Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4306 2019-06-04 Porozumienie Porozumienie Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 21 maja 2019 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Lesław Wieczorek - Starosta Dąbrowski, Krzysztof Bryk - Wicestarosta Dąbrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną przez: Jana Sipior - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Makuch, zwanym dalej Przejmującym
2019 2236 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Wadowice Górne, Gminie Szczucin zadania w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zawarte pomiędzy
2018 7407 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopie - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Marii Sztorc - Skarbnika Powiatu zwanym dalej Przekazującym, a Miastem i Gminą Szczucin reprezentowaną przez Andrzeja Gorzkowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Agnieszki Makuch - Skarbnika Miasta i Gminy zwanym dalej Przejmującym
2018 4199 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 22 maja 2018 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski, Marek Kopia - Wicestarosta Dąbrowski, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną przez: Andrzeja Gorzkowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Makuch, zwanym dalej Przejmującym.
2017 6611 2017-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 11 października 2017 r. w sprawie prowadzenia zadań związanych z zimowym utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w tym także do powołania i utrzymania służby dyżurnej od momentu pierwszego wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych aż do wiosennego ich ustąpienia w okresie od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.
2017 5707 2017-09-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 20 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną przez Andrzeja Gorzkowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Makuch zwanym dalej Przejmującym
2016 6172 2016-11-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 26 października 2016r. w sprawie przejęcia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Szczucin
2016 3741 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie przekazania zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na obszarze gminy Szczucin zgodnie z danymi zawartymi w załączniku do niniejszego porozumienia
2015 6137 2015-10-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 14 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: Tadeusza Kwiatkowskiego - Starostę Dąbrowskiego, Marka Kopię - Wicestarostę Dąbrowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Marii Sztorc, zwanym dalej Przekazującym, a Gminą Szczucin reprezentowaną przez Andrzeja Gorzkowicza - Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Makuch zwanym dalej Przejmującym
2014 7005 2014-12-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przekazania zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na obszarze gminy Szczucin
2013 6709 2013-11-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin; Zarządu Powiatu Dąbrowskiego z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie przejęcia zadania publiczne polegające na zarządzaniu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegajacych na obszarze gminy Szczucin