Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 47

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1583 2019-02-26 Aneks Aneks Nr 34 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2019 1419 2019-02-18 Informacja Informacja Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 7 lutego 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2018 roku położonych na obszarze Gminy Wieliczka
2018 7562 2018-11-07 Aneks Aneks Nr 33 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7561 2018-11-07 Aneks Aneks Nr 32 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 października 2018 r. w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 6781 2018-10-09 Informacja Informacja Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wysokości stawek czynszów za najem lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, w I półroczu 2018 roku, położonych na terenie Gminy Wieliczka.
2018 6698 2018-10-05 Aneks Aneks Nr 31 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2018 2859 2018-04-09 Aneks Aneks Nr 29 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 2654 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 05.05.2017 r., Nr X/46/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Wieliczka wykonania zadania pn. „Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce - Wieliczka – etap I”
2018 998 2018-02-07 Porozumienie Porozumienie Nr 9/ŚDS/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Wójta Gminy Biskupice z dnia 1 lutego 2018 r. dotyczące powierzenia Gminie Wieliczka realizacji zadania publicznego Gminy Biskupice z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców gminy Biskupice opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieliczce
2018 808 2018-01-30 Informacja Informacja Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek czynszów za najem lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, w II półroczu 2017 roku, polożonych na terenie Gminy Wieliczka
2018 591 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 05.05.2017 r., Nr X/45/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Wieliczka wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 010 od km 1+734,00 do km 1+865,00 str. prawa w Lednicy Górnej”
2018 590 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2017 r. do porozumienia z dnia 05.05.2017 r., Nr X/46/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Wieliczka wykonania zadania p.n.: „Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka - etap I”
2017 9074 2017-12-27 Aneks Aneks Nr 28 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2017 7675 2017-11-24 Aneks Aneks Nr 27 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Wieliczka z siedzibą w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, reprezentowaną przez: Artura Kozioła – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2017 7542 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/46/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn. "Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka - Dobczyce - Wieliczka - etap I”
2017 7541 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/45/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Wieliczka zadania pn.„Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 odc. 010 od km 1+734,00 do km 1+865,00 str. prawa w Lednicy Górnej”
2017 6669 2017-10-30 Aneks Aneks Nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2017 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 3292 2017-05-09 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Wójta Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach przez mieszkańców Gminy Wieliczka zawarte w dniu 29 grudnia 2016 roku
2017 2680 2017-04-12 Informacja Informacja Nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wysokości stawek czynszów za najem lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, w II półroczu 2016 roku, położonych na terenie Gminy Wieliczka.
2017 1692 2017-03-06 Aneks Aneks Nr 24 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 5622 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 22 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3039 2016-05-12 Aneks Aneks Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1915 2016-03-21 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Starosty Wielickiego z dnia 29 stycznia 2016r. do porozumienia Nr 1/2015 w sprawie przekazania organom gminy zarządzania drogami powiatowymi z dnia 26 czerwca 2015 roku
2016 862 2016-02-02 Informacja Informacja Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wysokości stawek czynsazów za najem lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, w II półroczu 2015 roku, położonych na terenie Gminy Wieliczka.
2016 687 2016-01-26 Aneks Aneks Nr 20 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 211 2016-01-08 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 30 października 2015r. do porozumienia Nr 1/2015 w sprawie przekazania organom gminy zarządzania drogami powiatowymi
2015 5472 2015-09-24 Aneks Aneks Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 4966 2015-08-26 Aneks Aneks Nr 18 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 4670 2015-07-29 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie przekazania organom gminy zarządzania drogami powiatowymi
2015 4365 2015-07-14 Informacja Informacja Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie wysokości stawek czynszów za najem lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, w I półroczu 2015 roku, położonych na terenie Gminy Wieliczka
2015 1394 2015-03-12 Aneks Aneks Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu
2015 675 2015-02-10 Informacja Informacja Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 29 stycznia 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2014 roku położonych na obszarze Gminy Wieliczka
2015 471 2015-01-29 Aneks Aneks Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w porozumieniu
2014 7210 2014-12-16 Aneks Aneks Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2014r. w sparwie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach okreslonych w porozumieniu
2014 5398 2014-10-01 Aneks Aneks Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lipca 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2014 3797 2014-07-10 Informacja Informacja nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie wysokości stawek czynszów za najem lokali mieszkalnych, nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, w I półroczu 2014 roku, położonych na terenie Gminy Wieliczka
2014 1223 2014-02-27 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007)
2014 1221 2014-02-27 Aneks Aneks nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007)
2013 4743 2013-07-24 Informacja Informacja nr 2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie wysokości stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2013 roku na terenie Gminy Wieliczka
2013 2819 2013-04-10 Aneks Aneks nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007)
2013 1148 2013-02-05 Informacja Informacja nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie wysokości stawek czynszów na terenie Gminy Wieliczka w II półroczu 2012 roku.
2012 4051 2012-08-22 Aneks Aneks nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 3751 2012-07-27 Informacja Informacja nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wysokości stawek czynszów na terenie Gminy Wieliczka w I półroczu 2012 roku
2012 3673 2012-07-25 Aneks Aneks nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/249/ZDiT/11/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Wieliczka oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 471 2012-02-02 Informacja Informacja nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie wysokości stawek czynszów na terenie Gminy Wieliczka w II półroczu 2011 r.
2011 1036 2011-03-17 Informacja Informacja nr 3/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 15 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2010 roku położonych na obszarze Gminy Wieliczka
2010 815 2010-03-31 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie wysokości stawek czynszów na terenie Gminy Wieliczka w II kwartale 2009 r.