Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 33

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5806 2019-08-07 Porozumienie Porozumienie Nr 424/19 Burmistrza Gminy Słomniki; Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Gminy Słomniki w latach 2019 - 2021 Ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi typu B. zawarte pomiędzy: Gminą Słomniki, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Słomniki Pana Pawła Knafla – zwaną dalej Gminą Słomniki a Gminą Skała, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skała Pana Krzysztofa Wójtowicza – zwaną dalej Gminą Skała
2019 4809 2019-06-26 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 22 maja 2019 r. do porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Słomniki zadania publicznego w zakresie oświaty
2019 3133 2019-04-16 Aneks Aneks Nr 11 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2019 r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011) w sprawie: powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Słomniki z siedzibą w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, reprezentowaną przez: Pawła Knafel – Burmistrza Miasta i Gminy Słomniki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”
2019 2272 2019-03-15 Informacja Informacja Nr 1/2019 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 12 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Słomniki
2018 2570 2018-04-03 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Słomniki zadania publicznego w zakresie oświaty
2018 2137 2018-03-21 Aneks Aneks Nr 10 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu, zawarty pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3/4, reprezentowaną przez: Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Miastem” a Miastem i Gminą Słomniki z siedzibą w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, reprezentowaną przez: Pawła Knafel – Burmistrza Miasta i Gminy Słomniki zwaną w dalszej części niniejszego aneksu „Gminą”.
2018 1901 2018-03-13 Informacja Informacja Nr 1/2018 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 9 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Słomniki
2018 1382 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 2 Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2017 r. do porozumienia z dnia 23.05.2017 r., Nr X/49/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Słomniki wykonania zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Wesoła i Miłocice - etap I”
2018 1381 2018-02-26 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2017 r. do porozumienia X/138/ZDW/17 z dnia 4.10.2017 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Słomniki dotyczącego powierzenia do realizacji Gminie Słomniki zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Waganowice”
2018 588 2018-01-17 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2017 r. do porozumienia z dnia 23.05.2017 r., Nr X/49/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Słomniki wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Wesoła i Miłocice – etap I”
2017 8618 2017-12-12 Porozumienie Porozumienie Nr X/138/ZDW/17 Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Słomniki zadania pn.„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Waganowice”
2017 6118 2017-10-04 Porozumienie Porozumienie Nr X/49/TK/17 Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2017 r. w sparwie powierzenia Gminie Słomniki do realizacji zadania pn."Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Wesoła i Miłocice - etap I”
2017 3185 2017-05-08 Aneks Aneks Nr 9 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 stycznia 2017 r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2017 1848 2017-03-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Słomniki; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zimowego utrzymania wyszczególnionych dróg powiatowych na terenie miasta Słomniki
2017 1782 2017-03-09 Informacja Informacja Nr 1/2017 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 6 marca 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Słomniki
2016 5623 2016-10-05 Aneks Aneks Nr 8 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2016 1867 2016-03-18 Informacja Informacja Nr 1/2016 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 15 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Słomniki
2016 1801 2016-03-16 Aneks Aneks Nr 7 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2015 2505 2015-04-23 Aneks Aneks Nr 6 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powierzenia przez Miasto i Gminę Słomniki oraz przyjęcia Przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego
2015 1130 2015-03-04 Informacja Informacja Nr 1/2015 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 3 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Słomniki
2014 1534 2014-03-14 Informacja Informacja nr 1/2014 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 11 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Słomniki
2014 733 2014-02-06 Aneks Aneks nr 5 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2014r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011)
2013 7624 2013-12-17 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011)
2013 5630 2013-09-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Słomniki; Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażania zgody na utworzenie i prowadzenie przez Gminę z dniem 1 września 2013 r. szkoły muzycznej I stopnia w Słomnikach
2013 5293 2013-08-28 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 26 marca 2013r. z wykonania budżetu Gminy Słomniki za rok 2012
2013 1611 2013-02-26 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2013r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011) w sprawie: powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu,
2013 1452 2013-02-15 Informacja Informacja nr 1/2013 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 11 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Słomniki
2012 5909 2012-11-13 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 października 2012r. do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 11 kwietnia 2011 roku (Nr 43/ZIKiT/2011) w sprawie powierzenia przez Gminę Słomniki oraz przyjęcia przez Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w Porozumieniu
2012 4403 2012-09-11 Porozumienie Porozumienie nr V/7/IK/101/12 Burmistrza Gminy Słomniki; Wójta Gminy Czernichów; Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce; Wójta Gminy Michałowice; Wójta Gminy Mogilany; Wójta Gminy Wielka Wieś z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej.
2012 4336 2012-09-06 Porozumienie Porozumienie nr W/V/181/SO/63/2012 Burmistrza Gminy Słomniki; Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2012r. w sprawie współdziałania w 2012 roku Gminy Słomniki z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
2012 725 2012-02-24 Informacja Informacja nr 1/2012 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 20 lutego 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Słomniki
2011 1080 2011-03-18 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 4 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Słomniki
2010 560 2010-03-19 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 3 marca 2010r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze gminy Słomniki