Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 17

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3607 2019-05-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Miasta Chełmek z dnia 29 marca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2018 rok
2018 6771 2018-10-08 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Miedźna; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola
2018 4419 2018-06-20 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1 Burmistrza Miasta Chełmek z dnia 30 marca 2018 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2017 rok
2018 2513 2018-03-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Miedźna; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola
2017 2470 2017-04-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta Chełmek z dnia 29 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2016 rok
2017 809 2017-01-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr WZ.031.16.2016 Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie
2016 3751 2016-06-28 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.4.1.2016 Burmistrza Miasta Chełmek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1902 K - ul. Mickiewicza w Chełmku
2016 694 2016-01-26 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr WZ.031.17.2015 Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie
2015 6067 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.6.11.2015 Burmistrza Miasta Chełmek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1900K
2015 6066 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.6.6.1.2015 Burmistrza Miasta Chełmek; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1902K
2014 7001 2014-12-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OR-o.031.25.2014.VIII Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich
2013 2004 2013-03-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr WZ.031.27.2012 Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie współpracy związanej z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie działań profilaktycznych skierowanych do nadużywających alkoholu, a dotyczących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie zawarte pomiędzy Gminą Miasta Jaworzna reprezentowaną przez: Zastępcę Prezydenta Miasta - Dariusza Starzyckiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa znak: OR.OK-0113/113/1/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. a Gminą Chełmek reprezentowaną przez: Burmistrza - Andrzeja Saternusa
2012 4077 2012-08-23 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Chełmek; Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia przez Starostę Oświęcimskiego wykonywania zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych na terenie gminy Chełmek 
2012 2241 2012-05-14 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Burmistrza Miasta Chełmek z dnia 4 maja 2012r. z wykonania budżetu za 2011 rok Marzec 2012
2011 1888 2011-05-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Burmistrza Miasta Chełmek z dnia 31 marca 2011r. z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2010 r.
2011 772 2011-03-01 Zestawienie Zestawienie nr 1/2011 Burmistrza Miasta Chełmek z dnia 15 lutego 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Chełmek
2010 2107 2010-06-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/WEZ/2010 Burmistrza Miasta Chełmek z dnia 23 kwietnia 2010r. porozumienie z dnia 23 kwietnia 2010 r. zawarte pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu