Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 39

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5340 2019-07-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie modernizacji zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Przytkowice
2018 7730 2018-11-15 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie modernizacji zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Przytkowice
2018 5618 2018-08-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław Dolny - Kępki - Zebrzydowice w m. Stanisław Dolny, Zebrzydowice
2018 5617 2018-08-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice - Leńcze - Wola Radziszowska w m. Leńcze
2018 5616 2018-08-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sorawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice - Bieńkowice
2018 5615 2018-08-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w miejscowości Stanisław Dolny
2018 3155 2018-04-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na modernizację zatoki postojowej zlokalizowanej w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice - Jaśkowice w m. Przytkowice
2018 1375 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. porozumienia z dnia 29.06.2017 r., Nr X/51/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 na odc. 030 km 3+839,00 - 4+631,00, odc. 050 km 0+003,20 - 0+584,00”
2017 8553 2017-12-11 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Starosty Wadowickiego z dnia 1 grudnia 2017 r. do porozumienia SON.031.30.2017 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 8552 2017-12-11 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 1 grudnia 2017 r. do porozumienia SON.031.55.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 8551 2017-12-11 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 1 grudnia 2017 r. do porozumienia SON.031.56.2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 8549 2017-12-11 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 1 grudnia 2017 r. do porozumienia SON.031.105.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego
2017 7534 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/51/TK/17 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Kalwaria Zebrzydowska zadania pn. „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 na odc. 030 km 3+839,00 - 4+631,00, odc. 050 km 0+003,20 - 0+584,00”
2017 5444 2017-08-31 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remontu zjazdów w m. Zebrzydowice i Stanisław Dolny
2017 5066 2017-08-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1783K Stanisław - Kępki - Zebrzydowice w miejscowości Stanisław Dolny i Zebrzydowice
2017 5065 2017-08-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1786K Przytkowice - Leńcze - Wola Radziszowska w miejscowości Leńcze
2017 4949 2017-07-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w miejscowości Zebrzydowice - Bieńkowice
2016 7676 2016-12-14 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 5 grudnia 2016r. do porozumienia Nr SON.031.46.2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania własnego Powiatu w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica
2016 7629 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr X/16/TK/16 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji gminie Kalwaria Zebrzydowska zadania pn. Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Zebrzydowice i Przytkowice w ramach przebudowy DW 953 w km: 1+100-1+328 odc.070, km 3+839 - 4+631 odc. 030, 0+003,20-0+584,00 odc.050
2016 6088 2016-11-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 12 października 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, rozbudowy kanalizacji deszczowej oraz remontu zjazdów w m. Zebrzydowice i Stanisław Dolny
2016 3312 2016-06-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria Zebrzydowska - Brzeźnica w m. Zebrzydowice i Stanisław Dolny
2016 3311 2016-06-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1730K - ul. Kościuszki w Kalwarii Zebrzydowskiej w zakresie przebudowy pobocza, jezdni i urządzeń odwadniających drogę w km 0+000 - 0+142
2016 3310 2016-06-01 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 30 maja 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego Powiatu Wadowickiego w zakresie budowy chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w m. Stanisław Dolny Kępki
2015 5961 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego pn.: "Przebudowa DW 953 w zakresie: budowy chodnika, budowy zatok autobusowych, przebudowy jezdni i pobocza, przebudowy i remontu kanalizacji deszczowej, budowy urządzeń odwadniających drogę oraz remont zjazdów i ścianki czołowej przepustu w m. Przytkowice , gmina Kalwaria Zebrzydowska w km 3+839 - 4-631 odc.030 odc 050 km 0+003,20 - 0+584 - etap II oraz w zakresie budowy chodnika, przebudowy jezdni, zatoki oraz budowy, przebudowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy urządzeń odwadniających drogę i zjazdu w m. Zebrzydowice w km 1+100 - 1+328, odc. 070 etap I"
2015 5957 2015-10-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 maja 2015r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadania własnego pn.: "Przebudowa DW 953 odc.070 w km 3+123-3+165 w zakresie: budowy zatoki autobusowej z wiatą przystankową i przebudowy chodnika w m. Kalwaria Zebrzydowska”
2015 2642 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2014 5953 2014-10-24 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 15 października 2014r. do porozumienia Nr SON.031.46.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2014 4445 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie pełnienia funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadań
2013 7600 2013-12-16 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 29 listopada 2013r. do porozumienia Nr SON.031.27.2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 6100 2013-10-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska Gminie Skawina realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie przez Gminę Skawina w roku szkolnym 2012/2013
2013 5569 2013-09-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę z dniem 1 września 2013 r. szkoły muzycznej I stopnia w Kalwarii Zebrzydowskiej
2013 5038 2013-08-07 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 31 lipca 2013r. do porozumienia nr SON.031.88.2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2013 4376 2013-07-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Zarządu Powiatu w Wadowicach z dnia 14 czerwca 2013r.
2013 152 2013-01-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie przekazania przez Gminę Kalwaria Zebrzydowska w drodze porozumienia realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie przez Gminę Skawina w roku szkolnym 2012/201
2012 5463 2012-11-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie przez Gminę Skawina w roku szkolnym 2011/2012
2012 5464 2012-11-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 8 marca 2012r. w sprawie realizacji zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Gimnazjum Specjalnego Nr 62 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie oraz do Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla dzieci niewidomych i niedowidzących w Krakowie przez Gminę Skawina w roku szkolnym 2011/2012
2012 4812 2012-10-02 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej; Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 28 września 2012r. do porozumienia Nr SON.031.46.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska realizacji zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych
2011 3074 2011-07-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie współdziałania w 2011 roku gminy Bielsko-Biała z gminą Kalwaria Zebrzydowska w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Kalwaria Zebrzydowska doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2011 2435 2011-06-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 31 marca 2011r.