Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 27

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2948 2019-04-12 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 kwietnia 2019 r. do porozumienia międzygminnego Nr ON.II.031.5.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
2019 702 2019-01-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.5.2019 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Bielsko-Biała przez Gminę Kęty zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom
2018 9138 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.83.2018 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 grudnia 2018 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2018 8799 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.70.2018 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 grudnia 2018 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2018 669 2018-01-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.11.2018 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Bielsko-Biała przez Gminę Kęty zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom
2018 668 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.88.2017 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 grudnia 2017 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego – Parafia w Białej
2018 270 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.92.2017 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 grudnia 2017 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2017 8869 2017-12-15 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.84.2017 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2017 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2017 8868 2017-12-15 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.83.2017 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2017 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej Zboru Bielsko-Biała
2017 226 2017-01-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.2.2017 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Bielsko-Biała przez Gminę Kęty zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom
2017 174 2017-01-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.4.2017 Burmistrza Brzeszcz; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Brzeszcze
2016 8031 2016-12-30 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.78.2016 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 grudnia 2016r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2016 1619 2016-03-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.25.2016 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 1 marca 2016r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Bielsko-Biała przez Gminę Kęty zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom
2016 406 2016-01-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.2.2016 Burmistrza Brzeszcz; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie realizacji zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Brzeszcze przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48
2015 6916 2015-11-25 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.106.2015 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 listopada 2015r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2015 2322 2015-04-14 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.58.2015 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 8 kwietnia 2015r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej
2015 1715 2015-03-26 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.44.2015 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 marca 2015r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego – Parafia w Białej
2014 1891 2014-04-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej dotyczące prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Parafii w Białej zawarte w dniu 28 marca 2014 r. pomiędzy Miastem na prawach powiatu Bielskiem-Białą
2013 1361 2013-02-13 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie rozwiązania POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR ESS-II-1.031.2.4.2011  zawartego w dniu 29 czerwca 2011r.  w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Kęty w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Kęty doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2013 1055 2013-01-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 7/2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Wieprz z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie współdziałania Gminy Bielsko-Biała z Gminą Wieprz w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wieprz doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w 2012 roku
2013 584 2013-01-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Lanckorona z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie rozwiązania POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR OR.031.1.2011  zawartego w dniu 25 lipca 2011r.  w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Lanckorona w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Lanckorona doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2013 390 2013-01-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie rozwiązania POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR 1/2011  zawartego w dniu 4 sierpnia 2011r.  w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Stryszawa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Stryszawa doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2012 7664 2012-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Tomice z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie rozwiązania POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR ROR.031-1/2011  zawartego w dniu 1 czerwca 2011r.  w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Tomice w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Tomice doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2012 7631 2012-12-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie rozwiązania POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR 14/2011  zawartego w dniu 6 czerwca 2011r.  w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Andrychów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Andrychów doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2012 5020 2012-10-12 Aneks Aneks nr 1/2012 Burmistrza Andrychowa; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 września 2012r. do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR 14/2011  zawartego w dniu 6 czerwca 2011 roku  w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Andrychów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Andrychów doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2012 4778 2012-10-01 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 26 września 2012r. w sprawie rozwiązania porozumienia międzygminnego nr OR 031.1.2011 zawartego w dniu 1 sierpnia 2011 r. w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Brzeźnica w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Brzeźnica doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2011 4353 2011-09-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 62/FN/2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Mucharz z dnia 5 września 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Mucharz w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Mucharz doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej