany zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2016 2056 2016-03-30 Zarządzenie Zarządzenie Nr 578/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.
2016 1815 2016-03-17 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1814 2016-03-17 Aneks Aneks Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1810 2016-03-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2016 1802 2016-03-16 Aneks Aneks Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1801 2016-03-16 Aneks Aneks Nr 7 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1800 2016-03-16 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1799 2016-03-16 Aneks Aneks Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1767 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 575/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2016 1766 2016-03-14 Zarządzenie Zarządzenie Nr 574/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2016 1754 2016-03-14 Aneks Aneks Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa; Starosty Krakowskiego z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie powierzenia zadania publicznego polegającego na świadczeniu mieszkańcom Powiatu Krakowskiego usług w zakresie interwencji kryzysowej, przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b w Krakowie
2016 1323 2016-02-24 Informacja Informacja Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego nr 20 jednostki ewidencyjnej Nowa Huta miasta Krakowa województwa małopolskiego
2016 897 2016-02-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr OC-01.5510.01.01.2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku
2016 687 2016-01-26 Aneks Aneks Nr 20 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 686 2016-01-26 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 16 października 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 8207 2015-12-16 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 15 października 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 7285 2015-12-03 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 listopada 2015r. do Porozumienia z dnia 11 września 2015 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków
2015 7084 2015-12-01 Aneks Aneks Nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 16 października 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 7083 2015-12-01 Aneks Aneks Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 października 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29, reprezentowaną przez: Tadeusza Durłak – Burmistrza Miasta i Gminy Skała zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2015 6602 2015-11-12 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 października 2015r. informujące o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa
2015 5472 2015-09-24 Aneks Aneks Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 5501 2015-09-24 Aneks Aneks Nr 16 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 5503 2015-09-24 Aneks Aneks Nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 5410 2015-09-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 września 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków
2015 5409 2015-09-17 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 września 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kraków
2015 4966 2015-08-26 Aneks Aneks Nr 18 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 4965 2015-08-26 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 3609 2015-06-12 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 17 marca 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 3608 2015-06-12 Aneks Aneks Nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 2599 2015-04-28 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 2598 2015-04-28 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gmin Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach transportu zbiorowego
2015 2597 2015-04-28 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 2508 2015-04-23 Aneks Aneks Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia Przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 2507 2015-04-23 Aneks Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia Przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 2506 2015-04-23 Aneks Aneks Nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia Przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 2505 2015-04-23 Aneks Aneks Nr 6 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Słomniki oraz przyjęcia Przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 2283 2015-04-13 Informacja Informacja Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 marca 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego nr 16 jednostki ewidencyjnej Śródmieście miasta Krakowa województwa małopolskiego
2015 2241 2015-04-10 Zarządzenie Zarządzenie Nr 502/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2015 roku w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1
2015 1719 2015-03-26 Aneks Aneks Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 1718 2015-03-26 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 1717 2015-03-26 Aneks Aneks Nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 1716 2015-03-26 Aneks Aneks Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 1647 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie Nr 509/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2015 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2015 1646 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie Nr 508/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2015 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
2015 1596 2015-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2015 1396 2015-03-12 Aneks Aneks Nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 1395 2015-03-12 Aneks Aneks Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 1394 2015-03-12 Aneks Aneks Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu
2015 1393 2015-03-12 Aneks Aneks Nr 13 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 1392 2015-03-12 Aneks Aneks Nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 544 2015-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr OC-01.5510.02.02.2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 stycznia 2015r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2014 roku
2015 527 2015-02-03 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2015r. zmieniające porozumienie zawarte w dniu 7 sierpnia 2014 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej Kraków dotacji z rezerwy celowej budżetu Państwa „pomoc dla repatriantów”
2015 471 2015-01-29 Aneks Aneks Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w porozumieniu
2014 7210 2014-12-16 Aneks Aneks Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2014r. w sparwie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach okreslonych w porozumieniu
2014 7175 2014-12-15 Informacja Informacja Nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 października 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 1 i 4 jednostki ewidencyjnej Nowa Huta, 19, 20, 21, 22 i 23 jednostki ewidencyjnej Krowodrza oraz 90, 91 i 92 jednostki ewidencyjnej Podgórze miasta Kraków województwa małopolskiego
2014 7036 2014-12-08 Aneks Aneks Nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowegow zakresie i na zasadach określonych w porozumieniu
2014 5398 2014-10-01 Aneks Aneks Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lipca 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2014 5227 2014-09-24 Aneks Aneks Nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa; Starosty Krakowskiego z dnia 23 lipca 2014r. do porozumienia zawartego w dniu 1 marca 2000 r., zmienionego Aneksem Nr 1 z dnia 19 grudnia 2007 r. i Aneksem nr 2 z dnia 27 stycznia 2009 r.
