Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 34

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3967 2019-05-16 Zarządzenie Zarządzenie Nr 68/19 Burmistrza Ryglic z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2018 rok.
2019 3432 2019-04-25 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. do Porozumienia Nr 7.2019 w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2019 3431 2019-04-25 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. do Porozumienia Nr 6.2019 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 1752 2019-03-05 Porozumienie Porozumienie Nr 6.2019 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ryglice w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2019 1751 2019-03-05 Porozumienie Porozumienie Nr 7.2019 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 lutego 2019 r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ryglice w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2019 1095 2019-02-07 Aneks Aneks Nr 3.2019 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. do porozumienia nr 2.2015 zawartego w dniu 28 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Ryglicach
2019 867 2019-01-29 Aneks Aneks Nr 14.2019 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. do porozumienia zawartego w dniu 1 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Lubczy
2018 4859 2018-07-09 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. do Porozumienia Nr 5.2018 z dnia 26 lutego 2018 roku
2018 4858 2018-07-09 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. do Porozumienia Nr 4.2018 z dnia 26 lutego 2018 roku
2018 3383 2018-04-27 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r. do porozumienia Nr 5.2018 z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2018 1481 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Nr 5.2018 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 lutego 2018 r. Powiatu Tarnowskiego i gminy ryglice w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2018 1480 2018-03-01 Porozumienie Porozumienie Nr 4.2018 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 26 lutego 2018 r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ryglice w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2017 8527 2017-12-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Ryglic; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa wykonywania zadania własnego Gminy Ryglice w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2017 5389 2017-08-29 Porozumienie Porozumienie Nr 30.2017 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2017 4179 2017-06-26 Porozumienie Porozumienie Nr 19.2017 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2017 2399 2017-04-04 Aneks Aneks Nr 2.2017 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 31 marca 2017 r. do porozumienia Nr 2 2.2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego
2016 4944 2016-09-01 Porozumienie Porozumienie Nr 25.2016 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłu dróg powiatowych
2015 8292 2015-12-17 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ryglic; Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ryglice
2015 4723 2015-07-31 Porozumienie Porozumienie Nr 23.2015 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 685 2015-02-10 Porozumienie Porozumienie Nr 2.2015 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego
2014 5299 2014-09-26 Aneks Aneks Burmistrza Ryglic; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 września 2014r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ryglice
2014 5298 2014-09-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 591/14 Burmistrza Ryglic z dnia 28 marca 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2013 roku.
2014 4878 2014-09-05 Aneks Aneks Nr 1/2014 Burmistrza Ryglic; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 września 2014r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczacych utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujacych sie na terenie Gminy Ryglice
2014 3942 2014-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 15.2014 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2013 7215 2013-12-10 Aneks Aneks Burmistrza Ryglic; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ryglice
2013 6001 2013-10-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ryglic z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skrzyszów Gminie Ryglice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawarte w dniu 28.06.2013 r. pomiędzy:
2013 5583 2013-09-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ryglic; Burmistrza Tuchowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia przez Gminę Tuchów Gminie Ryglice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawarte w dniu 26 czerwca 2013 r.
2013 5382 2013-09-04 Aneks Aneks nr 2/2013 Burmistrza Ryglic; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ryglice, zawartego w dniu 24 sierpnia 2012 r. pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Ryglice, reprezentowaną przez Burmistrza Ryglic, Panią Teresę Połoską
2013 5048 2013-08-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Ryglic z dnia 27 marca 2013r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2012 rok
2013 4997 2013-08-06 Porozumienie Porozumienie nr 28.2013 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1357K relacji Tarnów - Ryglice - Żurowa - Ołpiny w miejscowości Ryglice
2013 4054 2013-06-18 Aneks Aneks Burmistrza Ryglic; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 czerwca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Ryglice, zawartego w dniu 24 sierpnia 2012 r.
2012 4054 2012-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 8.2012 Burmistrza Ryglic; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1381K relacji Tuchów - Zalasowa - Lubcza -Dęborzyn w miejscowości Lubcza
2012 3756 2012-07-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 237/12 Burmistrza Ryglic z dnia 23 marca 2012r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2011 rok
2011 3713 2011-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/11 Burmistrza Ryglic z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryglice za 2010 rok.