Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 19

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4054 2019-05-22 Porozumienie Porozumienie Nr 17.2019 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2018 3807 2018-05-19 Porozumienie Porozumienie Nr 14.2018 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2018 337 2018-01-11 Aneks Aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2017 r. do porozumienia z dnia 25.04.2017 r., Nr X/35/TK/17 w sprawie powierzenia Gminie Ciężkowice wykonania zadania p.n.: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 na dz. 257,259,277/1 w m. Zborowice str. prawa odc. 010 km 0+000 - 0+042,2 (DW981) odcinek 150 km 0+000 - 0+435,3 (DW 977)”
2017 6494 2017-10-16 Porozumienie Porozumienie Nr X/35/TK/17 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie ciężkowice zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 na dz. 257,259,277/1w m. Zborowice str. prawa odc. 010 km 0+000 - 0+042,2 (DW981) odcinek 150 km 0+000 - 0+435,3 (DW 977)”
2017 4287 2017-06-29 Porozumienie Porozumienie Nr 17.2017 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 13 czerwca 2017 r. Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ciężkowice w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2016 4304 2016-07-14 Porozumienie Porozumienie Nr 16.2016 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2015 4086 2015-07-07 Porozumienie Porozumienie Nr 10.2015 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 27 maja 2015r. w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej
2015 2910 2015-05-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wojewody Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego nieodpłatnego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Ciężkowice
2014 5775 2014-10-14 Porozumienie Porozumienie Nr 3.2014 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 19 września 2014r. w sprawie wspólnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego
2014 4488 2014-08-13 Aneks Aneks Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wojewody Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Ciężkowice
2014 4457 2014-08-12 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych
2014 1146 2014-02-24 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wójta Gminy Gromnik w sprawie powierzenia do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z dożywianiem uczniów
2013 6886 2013-11-25 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego
2013 6088 2013-10-18 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 maja 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Ciężkowice wykonania zadania własnego pn.: „Budowa chodnika dla pieszych przy DW nr 981 Zborowice-Krzyżówka w m. Zborowice na odcinku ok. 300 mb”
2013 6080 2013-10-18 Aneks Aneks nr 1/2013 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wojewody Małopolskiego do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Ciężkowice, zawartego w dniu 7 sierpnia 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Ciężkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Ciężkowic, Pana Józefa Szymańskiego
2013 5386 2013-09-04 Porozumienie Porozumienie nr 6.2013 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 22 maja 2013r. w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1393K relacji Ciężkowice - Jastrzębia -Zdonia w miejscowości Kąśna Górna
2013 2883 2013-04-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wójta Gminy Gromnik z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie powierzenia do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z dożywianiem uczniów w gimnazjum
2012 3295 2012-07-10 Aneks Aneks nr 1/2012 Burmistrza Gminy Ciężkowice; Wojewody Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2012r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Ciężkowice, zawartego w dniu 7 sierpnia 2008 r., pomiędzy: Panem Jerzym Millerem – Wojewodą Małopolskim, a Gminą Ciężkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Ciężkowic, Pana Józefa Szymańskiego
2011 6463 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/82/11 Burmistrza Gminy Ciężkowice z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach