Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6699 2019-09-19 Porozumienie Porozumienie Nr 30.2019 Burmistrza Radłowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 września 2019 r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Radłów w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2018 5262 2018-07-20 Porozumienie Porozumienie Nr 23.2018 Burmistrza Radłowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie remontu chodników wzdłuż drogi powiatowej
2018 5261 2018-07-20 Porozumienie Porozumienie Nr 22.2018 Burmistrza Radłowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2018 348 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Radłowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 12.09.2017 r., Nr X/126/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Radłów wykonania zadania p.n.: „Wykonanie przejść dla pieszych w ciągu DW 975 odc. 080 km 1+300 w m. Radłów odc. 090 km 2+400 w m. Niwka oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu DW 975 odc. 090 km 1+820 w m. Niwka”
2017 7923 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/126/ZDW/17 Burmistrza Radłowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Radłów zadania pn.„Wykonanie przejść dla pieszych w ciągu DW 975 odc. 080 km 1+300 w m. Radłów odc. 090 km 2+400 w m. Niwka oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu DW 975 odc. 090 km 1+820 w m. Niwka”
2017 4601 2017-07-07 Porozumienie Porozumienie Nr 27.2017 Burmistrza Radłowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2017 864 2017-01-31 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Radłów
2016 5695 2016-10-10 Porozumienie Porozumienie Nr 32.2016 Burmistrza Radłowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2015 6073 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 33.2015 Burmistrza Radłowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 5 października 2015r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 5264 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radłów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa prawostronnego chodnika w ciągu DW 964 odc. 570 od km 1+644,00 do km 2+062,2 oraz od km 2+188,10 do km 2+379,91 wraz ze zjazdami oraz budową odwonienia w m. Zabawa, gmina Radłów”
2014 4453 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie nr 17.2014 Burmistrza Radłowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2013 6099 2013-10-22 Porozumienie Porozumienie nr 37.2013 Burmistrza Radłowa; Starosty Tarnowskiego z dnia 15 października 2013r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1340K relacji Mokrzyska- Radłów - Łęg Tarnowski w miejscowości Radłów /ul. Brzeska/
2013 6090 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radłów wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 975 polegająca na budowie chodnika wraz z budową rowu krytego w kilometrażu: odc. ref. 060 w km 2+857,30 do odc. 070 km 0+230 na części działek nr 112/6, 169, 929/1, 930, 651, 652, 653/3,112/2,653/1,186/1,488/2 w m. Radłów”
2013 4055 2013-06-18 Aneks Aneks Burmistrza Radłowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 czerwca 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Radłów, zawartego w dniu 7 sierpnia 2007 r.
2013 1035 2013-01-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radłów wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Wykonanie chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy DW 975 w m. Niwka, Gmina Radłów odc. 090 km 2+435 do km 3+170”
2012 5161 2012-10-22 Porozumienie Porozumienie nr 20.2012 Burmistrza Radłowa; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 4 października 2012r. w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1338K relacji Jadowniki - Wał Ruda - Radłów w miejscowości Radłów.
2012 4587 2012-09-19 Aneks Aneks nr 2/2012 Burmistrza Radłowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 września 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Radłów, zawartego w dniu 7 sierpnia 2007 r, pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Radłów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Radłów, Pana Zbigniewa Kowalskiego
2011 4183 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę i Miasto Radłów zadania własnego Gminy Powierzającego zadania z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego somu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2011 4184 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę i Miasto Radłów zadania własnego Gminy Powierzającego zadanie z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2011 4185 2011-09-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Radłowa z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę i Miasto Radłów zadania Gminy Powierzającego zadanie z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi