Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6100 2019-09-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Szczawnica; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Artura Bochenka a Miastem i Gminę Szczawnica reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorza Niezgodę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorza Politowicza
2018 7529 2018-11-07 Porozumienie Porozumienie Nr 1/SZCZ/ZUD/2018 Burmistrza Miasta Szczawnica; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Szczawnica prowadzenia zadania, zwanego dalej Zadaniem, polegającego na zimowym utrzymaniu oraz pozimowym sprzątaniu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica na odcinkach: 1) od km 0 + 000 do km 7 + 061, 2) od km 7 + 061 do km 11 + 282
2018 1297 2018-02-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Szczawnica; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Miastem i Gminą Szczawnica reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorza Niezgodę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorza Politowicza
2017 2007 2017-03-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Szczawnica; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.02.2017 r. do 31.12.2017 r.
2016 3064 2016-05-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Szczawnica; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Miasta i Gmina Szczawnica i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.
2015 6048 2015-10-22 Porozumienie Porozumienie Nr 1/SZCZ/ZUD/2015 Burmistrza Miasta Szczawnica; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 6 października 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Nowotarskim, zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez: 1. Krzysztofa Fabera – Starostę Nowotarskiego, 2. Władysława Tylkę – Wicestarostę Nowotarskiego, przy udziale Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, zwanego dalej PZD, reprezentowanego przez Roberta Waniczka – Dyrektora, a Miastem i Gminą Szczawnica, zwanymi dalej MiG Szczawnica, reprezentowanymi przez Grzegorza Niezgodę – Burmistrza MiG Szczawnica
2015 2555 2015-04-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Szczawnica; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Szczawnica Miastu Nowy Sącz, zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2013 2296 2013-03-21 Informacja Informacja nr 1/2013 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 12 marca 2013r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica
2012 648 2012-02-16 Informacja Informacja nr 1/2012 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Szczawnica
2011 579 2011-02-18 Informacja Informacja nr 1/2011 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok.
2010 2027 2010-06-09 Informacja Informacja nr 1/2010 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie Informacji Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r.