Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 16

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2577 2019-04-01 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
2018 2796 2018-04-06 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 12.04.2017 r., Nr X/24/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Sucha Beskidzka wykonania zadania pn. „Zmiana organizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 946 odc. 060 km 0+000 z ul. Turystyczna i Zasypnica w Suchej Beskidzkiej”
2018 1029 2018-02-07 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie: zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
2017 7539 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/24/TK/17 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Sucha Beskidzka zadania pn. "Zmiana oraganizacji ruchu poprzez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 946 odc. 060 km 0+000 z ul. Turystyczna i Zasypnica w Suchej Beskidzkiej"
2017 2021 2017-03-23 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie: zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok, położonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
2016 1765 2016-03-14 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 10 marca 2016r. w sprawie: zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok, położonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
2015 1849 2015-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok, położonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
2014 5301 2014-09-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Sucha Beskidzka wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa odcinka DW 946 Żywiec - Sucha Beskidzka od km 2+377,00 odc. 050 do km 0+888,00 odc.050 polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego szerokość 3m w miejscu istniejącego chodnika szerokości 2,2 - 3,0 m etap II”
2014 1789 2014-03-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 14 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok, położonych na terenie Gminy Sucha Beskidzka
2013 2308 2013-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 11 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok, położonych na terenie  Gminy Sucha Beskidzka
2012 4334 2012-09-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka; Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę Sucha Beskidzka z dniem 1 września 2012 r. Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej
2012 1350 2012-03-27 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących  do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok, położonych na terenie  Gminy Sucha Beskidzka.
2011 5142 2011-11-08 Ogłoszenie Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok, położonych na obszarze Gminy Sucha Beskidzka.
2011 4206 2011-09-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr RO.8141.2.2011 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Sucha Beskidzka w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Sucha Beskidzka doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2011 1199 2011-03-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2011 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 4 marca 2011r. w sprawie: zestawienia danych czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok, położonych na obszarze Gminy Sucha Beskidzka.
2010 1266 2010-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/10 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2010 r.