Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 52

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5684 2019-07-26 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie realizacji zadania związanego ze wspieraniem na obszarze województwa małopolskiego doskonalenia zawodowego nauczycieli
2019 4524 2019-06-12 Aneks Aneks Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. do Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2019 3705 2019-05-07 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2019 2827 2019-04-09 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie realizacji wykonanie zadania związanego z finansowaniem i dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego
2019 1508 2019-02-21 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania całości zadania związanego z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2019 787 2019-01-23 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie realizacji zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2018 8899 2018-12-20 Aneks Aneks Nr 1 Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. do porozumienia zawartego w dniu 1 lutego 2018 r. w Krakowie w sprawie powierzenia wykonania całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2018 3405 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2018 3209 2018-04-17 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie finansowania i dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego
2018 1920 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania całości zadania związanego z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2018 978 2018-02-05 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2017 9178 2017-12-29 Aneks Aneks Nr 2 Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. do porozumienia zawartego w dniu 16 lutego 2017 r. w Krakowie w sprawie powierzenia wykonania całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2017 5456 2017-08-31 Aneks Aneks Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia wykonywania całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2017 2915 2017-04-20 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania do realizacji wykonania całości zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2017 2187 2017-03-30 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zlecaniu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom wybranym przez Kuratora w trybie otwartego konkursu ofert, określonego ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), zorganizowania w roku 2017 kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w okresie ferii letnich
2017 2186 2017-03-30 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykonania całości zadania związanego z udzieleniem gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
2017 2185 2017-03-30 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2017 1283 2017-02-17 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2016 7970 2016-12-27 Aneks Aneks Nr 1 Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 grudnia 2016r. do porozumienia zawartego w dniu 30 marca 2016 roku w Krakowie w sprawie powierzenia wykonania całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2016 3518 2016-06-10 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 7 czerwca 2016r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty
2016 2818 2016-05-05 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2016 2476 2016-04-13 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2016 2475 2016-04-13 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z udzieleniem gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
2016 2474 2016-04-13 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegające na zlecaniu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom wybranym przez Kuratora w trybie otwartego konkursu ofert, określonego ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239), zorganizowania w roku 2016 kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w okresie ferii letnich
2016 2072 2016-03-31 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 marca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2015 6443 2015-11-06 Aneks Aneks Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 listopada 2015r. do porozumienia zawartego w dniu 19 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia zadania polegającego na realizacji w województwie małopolskim Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
2015 5073 2015-09-01 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
2015 2373 2015-04-15 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2015 2059 2015-04-07 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2015 2058 2015-04-07 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegające na zlecaniu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom wybranym przez Kuratora w trybie otwartego konkursu ofert, określonego ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.), zorganizowania w roku 2015 kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w okresie ferii letnich
2015 1045 2015-02-27 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie realizacji wykonania w całosci zadania zwiazanego z udzieleniem gminom dotacji celowej z budżetu panstwa na dofinansowanie zadan w zakresie wychowania przedszkolnego
2015 849 2015-02-17 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2014 7184 2014-12-16 Aneks Aneks Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia wykonania całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2014 4225 2014-08-01 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie realizacji wykonania w całości zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
2014 2425 2014-04-24 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania całości zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2014 2420 2014-04-24 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie zlecenia zadania z zakresu administracji rządowej
2014 1511 2014-03-12 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 marca 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji i wykonania w całości zadania związanego z udzieleniem gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
2014 978 2014-02-14 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty do realizacji całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2013 7594 2013-12-16 Aneks Aneks Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2013r. w sprawie powierzenia wykonania całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2013 6257 2013-10-31 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2013r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty w sprawie przyjęcia do realizacji przez Małopolskiego Kuratora Oświaty całości zadania związanego ze sfinansowaniem jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w 2013 r.,
2013 5605 2013-09-23 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 września 2013r. w sprawie przyjęcia do realizacji wykonania w całości zadania związanego z udzieleniem gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
2013 3723 2013-05-28 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zlecenia zadania z zakresu administracji rządowej.
2013 3238 2013-04-30 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2013 2110 2013-03-14 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 marca 2013r. realizacji wykonanie w całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2012 7117 2012-12-12 Aneks Aneks Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 15 marca 2012 roku w Krakowie w sprawie powierzenia wykonania w całości zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2012 5569 2012-11-06 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 października 2012r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty
2012 4591 2012-09-19 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2012r. w sprawie realizacji zadania związanego ze sfinansowaniem prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli
2012 1886 2012-04-30 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zlecenia zadania z zakresu administracji rządowej
2012 1885 2012-04-30 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawiezadania związanego z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
2012 1823 2012-04-25 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zlecenia zadania z zakresu administracji rządowej
2010 850 2010-04-08 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 marca 2010r. Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty zadania związanego z dofinansowaniem pracodawcom kosztów Kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy
2010 785 2010-03-31 Porozumienie Porozumienie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2010r. z dnia 23 marca 2010 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Małopolskim Kuratorem Oświaty w sprawie zlecenia zadania z zakresu administracji rządowej