Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5612 2019-07-24 Aneks Aneks Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. do porozumienia nr X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. dotyczącego zadania p.n.: „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”,
2019 2486 2019-03-27 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2018 8104 2018-12-04 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 października 2018 r. do porozumienia Nr X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. dotyczącego zadania p.n.: „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”
2018 7070 2018-10-24 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 maja 2018 r. do porozumienia Nr X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. dotyczącego zadania pn." Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 - odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu"
2018 7069 2018-10-24 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. do porozumienia nr X/21/TK/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. dotyczącego zadania pn. "Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 - odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu"
2018 2316 2018-03-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2018 352 2018-01-11 Porozumienie Porozumienie Nr X/21/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna zadania pn."Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”
2017 4758 2017-07-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 21 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2016 rok
2017 1932 2017-03-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 5.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2016 7978 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/92/TK/16 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 października 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna zadania pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica - Muszyna - Piwniczna polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Milik w ciągu DW 971 od km 3+500 - 3+425,00"
2016 7977 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/6/TK/16 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna zadania pn.Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”
2016 7630 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/18/TK/16 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Uzdrowiskowej Muszyna zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica-Muszyna-Piwniczna polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Andrzejówka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 971 od km 6+129,00 do km 6+161,00”
2016 1913 2016-03-21 Obwieszczenie Obwieszczenie Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2015 1345 2015-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 4.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2014 1715 2014-03-20 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2013 2448 2013-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2011 3893 2011-09-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 94.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2011 1239 2011-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
2011 148 2011-01-19 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/712/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 1717 2010-05-25 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna za 2009 r.
2010 441 2010-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna