Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 483 2019-01-11 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Proszowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Proszowickiego
2018 3043 2018-04-11 Informacja Informacja Nr 1/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice.
2018 431 2018-01-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykonywania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Proszowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Proszowickiego
2018 39 2018-01-04 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie inwestycji polegającej na likwidacji barier architektonicznych poprzez montaż windy zewnętrznej i urządzenie ciągów pieszych i parkingu dla niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Proszowice i Starostwa Powiatowego w Proszowicach
2017 5445 2017-08-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Proszowice za 2016 rok
2017 3664 2017-05-24 Informacja Informacja Nr 1/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice
2017 205 2017-01-09 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie wykonywania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Proszowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Proszowickiego
2016 3631 2016-06-17 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 19 maja 2016r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej 1271K ul. Wiślana w Proszowicach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Biały Krzyż do ul. Partyzantów w Proszowicach, w km 8+367,0 do km 9+000
2016 3093 2016-05-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Wójta Gminy Pałecznica z dnia 2 maja 2016r. w sprawie hurtowej dostawy wody na teren Gminy Proszowice zawarte pomiędzy Gminą Pałecznica a Gminą Proszowice
2016 2280 2016-04-08 Informacja Informacja Nr 1/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice.
2016 290 2016-01-11 Zarządzenie Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Bobinie
2016 157 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie wykonywania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Proszowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Proszowickiego
2015 1847 2015-03-30 Informacja Informacja Nr 1/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice.
2015 76 2015-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie wykonywania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Proszowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Proszowickiego
2014 1969 2014-04-03 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice
2014 108 2014-01-08 Porozumienie Porozumienie nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice; Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie wykonywania przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Proszowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Proszowickiego
2013 2799 2013-04-09 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice.
2012 1526 2012-04-11 Informacja Informacja nr 1.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice.
2011 1408 2011-04-07 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 28 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice
2010 3735 2010-09-27 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 31 marca 2010r. w sprawie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Proszowice