Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 4

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6621 2019-09-17 Wyrok Wyrok Nr I OSK 62/17 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ze skargi M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna w B. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 17 grudnia 2008 r, Nr LX/772/08 w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa Nr XV/99/03 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków
2014 3437 2014-06-30 Wyrok Wyrok nr II OSK 2968/13 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ze skargi kasacyjnej Z. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. akt III SA/Kr 505/13 w sprawie ze skargi Z. S. na uchwałę Rady Miasta Zakopane z dnia 21 marca 2013 r. nr XXXVIII/500/2013 w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
2013 7662 2013-12-17 Wyrok Wyrok nr II SA/Kr 1626/12 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie ze skargi R. G. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. Nr CXV/1554/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec- Wschód”
2013 7440 2013-12-13 Wyrok Wyrok nr I OSK 456/13 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ze skargi kasacyjnej Wojewody Małopolskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 października 2012 r. sygn. akt III SA/Kr 1268/11 w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 8 listopada 2010 r. nr XLI/312/10 w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Wadowicki