Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 6810 2011-12-15 Uchwała Uchwała Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/96/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w części obejmującej postanowienie paragrafu 1 pkt 2 lit d uchwały
2011 3598 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr KI-411/318/11 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011r. stwierdza się nieważność paragrafu 3 Uchwały Nr 56/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
2011 3599 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr KI-411/317/11 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011r. stwierdza się nieważność przepisu paragrafu 3 Uchwały Nr 55/VII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat, zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego odo osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 157 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr KI-411/317/09 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII/250/09 Rady Gminy Siepraw z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Siepraw
2010 156 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr KI - 411/1/2010 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LXXXVIII/1168/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXXX/1057/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowści wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków
2010 128 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr KI-43-050/92/09 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały XXXIII/328/09 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 107 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/320/09 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIX/301/09 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2010 108 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/321/09 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXIX/312/09 Rady Gminy Oświęcim z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i przedszkoli publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Oświęcim przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie
2010 109 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr KI-411/323/09 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLIX/345/2009 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej