Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 61

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6552 2019-09-13 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty
2019 6549 2019-09-13 Aneks Aneks Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1842K
2019 5371 2019-07-12 Porozumienie Porozumienie Nr 2/2019 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu na rzecz uczestnika z terenu Gminy Kęty
2019 5008 2019-07-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr IG.7243.5.11.2019 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty przez Gminę Andrychów zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2948 2019-04-12 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 kwietnia 2019 r. do porozumienia międzygminnego Nr ON.II.031.5.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
2019 2937 2019-04-12 Zarządzenie Zarządzenie Nr 62/2019/B Burmistrza Gminy Kęty z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2018
2019 2605 2019-04-03 Porozumienie Porozumienie Nr SUG.3.2019 Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Wieprz z dnia 20 marca 2019 r. w zakresie świadczenia pomocy społecznej
2019 2439 2019-03-22 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2019 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2019 702 2019-01-18 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.5.2019 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Bielsko-Biała przez Gminę Kęty zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom
2019 79 2019-01-04 Porozumienie Porozumienie Nr 11/2018 Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 7557 2018-11-07 Aneks Aneks Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1842K
2018 7077 2018-10-24 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.35.2018 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 11 października 2018 r. dotyczące prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2018 4458 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 09/SIR/2018 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1842K
2018 4457 2018-06-22 Porozumienie Porozumienie Nr 07/SIR/2018 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1824K ul. Kleparz w Kętach
2018 3880 2018-05-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Kęty
2018 3150 2018-04-16 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2018 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2018 1623 2018-03-06 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenie zadań w zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach miasta Kęty
2018 1387 2018-02-26 Porozumienie Porozumienie Nr X/50/TK/17 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Kęty zadania pn. „Wykonanie nakładki na ścieżce pieszo - rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 948”
2018 669 2018-01-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.11.2018 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Bielsko-Biała przez Gminę Kęty zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom
2018 668 2018-01-19 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.88.2017 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 13 grudnia 2017 r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego – Parafia w Białej
2018 427 2018-01-12 Porozumienie Porozumienie Nr 1/2018 Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2017 8052 2017-12-07 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.43.2017 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 29 listopada 2017 r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2017 7549 2017-11-21 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawie przekazania zarządzania odcinkami dróg powiatowych nr 1820K – ul. Sobieskiego w Kętach, nr 1823K – ul. Legionów w Kętach
2017 4905 2017-07-25 Porozumienie Porozumienie Nr 10/SIR/2017 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1820K - ul. Szkotnia i ul. Partyzantów w Kętach
2017 3879 2017-06-07 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 2 czerwca 2017 r. do Porozumienia Nr BZP.031.49.2016 z dnia 16.11.2016 r. dotyczącego prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2017 2116 2017-03-28 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2017 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2017 1065 2017-02-09 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenie zadań w zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach miasta Kęty
2017 226 2017-01-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.2.2017 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Bielsko-Biała przez Gminę Kęty zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom
2016 8019 2016-12-30 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Osiek; Wójta Gminy Porąbka z dnia 27 grudnia 2016r. do Porozumienia międzygminnego z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia Gminie Kęty jako organizatorowi zadania planowania rozwoju, organizacji i zarządzania w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, na liniach komunikacyjnych, w gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin: Kęty, Andrychów, Porąbka oraz Osiek
2016 7918 2016-12-27 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.52.2016 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty; Burmistrza Wadowic; Wójta Gminy Osiek; Wójta Gminy Wieprz z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonanie zadania w zakresie opracowania programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania „Budowa oznakowanie i promocja tras rowerowych na terenie gmin Andrychów, Wadowice, Kęty, Osiek i Wieprz
2016 7848 2016-12-20 Informacja Informacja Nr 1/2016 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie modernizacji danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 121304_5.0001 – Bielany, z jednostki ewidencyjnej Kęty – obszar wiejski, powiat oświęcimski, województwo małopolskie
2016 7696 2016-12-15 Aneks Aneks Nr 1/2016 Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Kozy z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany Porozumienia z dnia 28 września 2016 r. o zwrot kosztów dowozu i opieki ucznia niepełnosprawnego z Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej do jego miejsca zamieszkania
2016 7666 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.11.19.1.2016 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 września 2016r. w sprawie przekazania zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej nr 1863K ul. Na Włosień w Bielanach
2016 7633 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Kozy z dnia 28 września 2016r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu i opieki ucznia niepełnosprawnego z Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej do jego miejsca zamieszkania
2016 6677 2016-11-23 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.49.2016 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 16 listopada 2016r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2016 1619 2016-03-09 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Nr ON.II.031.25.2016 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 1 marca 2016r. w sprawie powierzenia wykonania Gminie Bielsko-Biała przez Gminę Kęty zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom
2016 1276 2016-02-24 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.20.2016 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 18 lutego 2016r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2015 8083 2015-12-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Kozy z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu i opieki ucznia niepełnosprawnego z Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej do jego miejsca zamieszkania, zawarte pomiędzy Gminą Kozy reprezentowaną przez Krzysztofa Fiałkowskiego - Wójta Gminy Kozy, zwaną dalej "Gminą Kozy" a Gminą Kęty reprezentowaną przez Krzysztofa Jana Klęczara - Burmistrza Gminy Kęty, przy Kontrasygnacie Grażyny Zątek - Skarbnika Gminy Kęty, zwaną dalej "Gminą Kęty"
2015 6070 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr SIR.7013.51.2.2015 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie przekazania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1853K
2015 6069 2015-10-23 Porozumienie Porozumienie Nr 7013.6.9.1.2015 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Kęty przez Zarząd Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządzania drogą nr 1843K ul. Fabryczna w Kętach w km 0+690 do 0+748 dla realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach wraz z odbudową mostu drogowego nad potokiem Bulówka” - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji, w tym decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej
2015 3583 2015-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Kozy z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie zwrotu kosztów dowozu i opieki ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych im. K. I. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej
2015 1715 2015-03-26 Porozumienie Porozumienie Nr ON.II.031.44.2015 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 11 marca 2015r. dotyczące współfinansowania Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego – Parafia w Białej
2015 1661 2015-03-25 Ogłoszenie Ogłoszenie Nr 1/2015 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2015 1361 2015-03-11 Porozumienie Porozumienie Nr BZP.031.33.2015 Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty z dnia 5 marca 2015r. dotyczące prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
2014 5220 2014-09-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 marca 2014r. z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2013
2014 4518 2014-08-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Burmistrza Gminy Kęty z dnia 29 marca 2013r. z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2012
2014 3779 2014-07-10 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Andrychowa; Burmistrza Gminy Kęty; Wójta Gminy Osiek; Wójta Gminy Porąbka z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania, organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym
2014 1905 2014-04-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2014 1891 2014-04-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej dotyczące prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Parafii w Białej zawarte w dniu 28 marca 2014 r. pomiędzy Miastem na prawach powiatu Bielskiem-Białą
2014 684 2014-02-04 Informacja Informacja nr 3/2014 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 121304_4.0003- Kęty, z jednostki ewidencyjnej Kęty- miasto, powiat oświęcimski, województwo małopolskie
2013 2421 2013-03-26 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 8 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 19 marca 2013r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2013 1361 2013-02-13 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie rozwiązania POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO NR ESS-II-1.031.2.4.2011  zawartego w dniu 29 czerwca 2011r.  w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Kęty w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Kęty doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2013 818 2013-01-21 Porozumienie Porozumienie nr IG.031.2.2012.AM Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Kęty przez Zarząd Powiatu Oświęcimskiego ograniczonego zarządzania drogą powiatową Nr 1827K ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do obwodnicy zachodniej Kęt.
2013 817 2013-01-21 Porozumienie Porozumienie nr 25/ZDP/2012 Burmistrza Gminy Kęty; Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie przekazania Burmistrzowi Gminy Kęty wykonywanie zarządu zwykłego na drogach powiatowych na terenie miasta Kęty
2012 4579 2012-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2012 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kęty za rok 2011
2012 4080 2012-08-23 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Kęty; Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia przez Starostę Oświęcimskiego wykonywania zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych na terenie gminy Kęty
2012 994 2012-03-12 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 1 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2011 3633 2011-08-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr ESS-II-1.031.2.4.2011 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Kęty w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Kęty doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
2011 1262 2011-03-30 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Kęty
2010 5893 2010-12-17 Informacja Informacja Burmistrza Gminy Kęty z dnia 25 listopada 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla obrębów: Bielany i Nowa Wieś z jednostki ewidencyjnej Kęty - obszar wiejski, powiat oświęcimski, województwo małopolskie
2010 667 2010-03-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1 Burmistrza Gminy Kęty z dnia 10 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Kęty