Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2454 2019-03-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr GN.7113.2.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018 roku położonych na obszarze Gminy Miasta Nowy Targ
2019 1012 2019-02-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 2/2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wójta Gminy Szaflary z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Nowy Targ przez Gminę Szaflary zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 1011 2019-02-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wójta Gminy Nowy Targ z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Nowy Targ przez Gminę Nowy Targ zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2018 8082 2018-12-03 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2018 r. do Porozumienia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Nowy Targ w zakresie wykonania prac konserwatorskich przy elementach kwatery wojennej z lat 1914 – 1923, znajdującej się na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu
2018 5679 2018-08-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Nowy Targ
2018 3791 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr I/2018 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wójta Gminy Szaflary z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Miasto Nowy Targ zadania publicznego powierzonego przez Gminę Szaflary w postaci przejęcia zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Szaflary, w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Miasta Nowy Targ
2017 6764 2017-11-02 Aneks Aneks Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r. do Porozumienia z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowy Targ
2017 5371 2017-08-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wojewody Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowy Targ
2016 4844 2016-08-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wojewody Małopolskiego z dnia 8 sierpnia 2016r. do porozumienia z 1 października 2014 r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowy Targ w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oraz remontu zbiorowego grobu wojennego Legionistów Polskich na cmentarzu komunalnym w Nowym Targu
2016 2609 2016-04-20 Porozumienie Porozumienie Nr 1/MNT/2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania polegającego na pełnieniu funkcji inwestora robót budowlanych polegających na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Podtatrzańskiej i ul. Szaflarskiej w Nowym Targu, zwanych dalej robotami
2016 1271 2016-02-24 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr GN.7113.2.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2015 roku położonych na obszarze Gminy Miasta Nowy Targ
2015 1069 2015-03-02 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr GNiPP.7113.2.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2014 roku położonych na obszarze Gminy Miasta Nowy Targ
2014 6998 2014-12-05 Porozumienie Porozumienie Nr X/24/TK/14 Burmistrza Miasta Nowy Targ; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przekazania zadań z zakresu utrzymania DW 957 na terenie Miasta Nowy Targ na cztery sezony utrzymania
2014 5728 2014-10-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Nowy Targ; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta Nowy Targ
2014 1122 2014-02-21 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GNiPP.7113.2.2014 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2013 roku położonych na obszarze Gminy Miasta Nowy Targ
2013 2022 2013-03-13 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GNiPP.7113.2.2013 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2012 roku położonych na obszarze Gminy Miasta Nowy Targ
2012 1758 2012-04-20 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GNiPP.7113.2.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 roku położonych na obszarze Gminy Miasta Nowy Targ
2011 1440 2011-04-08 Ogłoszenie Ogłoszenie nr GNiPP.7113.1.2011 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2010 roku położonych na obszarze Gminy Miasta Nowy Targ