Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 24

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5500 2019-07-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Stary Sącz reprezentowaną przez: Burmistrza Starego Sącza - Pana Jacka Lelka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stary Sącz - Pani Bogumiły Klimczak
2019 3892 2019-05-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr: 54/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego "Stawy" w Starym Sączu
2018 6770 2018-10-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Stary Sącz w ramach repatriacji
2018 4455 2018-06-22 Zarządzenie porządkowe Zarządzenie porządkowe Nr 152/2018 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nakazu zamknięcia stadionu LKS Barcziczanka w Barcicach.
2018 4362 2018-06-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ryszarda Nowaka a Gminą Stary Sącz reprezentowaną przez: Burmistrza Starego Sącza - Pana Jacka Lelka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stary Sącz Pani Bogumiły Klimczak
2017 5196 2017-08-08 Aneks Aneks Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lipca 2017 r. do POROZUMIENIA zawartego w dniu 3.04.2017 r. pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowany przez: Zastępcę Prezydenta - Jerzego Gwiżdża a Gminą Stary Sącz reprezentowaną przez: Burmistrza Starego Sącza - Jacka Lelka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bogumiły Klimczak
2017 4294 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 3 kwietnia 2017 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Gminą Stary Sącz reprezentowaną przez: Burmistrza Starego Sącza - Jacka Lelka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bogumily Klimczak
2017 3126 2017-04-28 Zarządzenie Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego "Stawy" w Starym Sączu
2017 2183 2017-03-30 Zestawienie Zestawienie Nr 1/2017 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Stary Sącz
2016 2529 2016-04-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Stary Sącz znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy
2016 2528 2016-04-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Stary Sącz i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 2162 2016-04-04 Zarządzenie Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 marca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Zespołu Rekreacyjnego Parku Wodnego "Stawy" w Starym Sączu
2016 2007 2016-03-25 Wykaz Wykaz Nr MZGK/1/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 22 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych
2016 1252 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 26/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 137/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad udostępniania do amatorskiego połowu ryb "Dużego Stawu" w widłach Dunajca i Popradu.
2016 1251 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Starego Sącza z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 61/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad udostępniania do amatorskiego połowu ryb "Górnych Stawów" w widłach Dunajca i Popradu
2016 234 2016-01-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2015r. w sprawie powierzenia do wykonania w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2015 r. zadania w zakresie udzielania schronienia w hostelu prowadzonym przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu dla mieszkańców Gminy Stary Sącz znajdujących się w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz ofiar przemocy.
2016 143 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Starego Sącza; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Stary Sącz dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.04. 2015 r. do 31. 12. 2015 r.
2015 2085 2015-04-08 Zarządzenie Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania do amatorskiego połowu ryb „Górnych Stawów” w widłach Dunajca i Popradu
2015 1642 2015-03-24 Zestawienie Zestawienie Nr 1/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 19 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Stary Sącz
2014 6216 2014-11-07 Zarządzenie Zarządzenie Nr 295/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Lodowiska na Rynku w Starym Sączu
2014 4099 2014-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania do amatorskiego połowu ryb “Dużego Stawu” w widłach Dunajca i Popradu
2014 1917 2014-04-02 Zestawienie Zestawienie nr 1/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 28 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Stary Sącz
2012 4417 2012-09-11 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Starego Sącza z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie Stawki czynszu za 1 m2 pow. użytkowej
2011 1468 2011-04-08 Informacja Informacja nr 1/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 25 marca 2011r. w sprawie stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej