Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 27

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4019 2019-05-20 Aneks Aneks Nr 1/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2019 r. do Porozumienia nr ORB.II.031.19.2019 Powiatu Krakowskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r.
2019 4018 2019-05-20 Porozumienie Porozumienie Nr ORB.II.031.19.2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzeszowice prowadzenia zadania, polegającego na oczyszczaniu, zamiataniu i polewaniu dróg powiatowych oraz oczyszczaniu chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie miasta Krzeszowice w 2019 roku
2019 486 2019-01-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 4/2019 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2018 4940 2018-07-10 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 14 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2017 rok stan na 31 grudnia 2017 roku
2018 3833 2018-05-22 Porozumienie Porozumienie Nr ORB.II.031.42.2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania przez Zarząd Powiatu w Krakowie, działającego, jako zarządca dróg powiatowych, Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzeszowice, jako zarządcy dróg gminnych, prowadzenie zadania, polegającego na oczyszczaniu, zamiataniu i polewaniu dróg powiatowych oraz oczyszczaniu chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie miasta Krzeszowice w 2018 roku
2018 3831 2018-05-22 Umowa Umowa Nr ZRP.272.3.227.2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 9 maja 2018 r. zawarta pomiędzy Gminą Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, Rynek 1, 32-080 Zabierzów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Zabierzów - mgr Elżbietę Burtan oraz Gminą Krzeszowice z siedzibą w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice, reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Krzeszowice - mgr inż. Wacława Gregorczyka
2018 429 2018-01-12 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 4/2018 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2017 5002 2017-07-31 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2017 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 20 marca 2017 r. WFK.3035.1.2017 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2016 rok stan na 31 grudnia 2016 roku.
2017 3743 2017-05-30 Porozumienie Porozumienie Nr RGK.031.1.2.2017 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie prowadzenia zadania, polegającego na oczyszczaniu, zamiataniu i polewaniu dróg powiatowych oraz oczyszczaniu chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie miasta Krzeszowice w 2017 roku
2017 666 2017-01-24 Umowa Umowa Nr WOG.032.140.464.2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Krzeszowice ze swojego budżetu Gminie Zabierzów pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 17.776,16 zł (słownie siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 16/100) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego: zorganizowanie dojazdu uczestników - mieszkańców Gminy Krzeszowice do Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Gminy Zabierzów w 2017 roku
2017 137 2017-01-05 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 3/2017 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
2016 4612 2016-08-03 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 22 marca 2016r. WFK.3035.1.2016 sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2015 rok, stan na 31 grudnia 2015 roku
2016 3639 2016-06-17 Umowa Umowa Nr WOG.032.92.240.2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia przez Gminę Krzeszowice ze swojego budżetu Gminie Zabierzów pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 15.000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego: zorganizowanie dojazdu uczestników - mieszkańców Gminy Krzeszowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach w 2016 roku
2016 3242 2016-05-31 Porozumienie Porozumienie Nr ORB.II.031.22.2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadania, polegającego na oczyszczaniu, zamiataniu i polewaniu dróg powiatowych oraz oczyszczaniu chodników przylegających do dróg powiatowych na terenie miasta Krzeszowice w 2016 roku
2016 2263 2016-04-08 Zestawienie Zestawienie Nr 1 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wysokości stawek czynszów najmów lokali mieszkalnych należących do publicznegoo zasobu mieszkalnego za 2015 rok.
2016 448 2016-01-13 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2016 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
2015 6936 2015-11-26 Porozumienie Porozumienie Nr WOG.8141.14.26.2015 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie współpracy w zakresie udzielania schronienia w Ośrodku Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie osobom w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Krzeszowice
2015 4854 2015-08-12 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2015 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 18 marca 2015r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2014 rok (stan na 31 grudnia 2014 roku)
2015 1985 2015-04-02 Zestawienie Zestawienie Nr 1 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 31 marca 2015r. zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalmych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r. położonych na obszarze gminy Krzeszowice
2015 459 2015-01-28 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr 1/2015 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice w okresie od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
2014 5297 2014-09-26 Sprawozdanie Sprawozdanie Nr 1/2014 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 25 marca 2014r. WFK.3035.1.2014  sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzeszowice za 2013 rok  stan na 31 grudnia 2013 roku.
2014 380 2014-01-22 Umowa Umowa nr 1/2014 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia Gminie Zabierzów pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania: zorganizowanie dojazdu uczestników - mieszkańców Gminy Krzeszowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach w 2014 roku.
2014 379 2014-01-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2014 Burmistrza Gminy Krzeszowice; Wójta Gminy Zabierzów z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach uczestników z terenu Gminy Krzeszowice
2013 4762 2013-07-26 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2013 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 26 marca 2013r. z wykonania budżetu gminy Krzeszowice za 2012 rok
2013 2884 2013-04-11 Zestawienie Zestawienie nr 1 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 31 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalmych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 r. położonych na obszarze gminy Krzeszowice
2012 3257 2012-07-06 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2012 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 29 marca 2012r. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krzeszowice za 2011 rok
2011 5209 2011-11-09 Informacja Informacja nr 1 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 29 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze gminy Krzeszowice