2014 4816 2014-09-03 Aneks Aneks nr 2/2014 Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2014 4531 2014-08-14 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 28 lipca 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007)
2014 4522 2014-08-14 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007)
2014 4521 2014-08-14 Aneks Aneks nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 sierpnia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007)
2014 4520 2014-08-14 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2014 4519 2014-08-14 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 27 maja 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007)
2014 4489 2014-08-13 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2014 4428 2014-08-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie (Dz.U. Nr 229, poz. 2279) oraz ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
2014 2735 2014-05-13 Porozumienie Porozumienie nr ORB.II.031.30.2014 Prezydenta Miasta Krakowa; Starosty Krakowskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego polegającego na świadczeniu mieszkańcom Powiatu Krakowskiego usług w zakresie interwencji kryzysowej, przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b w Krakowie
2014 2405 2014-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 798/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2014 roku w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.
2014 1617 2014-03-17 Aneks Aneks nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 3 lutego 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007)
2014 1616 2014-03-17 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 23 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007)
2014 1615 2014-03-17 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 20 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007)
2014 1614 2014-03-17 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08)
2014 1607 2014-03-17 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 3 marca 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007)
2014 1606 2014-03-17 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 3 lutego 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007)
2014 1605 2014-03-17 Aneks Aneks nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173/ZIKiT/2010)
2014 1604 2014-03-17 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 24 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/242/ZDiT/4/2007)
2014 1553 2014-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2014 1526 2014-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 636/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2014 roku w domach pomocy społecznej dzialających na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2014 1525 2014-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 577/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2014 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków
2014 1318 2014-03-03 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007)
2014 1223 2014-02-27 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007)
2014 1222 2014-02-27 Aneks Aneks nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007)
2014 1221 2014-02-27 Aneks Aneks nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007)
2014 1220 2014-02-27 Aneks Aneks nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 23 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007)
2014 1219 2014-02-27 Aneks Aneks nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007)
2014 1042 2014-02-18 Aneks Aneks nr 12 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/246/ZDiT/8/2007)
2014 733 2014-02-06 Aneks Aneks nr 5 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011)
2014 686 2014-02-04 Sprawozdanie Sprawozdanie nr OC-01.5510.02.02.2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2014r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
2013 7624 2013-12-17 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011)
2013 6942 2013-11-27 Aneks Aneks nr 11 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18 października 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/246/ZDiT/8/2007)
2013 6679 2013-11-18 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 listopada 2013r. do porozumienia zawartego w Krakowie w dniu 11 maja 2010 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 283, poz. 1887)
2013 6242 2013-10-30 Aneks Aneks nr 1/2013 Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2013r. do Porozumienia z dnia 12.07.2007 r. zawartego pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Prezydenta Krakowa, Pana Jacka Majchrowskiego w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2013 4990 2013-08-06 Aneks Aneks nr 1/2013 Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2013r. do Porozumienia z dnia 12.07.2007 r. zawartego pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Kraków reprezentowaną przez Prezydenta Krakowa, Pana Jacka Majchrowskiego w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2013 4914 2013-08-05 Aneks Aneks nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2011 roku (Nr 173/ZIKiT/2010)
2013 4024 2013-06-17 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 7, 8, 10, 45, 47 i 50 jednostki ewidencyjnej Nowa Huta oraz 5, 6, 7, 8, 17, 50, 51, 52, 53 i 63 jednostki ewidencyjnej Śródmieście miasta Krakowa województwa małopolskiego.
