Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 17

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7357 2019-10-18 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Zakopane; Wojewody Małopolskiego z dnia 5 września 2019 r. do porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego 3 lipca 2017 r., pomiędzy Wojewodą Małopolskim, Józefem Pilchem a Burmistrzem Miasta Zakopane, Panem Leszkiem Dorulą
2017 5140 2017-08-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Zakopane; Starosty Tatrzańskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 1648 K - ul. Oswalda Balzera w rejonie skrzyżowania z drogami gminnymi nr G 420181 K – ul. Karłowicza, nr G 420155 K – Droga na Bystre, G 420150 K – Droga do Olczy w miejscowości Zakopane, tj. w km drogi powiatowej 0 + 000, w zakresie zadań określonych w art. 20 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) oraz pełnienia roli inwestora zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1648 K z drogami gminnymi nr G 420181 K
2017 5139 2017-08-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Zakopane; Starosty Tatrzańskiego z dnia 5 września 2016 r. w sprawie powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 1648 K - ul. Oswalda Balzera w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr G 420138 K - ul. Chłabówka Górna w miejscowości Zakopane, tj. w km drogi powiatowej 2 + 288, w zakresie zadań określonych w art. 20 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.) oraz pełnienia roli inwestora zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1648 K z drogą gminną nr G 420138 K - ul. Chłabówka Górna w Zakopanem”
2017 573 2017-01-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Zakopane; Wojewody Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2016 4739 2016-08-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Zakopane; Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 19 stycznia 2016r. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego, działając jako zarządca drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców Śląskich, zobowiązany jako zarządca drogi wyższej kategorii do wykonywania czynności zarządcy w obrębie skrzyżowania dwupoziomowego z drogami gminnymi (przejazdu drogowego) przekazuje, a Burmistrz Miasta Zakopane przejmuje zadanie zarządzania pasem drogowym w ciągu dróg gminnych: nr K420235 – ul. Szkolna, nr K420200 - ul. na Gubałówkę, nr K420183 - ul. Kaszelewskiego, w obszarze krzyżowania się tych dróg z drogą powiatową
2015 4543 2015-07-21 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Zakopane; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2015r. do porozumienia zawartego pomiędzy Panem Jerzym Millerem - Wojewodą Małopolskim a Gminą Zakopane reprezentowaną przez Pana Janusza Majchera - Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2009 roku, Nr 579, poz. 4316), zwanego dalej „Porozumieniem”
2014 1538 2014-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie nr WGM.7113.1.2013 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2013 5472 2013-09-11 Aneks Aneks nr 1/2013 Burmistrza Miasta Zakopane; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Zakopane, zawartego w dniu 1 czerwca 2009 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Zakopane, reprezentowaną przez Burmistrza Zakopanego, Pana Janusza Majchra
2013 5284 2013-08-27 Aneks Aneks nr 1/2012 Burmistrza Miasta Zakopane; Wojewody Małopolskiego do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Zakopane, zawartego w dniu 1 czerwca 2009 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Zakopane, reprezentowaną przez Burmistrza Zakopanego, Pana Janusza Majchra
2013 3867 2013-06-12 Aneks Aneks nr 5 Burmistrza Miasta Zakopane; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. do porozumienia nr X/142/ZDW/09 zawartego w dniu 16 września 2009 r. w sprawie powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie Miasta Zakopane”
2013 2591 2013-04-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr WGM.7113.1.2012 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2012 4086 2012-08-23 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Miasta Zakopane; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2012r. do porozumienia nr X/142/ZDW/09 zawartego w dniu 16 września 2009 r. w sprawie powierzenia Miastu Zakopane wykonania zadania własnego p.n. „Zarządzanie odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 958 od Ronda Dmowskiego do granicy z Gminą Kościelisko na terenie Miasta Zakopane”
2012 1453 2012-04-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/wgm/2012 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2011 4564 2011-10-05 Porozumienie Porozumienie nr DIT/30/2011 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Zakopane wykonania zadania p.n.: „Zarządzanie przystankami zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych ul. Oswalda Balzera oraz ul. Powstańców Śląskich do granic administracyjnych Miasta Zakopane."
2011 4565 2011-10-05 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 19 sierpnia 2011r. do porozumienia nr DIT/30/2011 zawartego w dniu 01 lipca 2011 r. W sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Zakopane wykonania zadania p.n.: „Zarządzanie przystankami zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych ul. Oswalda Balzera oraz ul. Powstańców Śląskich do granic administracyjnych Miasta Zakopane."
2011 1531 2011-04-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/wgm/2011 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
2010 415 2010-03-09 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego