Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1527 2019-02-22 Porozumienie Porozumienie Nr EK.031.2.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myślenickiego.
2018 1293 2018-02-19 Porozumienie Porozumienie Nr EK.031.3.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myślenickiego
2017 1228 2017-02-16 Porozumienie Porozumienie Nr EK.031.2.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myślenickiego
2016 1362 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie Nr EK.031.3.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myślenickiego
2014 1022 2014-02-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myślenickiego
2013 6266 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Myślenice wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 967 polegająca na budowie chodnika lewostronnego w km 0+116,50 - 0+426,70 i od 0+433,75 - 0+543,70 oraz chodnika prawostronnego od km 0+147,00 - 0+214,15 i od km 0+380,00 - 0+457,20, zlokalizowanych na działce nr 1045 w Myślenicach”
2013 1808 2013-03-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice; Starosty Myślenickiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myślenickiego
2011 1274 2011-03-31 Ogłoszenie Ogłoszenie nr MI.1.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 18 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Myślenice
2010 1077 2010-04-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 19 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Myślenice