Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 32

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1581 2019-02-26 Aneks Aneks Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173 / ZIKiT / 2010) w sprawie: powierzenia przez Miasto i  Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i  Gminą Niepołomice z siedzibą w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13 reprezentowaną przez: Romana Ptak – Burmistrza Miasta i  Gminy Niepołomice zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 1455 2019-02-19 Zarządzenie Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach dla osób przewlekle somatycznie chorych w 2019 roku
2018 8219 2018-12-07 Aneks Aneks Nr 16 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i  Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i  Gminą Niepołomice z siedzibą w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13 reprezentowaną przez: Romana Ptak – Burmistrza Miasta i  Gminy Niepołomice zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 7401 2018-10-31 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2018 2856 2018-04-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Niepołomice
2018 714 2018-01-22 Zarządzenie Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach dla osób przewlekle somatycznie chorych
2018 586 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/54/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Niepołomice wykonania zadania p.n.: „Modernizacja DW 964 polegająca na wykonaniu remontu i budowy chodnika na odcinkach ref. :odc. 320 km 3+755 - 4+606 str. prawa, odc. 370 km 0+033 - 0+088 str. lewa”
2017 8606 2017-12-11 Porozumienie Porozumienie Nr X/54/TK/17 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sparwie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Niepołomice zadania pn. "Modernizacja DW 964 polegająca na wykonaniu remontu i budowy chodnika na odcinkach ref. :odc. 320 km 3+755 - 4+606 str. prawa, odc. 370 km 0+033 - 0+088 str. lewa”
2017 6116 2017-10-04 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2017 3486 2017-05-13 Aneks Aneks Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i  Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2017 803 2017-01-27 Zarządzenie Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2017 roku w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach dla osób przewlekle somatycznie chorych.
2016 7940 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/20/TK/16 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Niepołomice zadania pn.„Przebudowa chodnika w ciągu DW 964 na odc. 320 km 3+200 - 4+610 w zakresie wykonania remontu chodnika wraz krawężnikiem oraz odwodnieniem (ul. Wielicka w Niepołomicach)”
2016 6086 2016-11-02 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 5 października 2016r. w sprawie przejęcia do realizacji zadanie z zakresu właściwości powiatu pn.: Zimowe utrzymanie wszystkich dróg powiatowych oraz wszystkich chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Niepołomice w sezonie 2016/2017
2016 6082 2016-11-02 Aneks Aneks Nr 13 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 3085 2016-05-16 Aneks Aneks Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 660 2016-01-25 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach dla osób przewlekle somatycznie chorych.
2015 5198 2015-09-07 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2015 3608 2015-06-12 Aneks Aneks Nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 2508 2015-04-23 Aneks Aneks Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia Przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 813 2015-02-17 Porozumienie Porozumienie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Starosty Wielickiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie przekazania organom gminy zarządzania drogami powiatowymi
2015 812 2015-02-17 Porozumienie Porozumienie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Starosty Wielickiego z dnia 29 października 2014r. Powierzający powierza, a Przejmujący przejmuje do realizacji zadanie z zakresu właściwości powiatu pn: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niepołomice w sezonie 2014/2015
2014 6822 2014-11-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Wojewody Małopolskiego z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pod tytułem „Kampania społeczno-edukacyjna pn. Wyjście z sieci”
2014 5402 2014-10-01 Porozumienie Porozumienie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 2014r. w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości powiatu
2014 1605 2014-03-17 Aneks Aneks nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173/ZIKiT/2010)
2013 7735 2013-12-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Powiatu Wielickiego w sprawie przekazania organom gminy zarządzania drogami powiatowymi
2013 6362 2013-11-07 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Starosty Wielickiego z dnia 29 lipca 2013r. do porozumienia nr 314/2013 zawarty w dniu 22.10.2013 r. w Wieliczce pomiędzy: Powiatem Wielickim w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Wielickiego z siedzibą w Wieliczce przy ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka, zwanym dalej Powiatem reprezentowanym przez:  1) Jacka Juszkiewicza - Starostę Wielickiego  2) Mirosława Mrozowskiego - Wicestarostę Wielickiego  a Gminą Niepołomice, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice: Roman Ptak.
2013 6267 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Niepołomice wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 964 od odc. 290 km 0+076,22 do km 1+228,20 w zakresie wykonania chodnika oraz zatoki autobusowej wraz z odwodnieniem w m. Ochmanów G. Niepołomice z podziałem na zadania. zadanie I od km 0+418,67 do km 1+228,20”
2013 5244 2013-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 314/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Starosty Wielickiego z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie powierzenia organom gminy prowadzenia, niektórych zadań z zakresu właściwości powiatu zawarte w Wieliczce, w dniu 29.07.2013 r., pomiędzy Powiatem Wielickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wielickiego, w imieniu którego działają: 1. Jacek Juszkiewicz Starosta Wielicki 2. Mirosław Mrozowski Wicestarosta Wielicki a Gminą Niepołomice, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice: Roman Ptak.
2013 4914 2013-08-05 Aneks Aneks nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 lipca 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2011 roku (Nr 173/ZIKiT/2010)
2013 2610 2013-04-04 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2013r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 6087 2012-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 30 października 2012r. w sprawie przekazania organom gminy zarządzania drogami powiatowymi
2012 3748 2012-07-27 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 8 listopada 2010 roku (Nr 173 / ZIKiT / 2010) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Niepołomice oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,