Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4409 2019-06-07 Porozumienie Porozumienie Nr 20.2019 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 3751 2019-05-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr F.3035.1.2019.SM Burmistrza Tuchowa z dnia 18 marca 2019 r. z wykonania budżetu gminy za rok 2018
2018 2966 2018-04-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr F.3035.1.2018.SM Burmistrza Tuchowa z dnia 26 marca 2018 r. z wykonania budżetu gminy za rok 2017
2018 1384 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 24.04.2017 r., Nr X/28/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Tuchów wykonania zadania pn. „Budowa chodników w ciągu DW 977 o łącznej dł. 460 mb w m. Dąbrówka Tuchowska, Tuchów”
2017 6501 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/28/TK/17 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Tuchów zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu DW 977 o łącznej dł. 460 mb w m. Dąbrówka Tuchowska, Tuchów"
2017 4289 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Nr 22.2017 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie remontu chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2017 4288 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Nr 21.2017 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2017 3751 2017-05-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr F.3035.1.2017.SM Burmistrza Tuchowa z dnia 28 marca 2017 r. z wykonania budżetu gminy Tuchów za rok 2016
2016 4467 2016-07-25 Porozumienie Porozumienie Nr 13.2016 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 7 lipca 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 3655 2015-06-15 Porozumienie Porozumienie Nr 16.2015 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 6535 2014-11-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Tuchowa; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Henryka Słomkę - Narożańskiego przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, zwaną dalej "Miastem", a Gminą Tuchów reprezentowaną przez Burmistrza Tuchowa Pana Mariusza Rysia przy udziale Skarbnika Gminy Pani Magdaleny Marszałek, zwaną dalej "Gminą"
2014 5401 2014-10-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Tuchowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 5265 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Tuchowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2014r. w sprawie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Tuchów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 977 o łącznej długości 801 mb w miejscowościach Tuchów, Siedliska”
2014 306 2014-01-16 Porozumienie Porozumienie nr RP.041.16.2013 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pod nazwą „Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego w Tuchowie – Etap I”.
2013 6714 2013-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Burmistrza Tuchowa; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla 17 uczniów pobierajacych nauke w szkołach prowadzonych przez Gmine Miasta Tarnowa i Gmine Tuchów (16 uczniów z Gminy Miasta Tarnowa, 1 uczen z Gminy Tuchów)
2013 5867 2013-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 7.2013 Burmistrza Tuchowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1385K relacji Jasło - Ryglice -Tuchów w miejscowości Tuchów oraz budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa w miejscowości Lubaszowa
2013 5583 2013-09-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ryglic; Burmistrza Tuchowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia przez Gminę Tuchów Gminie Ryglice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawarte w dniu 26 czerwca 2013 r.
2013 5050 2013-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Tuchowa; Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lipca 2013r. w sprawie wyrażania zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę z dniem 1 września 2013 r. szkoły muzycznej I stopnia w Tuchowie
2013 1037 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Tuchowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Tuchów wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Budowa chodników w ciągu DW 977 o łącznej długości ok. 800 mb w m. Tuchów, Dąbrówka Tuchowska”
2013 577 2013-01-15 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Burmistrza Tuchowa; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 listopada 2012r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Gminą Tuchów reprezentowaną przez Burmistrza Tuchowa Pana Mariusza Rysia przy udziale Kierownika Referatu Finansowego Pani Marii Czekaj
2010 1561 2010-05-19 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 54/10 Burmistrza Tuchowa z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2009 rok.