Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 19

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 8027 2018-11-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Wojewody Małopolskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zaproszenia rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Wolbrom w ramach repatriacji
2018 5387 2018-08-01 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Dłużec Gmina Wolbrom
2018 3845 2018-05-24 Aneks Aneks Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Starosty Olkuskiego z dnia 21 maja 2018 r. do Porozumienia z dnia 3.06.2002 r. w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty z zakresu geodezji i kartografii zawarty w Starostwie Powiatowym w Olkuszu pomiędzy Panem Pawłem Piasnym - Starostą Olkuskim wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, zwanym w dalszej części porozumienia „Starostą”, a Panem Adamem Zielnikiem – Burmistrzem Miasta i Gminy Wolbrom, zwanym w dalszej części porozumienia „Burmistrzem”
2018 1386 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 27.02.2017 r., Nr X/15/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Wolbrom wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w m. Zarzecze wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 783-etap II”
2018 580 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 27.02.2017 r., Nr X/14/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Wolbrom wykonania zadania p.n.: „Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 794 w m. Chełm kolonia Grabie”
2017 8121 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przejęcia ograniczonego zarządzania nad odcinkami dróg powiatowych nr 1095K, 1120K, 1126K, 1153K
2017 7544 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/15/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Wolbrom zadania pn. "Budowa chodników w m. Zarzecze wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 783 - etap II"
2017 7543 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/14/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Wolbrom zadania pn. "Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 794 w m. Chełm Kolonia Grabie".
2017 4654 2017-07-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Wolbrom za rok 2016
2016 4657 2016-08-04 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 29 marca 2016r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Wolbrom za rok 2015
2015 6925 2015-11-25 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 19 października 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Gminy Wolbrom
2015 5411 2015-09-17 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 19 maja 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Kolonia Wymysłów, Lgota Wielka, Wierzchowisko, Budzyń Gminy Wolbrom.
2015 5105 2015-09-04 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Brzozówka, Gołaczewy, Zasępiec Gminy Wolbrom
2015 4669 2015-07-29 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom; Starosty Olkuskiego z dnia 23 lipca 2015r. do Porozumienia z dnia 03.06.2002 w sprawie powierzenia zadań i kompetencji Starosty z zakresu geodezji i kartografii  zawarty w Starostwie Powiatowym w Olkuszu pomiędzy Panem Pawłem Piasnym - Starostą Olkuskim wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, zwanym w dalszej części porozumienia „Starostą”, a Panem Adamem Zielnikiem – Burmistrzem Miasta i Gminy Wolbrom, zwanym w dalszej części porozumienia „Burmistrzem”
2014 2880 2014-05-23 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Sulisławice, Boża Wola, Miechówka , Podlesice II, Łobzów położonych w Gminie Wolbrom
2013 4684 2013-07-23 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Jeżówka położonym w Gminie Wolbrom
2012 2514 2012-05-21 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych
2010 5504 2010-12-09 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 25 października 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Domaniewice, Kąpiele Wielkie i Strzegowa Kolonia Gmina Wolbrom
2010 368 2010-03-02 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Chrząstowice, Załęże, Zarzecze Gminy Wolbrom.