Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 14

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 2569 2018-04-03 Informacja Informacja Nr PM.7113.1.2018 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na terenie Gminy Miasta Bochnia
2017 8967 2017-12-21 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Miasta Bochnia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r. do porozumienia X/75/TK/17 z dnia 09.06.2017 r. dotyczącego powierzenia do realizacji Gminie Miasta Bochnia zadania pn. ”Budowa chodnika w ciągu DW 965 Zielona – Limanowa odc. 110 km 0+220 – 0+373,25 na działkach nr 3176 i 3616/5 w m. Bochnia”
2017 8966 2017-12-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/75/TK/17 Burmistrza Miasta Bochnia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasta Bochnia zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 965 Zielona – Limanowa odc. 110 km 0+220 – 0+373,25 na działkach nr 3176 i 3616/5 w m. Bochnia”
2016 5967 2016-10-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Bochnia; Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 7 października 2016r. w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego adwentystycznego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania
2016 2185 2016-04-06 Informacja Informacja Nr PM.7113.1.2015 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 21 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Bochnia
2016 1496 2016-03-04 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeska; Burmistrza Miasta Bochnia; Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 22 lutego 2016r. do porozumienia w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego adwentystycznego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania z dnia 23 września 2015 r.
2015 6074 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeska; Burmistrza Miasta Bochnia; Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 23 września 2015r. w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego adwentystycznego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania
2014 6877 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Bochnia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Bochnia wykonania zadania własnego pn.: „Przebudowa drogi polegająca na utwardzeniu pobocza jako ciągu pieszo – rowerowego przy DW 965 – ul. Wiśnicka”
2014 6875 2014-11-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Bochnia; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Bochnia wykonania zadania własnego pn.: „Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Wiśnickiej w Bochni (DW 965) odc. 120 km 0+369,10 - 0+588,20 z zabudową rowu przydrożnego w km 0+370,80 - 0+453,10 i km 0+583,70 - 0+589,30 przebudowa chodnika w km 0+369,10 - 0+377,10 i 0+581,00 - 0+589,00 i budową zatoki autobusowej w km 0+550,00”
2014 5130 2014-09-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Brzeska; Burmistrza Miasta Bochnia; Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 3 września 2014r. w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego adwentystycznego punktu katechetycznego oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania
2014 2045 2014-04-07 Informacja Informacja nr PM.7113.1.2013 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 26 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok, położonych na obszarze Gminy Miasta Bochnia
2012 3758 2012-07-27 Aneks Aneks nr 1/2012 Burmistrza Miasta Bochnia; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy miejskiej Bochnia, zawartego w dniu 25 czerwca 2007 r., pomiędzy: Panem Maciejem Klimą – Wojewodą Małopolskim, a Gminą miejską Bochnia, reprezentowaną przez Burmistrza Bochni , Pana Bogdana Kosturkiewicza
2012 3107 2012-07-02 Informacja Informacja nr PM.7021.100.2011 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 26 czerwca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Bochnia
2011 5143 2011-11-08 Informacja Informacja Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 16 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Miasta Bochnia