Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 51

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5790 2019-08-05 Aneks Aneks Nr 25/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 lipca 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Skawina z siedzibą w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina reprezentowaną przez: Norberta Rzepisko – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresy Wątor zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”. w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2019 3132 2019-04-16 Aneks Aneks Nr 24 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Skawina z siedzibą w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina reprezentowaną przez: Norberta Rzepisko – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresy Wątor zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 2361 2019-03-19 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2018 8229 2018-12-07 Aneks Aneks Nr 23 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Skawina z siedzibą w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina reprezentowaną przez: Pawła Kolasa – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresy Wątor zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7678 2018-11-13 Aneks Aneks Nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r. do porozumienia z dnia 30.10.2017 r., Nr X/220/ZDW/17 w sprawie powierzenia Gminie Skawina wykonania zadania p.n.: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 – etap I – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 odc. 020 od km 1+795,00 do km 2+119,00 w miejscowości Gołuchowice”
2018 7071 2018-10-24 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2018 r. do porozumienia z dnia 30.10.2017 r. Nr X/220/ZDW/17 w sprawie powierzenia Gminie Skawina wykonania zadania pn. "Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 - etap I Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 odc. 020 od km 1+795,00 do km 2+119,00 w miejscowości Gołuchowice"
2018 2794 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 30.10.2017 r., Nr X/220/ZDW/17 w sprawie powierzenia Gminie Skawina wykonania zadania p.n.: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 – etap I – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 odc. 020 od km 1+795,00 do km 2+119,00 w miejscowości Gołuchowice”
2018 2793 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 30.10.2017 r., Nr X/220/ZDW/17 w sprawie powierzenia Gminie Skawina wykonania zadania p.n.: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 – etap I – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 odc. 020 od km 1+795,00 do km 2+119,00 w miejscowości Gołuchowice”
2018 2792 2018-04-06 Porozumienie Porozumienie Nr X/220/ZDW/17 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Skawina zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 953 – etap I – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 odc. 020 od km 1+795,00 do km 2+119,00 w miejscowości Gołuchowice”
2018 2572 2018-04-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przejęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zadania Zarządu Powiatu Krakowskiego w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji zadań pn. „Budowa parkingu Park & Ride Radziszów Centrum” oraz „Budowa ciągów pieszo – rowerowych w miejscowości Rzozów”
2018 2571 2018-04-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przejęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zadania Zarządu Powiatu Krakowskiego w zakresie zarządzania drogami publicznymi, dotyczącego realizacji zadania pn. „Ciągi pieszo rowerowe i ścieżki rowerowe na terenie miasta Skawina i miejscowości Radziszów w ciągu dróg powiatowych”
2018 1940 2018-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2018 1393 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 22 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Gminą Skawina z siedzibą w Skawinie, ul. Rynek 1, 32-050 Skawina reprezentowaną przez: Pawła Kolasa – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Teresy Wątor zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 587 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2017 r. do porozumienia z dnia 10.05.2017 r., Nr X/76/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Skawina wykonania zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 w m. Rzozów”
2017 7538 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/76/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania pn. " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 953 w m. Rzozów"
2017 7270 2017-11-10 Aneks Aneks Nr 4 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 września 2017 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 września 2015 r.w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zawarty dnia 29 września 2017 r. w Skawinie pomiędzy: Gminą Skawina reprezentowaną przez Pana Pawła Kolasę – Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Teresy Wątor a Gminą Brzeszcze reprezentowaną przez Pana Roberta Adamczyka – Z-cę Burmistrza Brzeszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Renaty Dudziak.
2017 2048 2017-03-24 Aneks Aneks Nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 1856 2017-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina.
2016 8164 2016-12-30 Porozumienie Porozumienie Nr X/42/TK/16 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Skawina zadania pn. "Budowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową zatoki autobusowej w rejonie skrzyżowania DW 953 z DG 601185K w Polance Hallera, gm. Skawina”
2016 5907 2016-10-19 Aneks Aneks Nr 3 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 22 września 2016r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 5620 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 20 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 4599 2016-08-01 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 28 grudnia 2015r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zawarty dnia 28 grudnia 2015 r. w Skawinie pomiędzy: Gminą Skawina przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Teresy Wątor a Gminą Brzeszcze reprezentowaną przez Panią Cecylię Ślusarczyk – Burmistrza Brzeszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Renaty Dudziak.
2016 3746 2016-06-28 Aneks Aneks Nr 19 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3036 2016-05-12 Aneks Aneks Nr 18 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 2884 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie Nr 67.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Skawina.
2016 1814 2016-03-17 Aneks Aneks Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1717 2016-03-11 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 3 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina.
2015 8477 2015-12-31 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 października 2015r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zawarty dnia 30 października 2015 r. w Skawinie pomiędzy: Gminą Skawina przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Teresy Wątor a Gminą Brzeszcze reprezentowaną przez Panią Cecylię Ślusarczyk – Burmistrza Brzeszcz, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Renaty Dudziak
2015 6075 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 września 2015r. w sprawie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych wytwarzanych na terenie Gminy Skawina przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 6030 2015-10-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 232/15 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 października 2015r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Skawina
2015 5959 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 maja 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skawina wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania DW 953 z DP 1939 wraz z przebudową kanalizacji K2 i remontem rowu na DP nr 1939 K umożliwiającą rozbudowę skrzyżowania DW nr 953 z DP nr 1939 K w m. Rzozów”
2015 1734 2015-03-26 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2015 1719 2015-03-26 Aneks Aneks Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2014 5404 2014-10-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skawina wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska odc.010 w km 0+058,9 - km 0+407,71. Zadanie: Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu DW 953 - ul. Hallerów w Skawinie”
2014 4522 2014-08-14 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007)
2014 4521 2014-08-14 Aneks Aneks nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 sierpnia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007)
2014 1898 2014-04-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 23 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2014 1222 2014-02-27 Aneks Aneks nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007)
2013 6100 2013-10-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska Gminie Skawina realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie przez Gminę Skawina w roku szkolnym 2012/2013
2013 2749 2013-04-08 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2013 1617 2013-02-26 Aneks Aneks nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007)
2013 1058 2013-01-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2012r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skawina wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego pn.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 953 w m. Rzozów – Etap I”
2013 152 2013-01-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie przekazania przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska w drodze porozumienia realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie przez Gminę Skawina w roku szkolnym 2012/201
2012 5463 2012-11-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie przez Gminę Skawina w roku szkolnym 2011/2012
2012 5464 2012-11-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 8 marca 2012r. w sprawie realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie przez Gminę Skawina w roku szkolnym 2011/2012
2012 4335 2012-09-06 Porozumienie Porozumienie nr W/V/179/SO/61/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2012r. w sprawie współdziałania w 2012 roku Gminy Skawina z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2012 3760 2012-07-27 Aneks Aneks nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/248/ZDiT/10/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Skawina oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 1426 2012-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2011 1330 2011-04-01 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 24 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina
2010 5974 2010-12-21 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zapewnienia uczniom niepełnopsprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie przez Gmine Skawina w roku szkolnym 2010/2011
2010 434 2010-03-09 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 lutego 2010r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina