Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 34

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4498 2019-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.6.2019.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Salem” w Oświęcimiu w roku 2019
2019 2848 2019-04-10 Zarządzenie Zarządzenie Nr 0050.55.VIII.2019 Burmistrza Libiąża z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Libiąż za 2018 rok
2019 2539 2019-03-29 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 405.11.3.2019 Burmistrza Libiąża z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r., położonych na obszarze gminy Libiąż
2019 625 2019-01-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2019 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania.
2018 8818 2018-12-18 Porozumienie Porozumienie Nr OR.o.031.14.2018.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2018
2018 6771 2018-10-08 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Miedźna; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola
2018 4181 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.9.2018.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2018
2018 3877 2018-05-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Libiąża z dnia 23 marca 2018 r. z wykonania budżetu gminy Libiąż za 2017 rok
2018 2590 2018-04-04 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 405.11.3.2018 Burmistrza Libiąża z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 r., położonych na obszarze gminy Libiąż
2018 2513 2018-03-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Miedźna; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze, Libiąż w zakresie obsługi sołectwa Gromiec oraz Miedźna na terenie miejscowości Wola
2018 314 2018-01-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2018 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
2017 8612 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.20.2017.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2017
2017 7535 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Nr X/55/TK/17 Burmistrza Libiąża; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Libiąż zadania pn. "Budowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żarkach, droga wojewódzka nr 780”
2017 6254 2017-10-09 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Libiąża z dnia 23 marca 2017 r. z wykonania budżetu gminy Libiąż za 2016 rok
2017 2801 2017-04-13 Porozumienie Porozumienie Nr OR-o.031.13.2017.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2017
2017 1961 2017-03-20 Informacja Informacja Nr DiGK.7113.1.5.2017 Burmistrza Libiąża z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależącychdo publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r., położonych na obszarze gminy Libiąż
2017 667 2017-01-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2017 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
2016 6642 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Libiąża; Wojewody Małopolskiego z dnia 2 listopada 2016r. sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Libiąż
2016 6489 2016-11-15 Porozumienie Porozumienie Nr OR-O.031.15.2016.VIII Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Salem" w Oświęcimiu w roku 2016
2016 1753 2016-03-14 Informacja Informacja Nr GKOŚiR/k. 7113.1.5.2016 Burmistrza Libiąża z dnia 8 marca 2016r. w sprawie: danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r., położonych na obszarze gminy Libiąż.
2016 730 2016-01-27 Umowa Umowa Nr WZ.031.8.2015 Burmistrza Libiąża; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Olszewskiego 28
2016 439 2016-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2016 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
2015 1615 2015-03-23 Informacja Informacja Nr GKOŚiR/k. 7113.1.5.2015 Burmistrza Libiąża z dnia 9 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r., położonych na obszarze gminy Libiąż
2015 140 2015-01-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2015 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
2014 7001 2014-12-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr OR-o.031.25.2014.VIII Burmistrza Brzeszcz; Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chełmek; Prezydenta Miasta Oświęcim; Wójta Gminy Oświęcim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Oświęcim, jako Organizatorowi, zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich
2014 1512 2014-03-13 Informacja Informacja nr GKOŚiR/k.7113.1.1.2014.AP Burmistrza Libiąża z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie: danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze gminy Libiąż
2014 202 2014-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2014 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania
2013 2201 2013-03-18 Informacja Informacja nr GKOŚiR/k. 7113.1.1.2013 Burmistrza Libiąża z dnia 11 marca 2013r. w sprawie: danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 r., położonych na obszarze gminy Libiąż.
2013 473 2013-01-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2013 Burmistrza Libiąża; Burmistrza Miasta Chrzanowa; Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie: prowadzenia ośrodka wsparcia w postaci Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn  oraz zasad określenia i udziału w kosztach jego utrzymania.
2012 3759 2012-07-27 Aneks Aneks nr 2/2012 Burmistrza Libiąża; Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lipca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Libiąż, zawartego w dniu 14 lipca 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Libiąż, reprezentowaną przez Burmistrza Libiąża, Pana Jacka Latko
2012 734 2012-02-27 Informacja Informacja nr GKOŚiR/k. 7113.1.1.2012 Burmistrza Libiąża z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie: danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r., położonych na obszarze gminy Libiąż.
2011 1079 2011-03-18 Informacja Informacja nr GKOŚiR/k. 7113.1.1.2011 Burmistrza Libiąża z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określania w sprawie określeniadanych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części, przedkładam w załączeniu zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r., położonych na obszarze gminy Libiąż.
2010 1827 2010-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 391/V/2010 Burmistrza Libiąża z dnia 18 marca 2010r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Libiąż za 2009 rok
2010 396 2010-03-08 Zestawienie Zestawienie nr GKOŚiR/k.7142-4/1/10 Burmistrza Libiąża z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części, przedkładam w załączeniu zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r., położonych na obszarze gminy Libiąż, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.