Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 1744 2017-03-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BZP.031.19.2017 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
2017 1398 2017-02-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OR.031.4.1.2017 Burmistrza Wadowic; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie realizowania przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie działań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Wadowice do Ośrodka
2017 821 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie Nr OS.814.2.1.2017 Burmistrza Miasta Trzebini; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie współpracy w zakresie udzielania schronienia osobom w stanie nietrzeźwości z tereny Gminy Trzebinia
2017 813 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.1.2017 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji zadania własnego gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie
2017 809 2017-01-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr WZ.031.16.2016 Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie
2016 2817 2016-05-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BZP.031.34.2016 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
2016 2479 2016-04-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OR 031.4.1.12016 Burmistrza Wadowic; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie realizowania przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie działań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Wadowice do Ośrodka
2016 966 2016-02-05 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.1.2016 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 5 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Oświęcim reprezentowanym przez Pana Janusza Chwieruta - Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu ul. Zaborska 2 przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Oświęcim, a Gminą Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33, reprezentowaną przez Panią Monikę Bryl - Zastępcę Prezydenta Miasta. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Jaworzna
2016 730 2016-01-27 Umowa Umowa Nr WZ.031.8.2015 Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Olszewskiego 28
2016 694 2016-01-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr WZ.031.17.2015 Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie
2016 685 2016-01-26 Porozumienie Porozumienie Nr OS.814.2.1. 2016 Burmistrza Miasta Trzebini; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 19 stycznia 2016r. Płatne dz. 851 rozdz. 85154 § 2310 kwota 54 000 zł
2016 645 2016-01-25 Umowa Umowa Nr WZ.031.5.2015 Burmistrza Miasta Chrzanowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 11 stycznia 2016r. zawarta pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna reprezentowaną przez: Zastępcę Prezydenta Miasta Jaworzna - Monikę Bryl, a Gminą Chrzanów reprezentowaną przez: Sekretarza Gminy z upoważnienia Burmistrza Miasta Chrzanowa (Zarządzenie Nr 770/2015 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 14.12.2015 r.) - Joannę Czarnotę
2015 6936 2015-11-26 Porozumienie Porozumienie Nr WOG.8141.14.26.2015 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie współpracy w zakresie udzielania schronienia w Ośrodku Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie osobom w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krzeszowice
2015 2323 2015-04-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OR 031.4.1.2015 Burmistrza Wadowic; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie współpracy w 2015 roku Gminy Wadowice z Gminą Miasta Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w stosunku do osób z terenu Gminy Wadowice doprowadzonych do Ośrodka Profilaktyki Uzależnia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych z siedziba w Jaworznie
2015 896 2015-02-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr BZP.031.27.2015 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
2014 1536 2014-03-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr BZP.031.26.2014 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 11 marca 2014r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie
2014 1084 2014-02-20 Porozumienie Porozumienie nr OR-o.031.1.2014 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Oświęcim w sprawie zlecenia przez Miasto Oświęcim, Gminie Miasta Jaworzna realizację zadania własnego gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie
2013 4144 2013-06-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wadowic; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 15 maja 2013r. w sprawie współpracy w 2013 roku gminy Wadowice z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w stosunku do osób z terenu Gminy Wadowice doprowadzonych do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie
2013 3862 2013-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 272.59.2013 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 4 stycznia 2013r. Pana Janusza Chwieruta - Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim  przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Oświęcim,  a  Miastem Jaworzno z siedzibą w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33, - zwanym dalej „Zleceniobiorcą” reprezentowanym przez:  Pana Dariusza Starzyckiego - I Zastępcę Prezydenta Miasta Jaworzno  przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Jaworzno.
2013 2004 2013-03-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WZ.031.27.2012 Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie zawarte pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna reprezentowaną przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Dariusza Starzyckiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa znak: OR.OK-0113/113/1/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. a Gminą Chełmek reprezentowaną przez: Burmistrza - Andrzeja Saternusa
2013 1601 2013-02-25 Porozumienie Porozumienie nr BZP.031.27.2013 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie