Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2240 2019-03-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Krynicy-Zdroju; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 stycznia 2019 r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza - Ludomira Handzla a Gminą Krynica-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Krynicy-Zdroju - Piotra Rybę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bartłomieja Wrony
2019 2044 2019-03-11 Informacja Informacja Nr JiM-GL.7114.3.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA 2018 ROK POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KRYNICY-ZDROJU
2018 2509 2018-03-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Krynicy-Zdroju; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 stycznia 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Nowy Sącz - reprezentowanym przez Ryszarda Nowaka - Prezydenta Miasta a Gminą Krynica-Zdrój reprezentowaną przez Burmistrza Krynicy-Zdroju - Dariusza Resko, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bartłomieja Wrony
2018 2092 2018-03-19 Informacja Informacja Nr MKGiKM-gl.7114.3.2018 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 14 marca 2018 r. ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA 2017 ROK POŁOŻONYCH NA TERENIEGMINY KRYNICY-ZDROJU
2018 345 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Krynicy-Zdroju; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 października 2017 r. do porozumienia z dnia 09.08.2017 r., Nr X/120/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Krynica - Zdrój wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 981 odc.120 w km 4+558,00 – 4+803,7 w m. Polany gm. Krynica Zdrój
2017 7921 2017-12-01 Porozumienie Porozumienie Nr X/120/TK/17 Burmistrza Krynicy-Zdroju; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Krynica Zdrój zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu DW 981 odc. 120 w km 4+558,00 - 4+803,7 w m. Polany gm. Krynica Zdrój”
2017 3186 2017-05-08 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Krynicy-Zdroju; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Krynica-Zdrój i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 30 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
2017 1985 2017-03-22 Informacja Informacja Nr IAiN-GL.7114.3.2017 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 16 marca 2017 r. ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA 2016 ROK POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KRYNICY-ZDROJU
2016 2211 2016-04-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Krynicy-Zdroju; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi na rzecz osób zatrzymanych na terenie Gminy Krynica-Zdrój i dowiezionych do wytrzeźwienia w okresie od 15 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
2016 1996 2016-03-25 Informacja Informacja Nr IAiN-GL.7114.5.2016 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 18 marca 2016r. ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA 2015 ROK POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KRYNICY-ZDROJU
2015 6088 2015-10-26 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Krynicy-Zdroju; Wojewody Małopolskiego z dnia 7 października 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Krynica -Zdrój
2015 3306 2015-05-29 Porozumienie Porozumienie Nr P.8141.25.2015 Burmistrza Krynicy-Zdroju; Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 16 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy: Miastem Nowy Sącz reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka przy kontrasygnacie Skarbnika – Jadwigi Kusiak a Gminą Krynica Zdrój reprezentowaną przez: Burmistrza Krynicy Zdroju – Dariusza Reśko przy kontrasygnacie Skarbnika - Małgorzaty Król
2015 1845 2015-03-30 Informacja Informacja Nr 1.2015 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju
2014 918 2014-02-11 Informacja Informacja nr I.2014 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju
2013 2320 2013-03-21 Informacja Informacja nr I.2013 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju
2012 3619 2012-07-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Krynicy-Zdroju; Wójta Gminy Nawojowa z dnia 27 czerwca 2012r. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Nawojowa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Krynicy-Zdroju przy ul. Źródlanej 59, 33-380 Krynica-Zdrój
2012 1756 2012-04-20 Informacja Informacja nr I.2012 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju
2012 1078 2012-03-14 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2.2012 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 27 lutego 2012r.
2011 726 2011-02-25 Informacja Informacja nr I.2011 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju
2010 5950 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LVII/398/10 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
2010 729 2010-03-29 Informacja Informacja Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 2 marca 2010r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy Krynicy-Zdroju