Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 29

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6831 2019-09-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 6 września 2019 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Chrzanów
2019 5700 2019-07-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym we wsi Niesułowice, należącej do Gminy Olkusz, w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Lgocie
2019 3748 2019-05-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2019 r. z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2018
2019 2417 2019-03-21 Informacja Informacja Nr GK.KGM.0642.3.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Trzebinia
2019 625 2019-01-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania.
2018 3370 2018-04-27 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2017
2018 2512 2018-03-29 Informacja Informacja Nr GK.KGM.0642.2.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Trzebinia
2018 314 2018-01-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2018 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
2017 3422 2017-05-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2016
2017 1979 2017-03-22 Informacja Informacja Nr GK.KGM.0642.1.2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r. położonych na obszarze Gminy Trzebinia
2017 821 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie Nr OS.814.2.1.2017 Burmistrza Miasta Trzebini; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie współpracy w zakresie udzielania schronienia osobom w stanie nietrzeźwości z tereny Gminy Trzebinia
2017 667 2017-01-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
2016 5155 2016-09-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Trzebini; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia
2016 3426 2016-06-08 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2016r. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015
2016 2431 2016-04-13 Informacja Informacja Nr Gk.KGM.0642.3.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r. położonych na obszarze Gminy Trzebinia
2016 685 2016-01-26 Porozumienie Porozumienie Nr OS.814.2.1. 2016 Burmistrza Miasta Trzebini; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 19 stycznia 2016r. Płatne dz. 851 rozdz. 85154 § 2310 kwota 54 000 zł
2016 439 2016-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2016 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
2015 5964 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Trzebini; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Trzebinia wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa prawostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791 (ul. Piłsudskiego w Trzebini) na odcinku: od skrzyżowania z ul. Kościelną do budynku Urzędu Miasta”
2015 3813 2015-06-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2015r. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014
2015 1920 2015-04-01 Informacja Informacja Nr GK.KGM.0642.1.2015 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r. położonych na obszarze Gminy Trzebinia
2015 140 2015-01-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2015 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
2014 6003 2014-10-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28 marca 2014r. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzebinia za rok 2013
2014 1859 2014-03-27 Informacja Informacja nr GK.KGM.0642.1.2014 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Trzebinia
2014 202 2014-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2014 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
2013 5215 2013-08-19 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Trzebini; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia
2013 4662 2013-07-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 29 marca 2013r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za rok 2012
2013 2403 2013-03-25 Informacja Informacja nr GK.KGM.0642.1.2013 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Trzebinia
2013 473 2013-01-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2013 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie: prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn  oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania.
2012 1476 2012-04-05 Informacja Informacja nr GK.KGM.066.5.2012 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Trzebinia.