Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 27

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5855 2019-08-09 Porozumienie Porozumienie Nr V/53/KZ/1879/19 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Zakliczyn realizacji zadania własnego Województwa Małopolskiego pn. „Dożynki Województwa Małopolskiego 2019"
2019 4252 2019-06-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Zakliczyn
2019 4249 2019-06-03 Aneks Aneks Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w zakresie remontu cmentarzy wojennych z I wojny światowej nr 293 i 294
2019 4140 2019-05-27 Porozumienie Porozumienie Nr 21.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych
2018 8086 2018-12-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Zakliczyn
2018 7549 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 2018 r. zmieniające porozumienie zawarte 25 czerwca 2018 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Zakliczyn w sprawie udzielenia Gminie Zakliczyn dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa „pomoc dla repatriantów”
2018 4514 2018-06-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Wojewody Małopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Zakliczyn w ramach repatriacji
2018 3803 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr 19.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2018 343 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. do porozumienia z dnia 20.04.2017 r., Nr X/27/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa odc. 240 prawostronnego w km 0+003,7 - 0+336,20 oraz lewostronnego km 0+284,8 - 0+336,2 na działkach nr 5/2 w m. Borowa i nr 19/2 w m. Paleśnica gm. Zakliczyn”
2018 335 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. do porozumienia z dnia 26.04.2017 r., Nr X/29/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania p.n.: Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu DW 980 Jurków - Biecz odc. 050 km 0+851,4 do 1+872,3 na działkach nr 390, 394, 398 w m. Lusławice oraz nr 28, 120, 191w m. Faściszowa i nr 12, 23/1, 37 w m. Kończyska - etap II”
2017 7594 2017-11-22 Porozumienie Porozumienie Nr 36.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia przez Burmistrza w zarząd odcinka drogi powiatowej w zakresie budowy prawostronnej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1410K relacji Zdonia – Czchów – Iwkowa dz. nr 764 w Zakliczynie – od dz. nr 742/6 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 975 do dz. nr 706/1 (km roboczy od 0+000 do 0+747) z odwodnieniem kanalizacją deszczową pod ścieżką
2017 6503 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/29/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Zakliczyn zadania pn.„Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu DW 980 Jurków - Biecz odc. 050 km 0+851,4 do 1+872,3 na działkach nr 390, 394, 398 w m. Lusławice oraz nr 28, 120, 191 w m. Faściszowa i nr 12, 23/1, 37 w m. Kończyska - etap II”
2017 6502 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/27/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Zakliczyn zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa odc. 240 prawostronnego w km 0+003,7 - 0+336,20 oraz lewostronnego km 0+284,8 - 0+336,2 na działkach nr 5/2 w m. Borowa i nr 19/2 w m. Paleśnica gm. Zakliczyn”
2017 5490 2017-09-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego dla osób z terenu Powiatu Tarnowskiego, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym
2017 4152 2017-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 25.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2017 3405 2017-05-10 Porozumienie Porozumienie Nr 9.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Nr 1408K relacji Zakliczyn – Stróże stanowiącej część działki nr 229, na długości ok. 530 mb, począwszy od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 975 (rondo w Zakliczynie) przez Rynek w Zakliczynie
2016 4826 2016-08-19 Porozumienie Porozumienie Nr 22.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2016 1495 2016-03-04 Uchwała Uchwała Nr XVII/124/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zakliczyn narok 2016
2014 5266 2014-09-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2014r. w sprawie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika dla pieszych ze ścieżką rowerową - prawostronnego, przy DW 975 relacji Dąbrowa Tarnowską - Dąbrowa, ul. Sobieskiego w m. Zakliczyn odc. 210 od ronda do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego z przebudową zjazdów i wykonaniem kanalizacji deszczowej”
2014 5228 2014-09-24 Porozumienie Porozumienie Nr 22.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 2 września 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2013 6093 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika przy DW 980 relacji Jurków - Biecz odc. 020 km 5+710,00 - 5+763,00 , odc.030 km 0+000,00 - 0+358,00 w m. Melsztyn - etap II”
2013 6092 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 980 relacji Jurków - Biecz w miejscowości Faściszowa w km 2+520,00 - 2+600 odcinek 050 i w km 0+000 - 0+160 odcinek 060 wraz z przejściem dla pieszych, budową kanalizacji deszczowej wzdłuż chodnika”
2013 6091 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 maja 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Zakliczyn wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika prawostronnego przy DW 975 relacji Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa odc. 240 od sklepu do skrzyżowania z drogą gminną Paleśnica -Dzierżaniny K203340”
2013 5880 2013-10-08 Porozumienie Porozumienie nr 25.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z dnia 11 czerwca 2013r. w sprawie zadania pn: Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach: Stróże (wzdłuż drogi nr 1410), Zakliczyn ul. Ruchu Oporu (wzdłuż drogi nr 1410K) oraz przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Zakliczynie (wzdłuż drogi nr 1408K)
2012 4592 2012-09-19 Porozumienie Porozumienie nr 21.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1408K relacji Zakliczyn - Stróże w miejscowości Zakliczyn.
2012 4106 2012-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 18.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie rozwiązania porozumienia nr 6.2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1408K relacji Zakliczyn - Stróże w miejscowości Zakliczyn
2012 3322 2012-07-12 Porozumienie Porozumienie nr 6.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn; Starosty Tarnowskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie remontu chodnkia w ciągu drogi powiatowej nr 1408K relacji Zakliczyn - Stróże w miejscowości Zakliczyn.