Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5806 2019-08-07 Porozumienie Porozumienie Nr 424/19 Burmistrza Gminy Słomniki; Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Słomniki w latach 2019 - 2021 Ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi typu B. zawarte pomiędzy: Gminą Słomniki, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Słomniki Pana Pawła Knafla – zwaną dalej Gminą Słomniki a Gminą Skała, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała Pana Krzysztofa Wójtowicza – zwaną dalej Gminą Skała
2019 3643 2019-05-06 Aneks Aneks Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08) w sprawie: powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29, reprezentowaną przez: Krzysztofa Wójtowicza – Burmistrza Miasta i Gminy Skała zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 3843 2018-05-24 Aneks Aneks Nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29, reprezentowaną przez: Tadeusza Durłak – Burmistrza Miasta i Gminy Skała zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 1380 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 26.04.2017 r., Nr X/30/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skała wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej 773 w m. Nowa Wieś – etap III”
2018 1379 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2017 r. do porozumienia z dnia 26.04.2017 r., Nr X/30/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skała wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej 773 w m. Nowa Wieś – etap III”
2018 675 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Nr X/30/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Skała zadania pn.„Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej 773 w m. Nowa Wieś - etap III”
2016 6083 2016-11-02 Aneks Aneks Nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1802 2016-03-16 Aneks Aneks Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 7083 2015-12-01 Aneks Aneks Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 października 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29, reprezentowaną przez: Tadeusza Durłak – Burmistrza Miasta i Gminy Skała zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2015 1395 2015-03-12 Aneks Aneks Nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Skała oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2014 1614 2014-03-17 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 12 sierpnia 2008 roku (Nr W/V/121/ZDiT/1/08)
2013 5628 2013-09-24 Aneks Aneks nr 2/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 września 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Skała, zawartego w dniu 11 września 2009 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Skała, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała, Pana Roberta Jakubka.
2013 4296 2013-07-03 Aneks Aneks Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 czerwca 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Skała, zawartego w dniu 11 września 2009 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Skała, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała, Pana Roberta Jakubka.
2012 5395 2012-10-31 Aneks Aneks Burmistrza Miasta i Gminy Skała; Wojewody Małopolskiego z dnia 24 października 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Skała