Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 8616 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr X/73/TK/17 Burmistrza Miechowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miechów zadania pn. "Budowa obustronnych peronów komunikacji publicznej w ciągu DW 783 ul. Racławickiej w Miechowie odc. 340 km 0+675- 0+700 strona lewa (kierunek Miechów) odc. 340 km 0 + 740 - 0+765 strona prawa (kierunek Skalbmierz)”
2017 8615 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr X/74/TK/17 Burmistrza Miechowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miechów zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 783 w m. Miechów ul. Racławicka na odc. 340 km 0+314,40-0+485,6 w zakresie budowy chodnika, remontu istniejących zjazdów, zatoki autobusowej w pasie drogi wojewódzkiej na dz. ew. nr 1358/2 obręb Miechów, jednostka ewidencyjna Miechów -kontynuacja”
2015 4874 2015-08-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miechowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miechów
2015 4784 2015-08-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miechowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miechów
2013 4173 2013-06-25 Aneks Aneks Burmistrza Miechowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miechów, zawartego w dniu 19 czerwca 2009 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim a Gminą Miechów, reprezentowaną przez Burmistrza Miechowa, Pana Krzysztofa Świerczka
2012 1305 2012-03-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Miechowa; Wójta Gminy Słaboszów z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słaboszów, Gminie i Miastu Miechów, realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Słaboszów, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miechowie ul. Szpitalna 1 oraz ustalenia zasad kierowania mieszkańców Gminy Słaboszów do tej placówki.