Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 15

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1818 2018-03-12 Informacja Informacja Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 6 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów.
2017 7697 2017-11-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Grybów; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2017 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Miastem Grybów, ul. Rynek 12,33-330 Grybów, NIP: 738-10-10-274, Regon 491893210 reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Grybów- Pawła Fydę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Grybów -Konrada Mrożka
2017 1808 2017-03-10 Informacja Informacja Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 20 lutego 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów.
2016 1807 2016-03-16 Informacja Informacja Nr 1/2016 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 18 lutego 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów.
2015 1655 2015-03-25 Informacja Informacja Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 17 lutego 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów
2014 2878 2014-05-23 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Grybów; Wojewody Małopolskiego z dnia 12 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących sie na terenie Gminy Miejskiej Grybów
2014 1521 2014-03-13 Informacja Informacja nr 1/2014 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 4 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013 położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów
2013 6260 2013-11-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Grybów; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia Miastu Grybów wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika z kostki betonowej wraz z infrastrukturą w ciągu DW 981 w m. Grybów na odcinkach wg kilometraża referencyjnego odc. 100 km 0+521,55 - 1+639,40 Etap II”
2013 1629 2013-02-26 Informacja Informacja nr 1/2013 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 21 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów.
2012 7271 2012-12-14 Porozumienie Porozumienie nr BGiOŚ.7242.1.5.2012 Burmistrza Miasta Grybów; Dyrektora Oddziału w Krakowie, GDDKiA z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w ciągu drogi krajowej nr 28
2012 2569 2012-05-28 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Grybów z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przyjecia do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2012 609 2012-02-13 Informacja Informacja nr 1/2012 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 8 lutego 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów.
2011 3844 2011-09-01 Zarządzenie Zarządzenie nr RM-SO.0050.40.2011 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Grybów oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za 2010 rok.
2011 759 2011-02-28 Informacja Informacja nr 1/2011 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 3 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów
2010 794 2010-03-31 Informacja Informacja nr 1/2010 Burmistrza Miasta Grybów z dnia 11 lutego 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miejskiej Grybów