Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 23

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5611 2019-07-24 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 maja 2019 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Świątniki Górne prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Świątnikach Górnych, jako zadania własnego, zawartego w dniu 27 września 1999 r.
2019 5610 2019-07-24 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie do porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne zadania publicznego w zakresie oświaty
2019 5609 2019-07-24 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 maja 2019 r. do porozumienia w sprawie wyrażenia przez Powiat Krakowski zgody na założenie i prowadzenie przez Gminę Świątniki Górne – Technikum Logistyki Lotniczej, które funkcjonować będzie w ramach Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych, z siedzibą, przy ul. K. Bruchnalskiego 35, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), zwane dalej Technikum lub Szkołą
2019 3131 2019-04-16 Aneks Aneks Nr 17 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Świątniki Górne z siedzibą w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 36 reprezentowaną przez: Małgorzatę Duży – Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 7351 2018-10-30 Aneks Aneks Nr 15 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Świątniki Górne z siedzibą w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 36 reprezentowaną przez: Witolda Słomka – Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2018 3343 2018-04-26 Aneks Aneks Nr 14 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Świątniki Górne z siedzibą w Świątnikach Górnych, ul. Bruchnalskiego 36 reprezentowaną przez: Witolda Słomka – Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 2516 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia przez Powiat Krakowski zgody na założenie i prowadzenie przez Gminę Świątniki Górne – Technikum Logistyki Lotniczej, które funkcjonować będzie w ramach Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych, z siedzibą, przy ul. K. Bruchnalskiego 35, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), zwane dalej Technikum lub Szkołą
2018 1806 2018-03-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne zadania publicznego w zakresie oświaty
2018 858 2018-02-01 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 2 stycznia 2018 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Świątniki Górne prowadzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Świątnikach Górnych, jako zadania własnego, zawartego w dniu 27 września 1999 r.
2017 5193 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Świątniki Górne a Zarządem Powiatu w Krakowie
2017 5192 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Świątniki Górne a Zarządem Powiatu w Krakowie
2017 5191 2017-08-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 26 lipca 2017 r. zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Świątniki Górne a zarządem powiatu w Krakowie
2017 3487 2017-05-13 Aneks Aneks Nr 12 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 6639 2016-11-22 Aneks Aneks Nr 11 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1799 2016-03-16 Aneks Aneks Nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 1716 2015-03-26 Aneks Aneks Nr 9 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 1396 2015-03-12 Aneks Aneks Nr 8 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2014 3185 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/372/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/280/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz pedagogów szkolnych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne
2014 3184 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIII/371/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 29 maja 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
2014 1219 2014-02-27 Aneks Aneks nr 7 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007)
2013 2820 2013-04-10 Aneks Aneks nr 6 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007)
2012 3802 2012-07-31 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę szkoły muzycznej I stopnia w Świątnikach górnych
2012 3755 2012-07-27 Aneks Aneks nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 kwietnia 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 20 grudnia 2007 roku (Nr W/V/247/ZDiT/9/2007) w sprawie: powierzenia przez Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu