Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 966 2019-02-01 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzania przez Miasto Mszana Dolna Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Miasta Mszana Dolna przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach
2018 2506 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta a Miastem Mszana Dolna reprezentowaną przez: Józefa Kowalczyka Burmistrza Miasta Mszana Dolna przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mszana Dolna Bernadety Ziemianin
2018 2177 2018-03-22 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Kamienica; Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 19 stycznia 2018 r. do Umowy Partnerskiej nr 1/2017 zawartej w dniu 3.10.2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.” finansowanego ze środków parterów oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2018 2176 2018-03-22 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Kamienica; Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 28 listopada 2017 r. do Umowy Partnerskiej Nr 1/2017 zawartej w dniu 3.10.2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.” finansowanego ze środków parterów oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 7571 2017-11-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Mszana Dolna
2017 6673 2017-10-30 Umowa partnerstwa Umowa partnerstwa Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Dobra; Wójta Gminy Kamienica; Wójta Gminy Mszana Dolna; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 3 października 2017 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Montaż OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.” finansowanego ze środków parterów oraz środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
2017 6485 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powierzania przez Miasto Mszana Dolna Gminie Raciechowice zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Miasta Mszana Dolna przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z filią w Komornikach.
2016 4374 2016-07-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Miasta Mszana Dolna i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 23.05.2016 r. do 31.12.2016 r.
2015 4028 2015-07-03 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Mszana Dolna; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 22 maja 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – P. Ryszarda Nowaka a Gminą Miasto Mszana Dolna reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Mszana Dolna – P. Józefa Kowalczyka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - P. Bernadety Ziemianin
2012 3253 2012-07-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2012 Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Mszana Dolna za rok 2011
2010 2981 2010-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 17 marca 2010r. z wykonania budżetu za rok 2009