Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 25

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2653 2019-04-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Miastem Gorlice Rynek 2, 38 - 300 Gorlice reprezentowanym przez: Zastępcę Burmistrza Miasta Gorlice Łukasza Bałajewicza przy kontrasygnacie Katarzyny Madej Głównego Księgowego z upoważnienia Skarbnika Miasta Edyty Szilder
2018 8081 2018-12-03 Aneks Aneks Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Gorlice; Wojewody Małopolskiego z dnia 1 października 2018 r. do porozumienia z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Gorlice w zakresie wykonanie prac sondażowych miejscu ujawnienia ludzkich szczątków podczas inwestycji drogowej w Gorlicach, prac badawczych i pochówku ujawnionych szczątków
2018 7766 2018-11-16 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 października 2018 r. do POROZUMIENIA z dnia 3  stycznia 2018 roku pomiędzy: Miastem Gorlice reprezentowanym przez: Pana Łukasza Bałajewicza – Zastępcę Burmistrza Miasta Gorlice, na podstawie upoważnienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2015 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 01.12.2015r. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice - z up. Skarbnika Miasta - Katarzyna Madej a: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1. Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza
2018 5708 2018-08-22 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 9 lipca 2018 r. do POROZUMIENIA z dnia 3 stycznia 2018 roku pomiędzy: Miastem Gorlice reprezentowanym przez: Pana Łukasza Bałajewicza -Zastępcę Burmistrza Miasta Gorlice,na podstawie upoważnienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2015 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 01.12.2015r. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice a: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1. Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza
2018 3103 2018-04-13 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 27 marca 2018 r. z wykonania budżetu miasta Gorlice za 2017 rok
2018 1423 2018-02-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 3 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Zastępcę Prezydenta - Jerzego Gwiżdża a Miastem Gorlice, Rynek 2, 38 - 300 Gorlice reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kuklę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice Edyty Szilder
2018 1186 2018-02-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Gorlice; Wójta Gminy Sękowa z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 1185 2018-02-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Gorlice; Wójta Gminy Lipinki z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego
2018 1184 2018-02-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Biecza; Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego
2018 298 2018-01-10 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Gorlice
2017 6866 2017-11-06 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 października 2017 r. do POROZUMIENIA z dnia 5 stycznia 2017 r. pomiędzy: Miastem Gorlice reprezentowanym przez: Pana Rafała Kuklę- Burmistrza Miasta Gorlice, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice a: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Pana Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta Nowego Sącza o następującej treści:
2017 4872 2017-07-20 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 11 lipca 2017 r. do POROZUMIENIA z dnia 5 stycznia 2017 r. pomiędzy: Miastem Gorlice reprezentowanym przez: Pana Łukasza Bałajewicza – Zastępcę Burmistrza Miasta Gorlice, na podstawie upoważnienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 174/2015 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 01.12.2015 r. przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice a: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: 1. Zastępcę Prezydenta - Jerzego Gwiżdża
2017 3519 2017-05-15 Zarządzenie Zarządzenie Nr OR-I.0050.18.18.2017.PL Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Gorlice za 2016 rok
2017 1275 2017-02-17 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Miasta Gorlice i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2016 7979 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr X/82/TK/16 Burmistrza Miasta Gorlice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 września 2016r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu Gorlice zadania pn.„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 979 Moszczenica - Zagórzany - ul. Skrzyńskich w Gorlicach w granicach pasa drogowego polegająca na budowie kanalizacji deszczowej Ø1000 mm na odcinku 020 w km 1+083,35 - km 1+135,10 oraz budowie korytek ściekowych na odcinku 020 w km 1+105,85 – km 1+138,35”
2016 6855 2016-11-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 11/2016 Burmistrza Biecza; Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Miasta Gorlice w zakresie pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Miasta Gorlice oraz kierowaniu do niego osób wymagających opieki
2016 6249 2016-11-04 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 1 września 2016r. do porozumienia zawartego w dniu 4 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Miasta Gorlice i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2016 2648 2016-04-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 29 marca 2016r. z wykonania budżetu miasta Gorlice za 2015 rok
2016 1790 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Nowaka a Miastem Gorlice reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kuklę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice Krystyny Tokarskiej
2016 1787 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 4 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowy Sącz - Ryszarda Nowaka a Miastem Gorlice reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kuklę przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Gorlice Krystyny Tokarskiej
2015 3209 2015-05-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Gorlice; Wojewody Małopolskiego z dnia 18 maja 2015r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczącch nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Gorlice
2015 1984 2015-04-02 Porozumienie Porozumienie Nr KPA.813.2.2015 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2015 1983 2015-04-02 Porozumienie Porozumienie Nr KPA.8135.3.2015 Burmistrza Miasta Gorlice; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz zadań gmin i powiatów z województwa małopolskiego, które podpiszą stosowne porozumienie, w zakresie usług świadczonych przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
2014 2877 2014-05-23 Aneks Aneks Burmistrza Miasta Gorlice; Wojewody Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących sie na terenie Gminy Miejskiej Gorlice
2013 5471 2013-09-11 Aneks Aneks nr 1/2013 Burmistrza Miasta Gorlice; Wojewody Małopolskiego z dnia 2 lipca 2013r. do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Gorlice, zawartego w dniu 20 sierpnia 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską Gorlice, reprezentowaną przez Burmistrza Gorlic, Pana Kazimierza Sterkowicza