Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 31

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1528 2019-02-22 Porozumienie Porozumienie Nr EK.031.3.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przekazania Gminie i Miastu Dobczyce dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach
2019 965 2019-02-01 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzania Gminie Raciechowice przez Gminę Dobczyce zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy i Miasta Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z Filią w Komornikach
2018 9098 2018-12-31 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.14.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 6 grudnia 2018 r. pomiędzy Gminą Gdów reprezentowaną przez Pana Zbigniewa Wojasa - Wójta Gminy Gdów, a Gminą i Miastem Dobczyce reprezentowaną przez Pana Tomasza Suś - Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2018 2653 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 25.04.2017 r., Nr X/66/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Dobczyce wykonania zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 967 na odc. 070 km 0+750 -1+781,07 w Dobczycach ul. Myślenicka – etap I”
2018 2652 2018-04-05 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 września 2017 r. do porozumienia z dnia 25.04.2017 r., Nr X/66/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Dobczyce wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu DW 967 na odc. 070 km 0+750 - 1+781,07 w Dobczycach ul. Myślenicka – etap I”
2018 1289 2018-02-19 Porozumienie Porozumienie Nr EK.031.2.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie sprawie przekazania Gminie i Miastu Dobczyce dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach
2018 657 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzania Gminie Raciechowice przez Gminę Dobczyce zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy i Miasta Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z Filią w Komornikach
2018 353 2018-01-11 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.13.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2017 8914 2017-12-19 Porozumienie Porozumienie Nr X/66/TK/17 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Dobczyce zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu DW 967 na odc. 070km 0+750 - 1+781,07w Dobczycach ul. Myślenicka – etap I”
2017 8728 2017-12-13 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 8 grudnia 2017 r. do Porozumienia Nr 1/PG/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobczyce prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie robót zabezpieczających drogę powiatową K1955 przed przedwczesnym zniszczeniem i ograniczeniem funkcji oraz pogorszeniem warunków bezpieczeństwa ruchu poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie przepustu pod drogą powiatową wraz z odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stadniki
2017 5093 2017-08-02 Porozumienie Porozumienie Nr 1/PG/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Dobczyce prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego w zakresie robót zabezpieczających drogę powiatową K1955 przed przedwczesnym zniszczeniem i ograniczeniem funkcji oraz pogorszeniem warunków bezpieczeństwa ruchu poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie przepustu pod drogą powiatową wraz z odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Stadniki
2017 786 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powierzania Gminie Raciechowice przez Gminę Dobczyce zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy i Miasta Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z Filią w Komornikach
2017 771 2017-01-27 Porozumienie Porozumienie Nr EK.031.1.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania Gminie i Miastu Dobczyce dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach
2016 7928 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I.1610.2.11.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 16 grudnia 2016r. powierzenie Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2016 3145 2016-05-20 Aneks Aneks Nr EK.031.2.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 12 maja 2016r. do Porozumienia nr EK.031.2.2016 zawartego w dniu 17 lutego 2016 r. w sprawie przekazania Gminie i Miastu Dobczyce dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach
2016 2154 2016-04-04 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie powierzania Gminie Raciechowice przez Gminę Dobczyce zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy i  Miasta Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z Filią w Komornikach
2016 1273 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie Nr EK.031.2.2016 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie przekazania Gminie i Miastu Dobczyce dotacji celowej na realizację zadania własnego Powiatu, polegającego na prowadzeniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dobczycach
2016 158 2016-01-08 Porozumienie Porozumienie Nr OSO-I. 1610.2.14. 2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 3 grudnia 2015r. zawarte w dniu 3 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2015 4544 2015-07-21 Aneks Aneks Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wojewody Małopolskiego z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Dobczyce
2015 461 2015-01-28 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie powierzania Gminie Raciechowice przez Gminę Dobczyce zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy i Miasta Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z Filią w Komornikach
2014 7416 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie Nr OSO.I. 1610.2.21.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2014 1889 2014-04-02 Porozumienie Porozumienie nr 3/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie powierzania Gminie Raciechowice przez Gminę Dobczyce zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy i Miasta Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z Filią w Komornikach
2014 401 2014-01-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr OSO.I.8121.1.2014 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 2 stycznia 2014r. powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2013 1449 2013-02-15 Porozumienie Porozumienie nr OSO.I.1610-2.1.2013 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 2 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2013 1447 2013-02-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Raciechowice z dnia 2 stycznia 2013r. W sprawie powierzania Gminie Raciechowice przez Gminę Dobczyce zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzonych umysłowo z terenu Gminy i Miasta Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach wraz z Filią w Komornikach.
2012 5071 2012-10-16 Porozumienie Porozumienie nr OSO.I.16.10.2.26.2012 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2012 4082 2012-08-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce; Wójta Gminy Gdów z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zmiany porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gdów przez Gminę i Miasto Dobczyce zadania publicznego w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzanach
2012 271 2012-01-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Raciechowice przez Gminę Dobczyce zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy i Miasta Dobczyce przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zegartowicach oraz Filię w Komornikach
2010 1309 2010-05-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy i Miasta Dobczyce do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzanach.
2010 1310 2010-05-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy i Miasta Dobczyce do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zegartowicach.
2010 1311 2010-05-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w sprawie kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy i Miasta Dobczyce do Środowiskowego Domu Samopomocy w Komornikach.