Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 5

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 589 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Sułkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. do porozumienia z dnia 28.04.2017 r., Nr X/32/TK/17 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Sułkowice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika i zatoki autobusowej po str. lewej DW 956 w km 5+950,00 - 6+072,4 odc. 070, budowa chodnika i zatoki po str. prawej DW 956 w km 6+006,60 do 6+115,6 odc. 070; budowa kanalizacji deszczowej o dł. 103 mb po str. prawej DW 956 w km 6+008,45 -6+112,4 odc. 070, rozbudowa zjazdu indywidualnego w km 6+065,60 DW 956, budowa umocnienia rowu przydrożnego po str. prawej DW 956 w km 6+112,4 - 6+122,4 odc. 070 w ramach rozbudowy DW na działkach nr ewid.: 1205, 2966, 2898, 2895 ,2894, 2893, 2888, 2864, 2863, 2860 obr. ewid. Harbutowice jed. ewid. Sułkowice Gmina”
2017 6499 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/32/TK/17 Burmistrza Gminy Sułkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Miastu i Gminie Sułkowice zadania pn.„Budowa chodnika i zatoki autobusowej po str. lewej DW 956 w km 5+950,00 - 6+072,4 odc. 070, budowa chodnika i zatoki po str. prawej DW 956 w km 6+006,60 do 6+115,6 odc. 070; budowa kanalizacji deszczowej o dł. 103 mb po str. prawej DW 956 w km 6+008,45 -6+112,4 odc. 070, rozbudowa zjazdu indywidualnego w km 6+065,60 DW 956, budowa umocnienia rowu przydrożnego po str. prawej DW 956 w km 6+112,4 - 6+122,4 odc. 070 w ramach rozbudowy DW na działkach nr ewid.: 1205, 2966, 2898, 2895 ,2894, 2893, 2888, 2864, 2863, 2860 obr. ewid. Harbutowice jed. ewid. Sułkowice Gmina”
2017 3639 2017-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr 2/IS/2017 Burmistrza Gminy Sułkowice; Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Sułkowice na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6: art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) prowadzenia zadania publicznego Powiatu Myślenickiego p.n. Dokumentacja projektowa dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr K1940 Krzywaczka – Skawina wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr K1939
2014 7111 2014-12-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Sułkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Sułkowice wykonania zadania własnego pn.: „Rozbudowa odcinka DW 956 Biertowice- Zembrzyce od km 0+002,2 do km 0+246,2 odc. 070 polegający na: budowie chodnika lewostronnego (od km 0+002,2 do km 0+246,2 odc. 070), kanalizacji deszczowej (w km 0+118,60 do km 0+192,20 odc. 070 oraz w km 0+083,34 do km 0+093,44 odc. 070), remoncie zjazdu publicznego, remoncie zjazdu indywidualnego oraz budowie umocowania skarpy nasypu drogowego ( w km 0+149,5 do km 0+167,5 odc. 070) w m. Sułkowice”
2012 4585 2012-09-19 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Sułkowice; Wojewody Małopolskiego z dnia 14 września 2012r. w sprawie powierzenia zadań należących do zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Sułkowice