Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 17

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5700 2019-07-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym we wsi Niesułowice, należącej do Gminy Olkusz, w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Lgocie
2019 5316 2019-07-11 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta Bukowno; Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz; Wójta Gminy Bolesław (powiat olkuski); Wójta Gminy Klucze z dnia 12 czerwca 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego z zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 27 czerwca 2002 r.
2019 4899 2019-07-01 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 31 marca 2019 r. Sprawozdanie ROCZNE z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2018 rok
2019 4250 2019-06-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Małopolskiego Gminie Olkusz prowadzenia niektórych zadań z zakresu ochrony zabytków
2019 3370 2019-04-24 Informacja Informacja Nr KG.7140.108.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Olkusz.
2018 3686 2018-05-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 21 marca 2018 r. z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2017 rok
2018 2243 2018-03-23 Informacja Informacja Nr KG.7140.58.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r. położonych na obszarze Gminy Olkusz.
2017 6217 2017-10-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 23 marca 2017 r. z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2016 rok
2017 2243 2017-03-31 Informacja Informacja Nr KG.7140.106.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Olkusz.
2016 2102 2016-04-01 Informacja Informacja Nr KG.7140.97.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r. położonych na obszarze Gminy Olkusz.
2015 1840 2015-03-30 Informacja Informacja Nr KK.7140.105.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r. położonych na obszarze Gminy Olkusz.
2014 1833 2014-03-27 Informacja Informacja nr KK.7140.118.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 17 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 r. położonych na obszarze Gminy Olkusz
2013 2454 2013-03-29 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 r. położonych na obszarze Gminy Olkusz
2012 1454 2012-04-04 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze Gminy Olkusz.
2011 1431 2011-04-07 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010r. położonych na obszarze Gminy Olkusz.
2010 5944 2010-12-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 17 marca 2010r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za 2009 rok
2010 814 2010-03-31 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r. położonych na obszarze Gminy Olkusz.