2013 4012 2013-06-17 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2013 3356 2013-05-08 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007)
2013 3355 2013-05-08 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007)
2013 3237 2013-04-30 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/242/ZDiT/4/2007)
2013 2820 2013-04-10 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007)
2013 2819 2013-04-10 Aneks Aneks nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007)
2013 2818 2013-04-10 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007)
2013 2610 2013-04-04 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2013r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2013 2609 2013-04-04 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2013 2452 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 771/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego kosztu utrzymania mieszkańca w 2013 r. w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2013 2451 2013-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 770/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięczych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2013 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2013 1872 2013-03-06 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
2013 1846 2013-03-06 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007)
2013 1617 2013-02-26 Aneks Aneks nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007)
2013 1616 2013-02-26 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007)
2013 1615 2013-02-26 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 1 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/246/ZDiT/8/2007)
2013 1614 2013-02-26 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007)
2013 1613 2013-02-26 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 31 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007)
2013 1612 2013-02-26 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08)
2013 1611 2013-02-26 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011) w sprawie: powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2013 1364 2013-02-13 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2013 1139 2013-02-05 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2013 1050 2013-01-29 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 stycznia 2013r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 roku
2013 675 2013-01-17 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 18 października 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007)  w sprawie: powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2013 19 2013-01-03 Porozumienie Porozumienie nr W/V/200/SO/72/2012 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie współdziałania w 2012 roku Gminy Zielonki z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Krakowie
2012 7005 2012-12-11 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 5 listopada 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/246/ZDiT/8/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 6849 2012-12-10 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 października 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 6082 2012-11-16 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 29 października 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007) w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 5972 2012-11-14 Porozumienie Porozumienie nr W/V/201/SO/73/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowego Brzeska; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie współdziałania w 2012 roku Gminy Nowe Brzesko z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2012 5909 2012-11-13 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011) w sprawie powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 5199 2012-10-23 Porozumienie Porozumienie nr W/V/182/SO/64/2012 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 21 maja 2012r. w sprawie współdziałania w 2012 roku Gminy Wiśniowa z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2012 4717 2012-09-27 Porozumienie Porozumienie nr W/V/178/SO/60/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2012r. w sprawie współdziałania w 2012 roku Gminy Wieliczka z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2012 4335 2012-09-06 Porozumienie Porozumienie nr W/V/179/SO/61/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2012r. w sprawie współdziałania w 2012 roku Gminy Skawina z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2012 4336 2012-09-06 Porozumienie Porozumienie nr W/V/181/SO/63/2012 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2012r. w sprawie współdziałania w 2012 roku Gminy Słomniki z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2012 4259 2012-09-04 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 4197 2012-08-29 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173 / ZIKiT / 2010) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 4104 2012-08-24 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Krakowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków
2012 4094 2012-08-24 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 21 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007)
2012 4051 2012-08-22 Aneks Aneks nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 3783 2012-07-27 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08) w sprawie: powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3760 2012-07-27 Aneks Aneks nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 3757 2012-07-27 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Czernichów z dnia 28 marca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3755 2012-07-27 Aneks Aneks nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 3752 2012-07-27 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Liszki z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 3750 2012-07-27 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zielonki z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3749 2012-07-27 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 3748 2012-07-27 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173 / ZIKiT / 2010) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3673 2012-07-25 Aneks Aneks nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 3672 2012-07-25 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/246/ZDiT/8/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3671 2012-07-25 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Iwanowice z dnia 28 marca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/242/ZDiT/4/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 3670 2012-07-25 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011) w sprawie: powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3623 2012-07-24 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 12 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 3622 2012-07-24 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Mogilany z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007) w sprawie powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 3621 2012-07-24 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa; Wójta Gminy Michałowice z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 1436 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 772/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2012 1435 2012-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 771/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2012r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2012 1341 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 411/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
2012 1212 2012-03-20 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczacych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
2012 238 2012-01-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 3128/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.
