Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 23

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2411 2019-03-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr ZP.7113.1.2019 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2018r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Limanowa
2019 703 2019-01-18 Aneks Aneks Nr 18 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego, zwanego dalej „Porozumieniem”
2018 3205 2018-04-17 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr ZP.7113.1.2018 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2017r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Limanowa
2018 670 2018-01-19 Aneks Aneks Nr 17 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego, zwanego dalej „Porozumieniem”, zawarty pomiędzy:
2017 819 2017-01-27 Aneks Aneks Nr 16 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego
2016 1281 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie Nr 1/OR/2016 Burmistrza Miasta Limanowa; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Miastem Limanowa reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Limanowa - Władysława Biedę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta/Gminy - Ireny Gawlik
2016 767 2016-01-28 Aneks Aneks Nr 15 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 12 stycznia 2016r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego, zwanego dalej „Porozumieniem”
2016 147 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr 169/OR/2015 Burmistrza Miasta Limanowa; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 października 2015r. w sprawie powierzenia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Miasta Limanowa i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 05.10.2015 r. do 31.12.2015 r.
2015 8306 2015-12-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1 Burmistrza Miasta Limanowa; Wójta Gminy Niedźwiedź z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie powierzenia Miastu Limanowa przez Gminę Niedźwiedź realizacji zadania publicznego, jakim jest objęcie mieszkańców, osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Niedźwiedź opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej oraz ustalenia zasad kierowania mieszkańców gminy do tej jednostki
2015 5202 2015-09-07 Porozumienie Porozumienie Nr 57/OR/2015 Burmistrza Miasta Limanowa; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 6 lutego 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowak a Miastem Limanowa reprezentowanym przez: Burmistrza miasta Limanowa – Władysława Bieda przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Miasta Limanowa – Justyny Miśkowiec
2015 5201 2015-09-07 Porozumienie Porozumienie Nr 56/OR/2015 Burmistrza Miasta Limanowa; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 6 lutego 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowy Sącz – Ryszarda Nowak a Miastem Limanowa reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Limanowa– Władysława Bieda przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Miasta – Justyny Miśkowiec
2015 4877 2015-08-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Limanowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Limanowa
2015 4727 2015-07-31 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1.2015 Burmistrza Miasta Limanowa; Wójta Gminy Kamienica z dnia 1 lipca 2015r. pomiędzy Gminą Kamienica, reprezentowaną przez dr Władysława Sadowskiego Wójta Gminy Kamienica, a Miastem Limanowa, reprezentowanym przez mgr inż. Władysława Biedę Burmistrza Miasta Limanowa
2015 1622 2015-03-24 Aneks Aneks Nr 14 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 23 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego
2015 1610 2015-03-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Limanowa; Wójta Gminy Słopnice z dnia 9 marca 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słopnice Miastu Limanowa realizacji zadania publicznego, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad kierowania mieszkańców Gminy Słopnice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej
2014 6878 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Limanowa wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa DW 965 - ul. Tarnowska w Limanowej na odc. 240 od km 0+642,37 do km 0+915,15 polegająca na: wykonaniu pasa do lewo skrętu do wjazdu na stację paliw, budowie chodnika, dwóch zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego”
2014 1320 2014-03-04 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Miasta Limanowa; Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 24 stycznia 2014r. do Porozumienia z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu limanowskiego
2013 4003 2013-06-17 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Limanowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 31 maja 2013r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Limanowa
2013 2928 2013-04-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Limanowa; Wójta Gminy Limanowa z dnia 19 marca 2013r. w sprawie korzystania przez mieszkańców Miasta Limanowa z Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocy w Rodzinie w 2013 r.
2012 7487 2012-12-18 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Limanowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Limanowa, zawartego w dniu 10 maja 2007 r, pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miejską Limanowa, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Limanowa, Pana Marka Czeczótką
2012 7486 2012-12-18 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Limanowa; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Limanowa, zawartego w dniu 10 maja 2007 r, pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Miejską Limanowa, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Limanowa, Pana Marka Czeczótką
2011 1340 2011-04-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie powierzenia przez Gminę Limanowa Miastu Limanowa realizacji zadania publicznego, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad kierowania mieszkańców Gminy Limanowa do Środowiskowego Domu Samopomocy w Limanowej.
2010 628 2010-03-24 Zestawienie Zestawienie Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009r., położonych na obszarze Miasta Limanowa