2012 226 2012-01-18 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173 / ZIKiT / 2010) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2012 225 2012-01-18 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2011 4757 2011-10-20 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 września 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2011 4751 2011-10-20 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2011 4758 2011-10-20 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 lipca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 4760 2011-10-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 2282/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 października 2011r. w sprawie przyjęcia tekstu ogłoszenia informującego o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa
2011 4759 2011-10-20 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 września 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2011 4207 2011-09-19 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lipca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 4208 2011-09-19 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 lipca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2948 2011-07-11 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173 / ZIKiT / 2010) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2949 2011-07-11 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2811 2011-07-05 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2338 2011-05-30 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2337 2011-05-30 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2336 2011-05-30 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 maja 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2341 2011-05-30 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 maja 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/246/ZDiT/8/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2340 2011-05-30 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2339 2011-05-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 15 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2011r. zawarte w dniu 11 kwietnia 2011 roku, pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Miastem” a Miastem i Gminą Słomniki z siedzibą w Słomnikach, ul. Kościuszki 64 reprezentowaną przez: Pawła Knafel – Burmistrza Miasta i Gminy Słomniki zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Gminą”.
2011 2252 2011-05-26 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173 / ZIKiT / 2010) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 2253 2011-05-26 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 1882 2011-05-06 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 1883 2011-05-06 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 1546 2011-04-14 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 marca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/242/ZDiT/4/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 1545 2011-04-14 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 1548 2011-04-14 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań ublicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 1547 2011-04-14 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/244/ZDiT/6/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 1515 2011-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 366/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2011 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2011 1516 2011-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 367/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2011r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w 2011 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
2011 1329 2011-04-01 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
2011 1091 2011-03-18 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08) w sprawie: powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2011 1092 2011-03-18 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2011r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 5978 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie nr 14 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2010r. zawarte w dniu 8 listopada 2010 roku, pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Miastem” a Gminą Niepołomice z siedzibą w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13, reprezentowaną przez: Romana Ptaka – pełniącego obowiązki Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice zwaną w dalszej części niniejszego Porozumienia „Gminą”.
2010 5981 2010-12-21 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 5990 2010-12-21 Informacja Informacja nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 grudnia 2010r. Informacja Nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obrebów ewidencyjnych nr nr 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15 i 216 oraz 1, 145 i 146 jednostki ewidencyjnej Śródmieście miasta Krakowa województwa małopolskiego.
2010 5771 2010-12-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 3060/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad korzystania z usług przewozu komunikacją miejską w dniu 2 grudnia 2010 roku
2010 4878 2010-11-25 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 października 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 3688 2010-09-22 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych nr nr 61 oraz 59, 60, 62, 116, 118, 119 i 120 jednostki ewidencyjnej Śródmieście miasta Kraków województwo małopolskie
2010 2780 2010-08-05 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/243/ZDiT/5/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Wielka Wieś oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2781 2010-08-05 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 czerwca 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2782 2010-08-05 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/241/ZDiT/3/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Czernichów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2777 2010-08-05 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/242/ZDiT/4/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Iwanowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2778 2010-08-05 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 maja 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/245/ZDiT/7/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Mogilany oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2779 2010-08-05 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 marca 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08) w sprawie: powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2789 2010-08-05 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Liszki oraz przyjęcia przez Gminę Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2785 2010-08-05 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2786 2010-08-05 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/240/ZDiT/2/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zabierzów oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2787 2010-08-05 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/239/ZDiT/1/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Zielonki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2783 2010-08-05 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2784 2010-08-05 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 maja 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/246/ZDiT/8/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Kocmyrzów - Luborzyca oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2788 2010-08-05 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/250/ZDiT/12/2007) w sprawie: powierzenia przez Gminę Michałowice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu.
2010 2632 2010-07-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krakowa Sprawozdanie Starosty Powiatu Krakowskiego Grodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku
2010 980 2010-04-16 Zarządzenie Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad korzystania z usług przewozu komunikacją miejską w dniu 18 kwietnia 2010 roku
2010 740 2010-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr ML-03.AB.0718 –18 /10 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lutego 2010r. Dotyczy: ogłoszenia zestawienia danych dotyczący czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
2010 673 2010-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 505/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
2010 674 2010-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 506/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2010 r.